logo

 

II. třída

K tématu: "Velikonoce - svátek jara"
 • seznámíme se s tradicemi českých Velikonoc, se symboly Velikonoc
 • naučíme se velikonoční koledu Hody hody doprovody a velikonoční píseň Já jsem malej koledníček
 • vyrobíme si velikonočního zajíčka, velikonoční slepičku z barevných papírů a ruličky
 • zahrajeme si sluchovou hru "Kvočna hledá kuře", pohybovou hru "Pomlázková honička"
 • poslech veršované pohádky O kohoutkovi a slepičce
VELIKONOČNÍ KOLEDA:

Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný,
nedáte- li malovaný,
dejte aspoň bílý,
slepička vám snese jiný.
Za kamny v koutku,
na vrbovým proutku,
proutek se ohýbá,
vajíčko se kolíbá,
proutek se zláme,
slepička s zněj spadne.
Vajíčko se odkulí,
do strejčkovy stodoly,
vajíčko křáp, slepička kdák,
panímámo, máte mi ho dát!

K tématu: "Jaro už se probouzí"
 • s dětmi budeme pozorovat změny v přírodě, které jsou charakteristické pro jarní období, seznámíme se se znaky jara
 • na vycházkách budeme pozorovat jarní květiny, které se naučíme poznávat a pojmenovat
 • přečteme si příběh "Přišlo jaro, přišlo" od Josefa Lady
 • budeme skládat jarní květiny z barevného papíru
 • zasadíme si semínka, budeme pozorovat růst rostlin
 • naučíme se písničky "Hřej sluníčko, hřej", "Beruško půjč mi jednu tečku"
 • naučíme se básničku "Jaro už opravdu pomalu začíná"
BÁSNIČKA:

Jaro už opravdu pomalu začíná,
zrníčko v zemi se k prasknutí napíná.
Ze snů se probudil voňavý úl,
sněhulák bříška má ani ne půl.
Červená kulička do žluté ťukla,
motýlí kukla už na slunci pukla.
V polích se zajícům zelená svačina,
jaro už pomalu opravdu začíná!

K tématu: "Jaro už je tu"
 • povídáme si o zvycích a tradicích
 • procvičujeme pravolevou orientaci a orientaci v prostoru
 • výroba Moreny
 • pracovní listy ve složkách - překreslování obrázku, určování počtu, grafické znázornění čísel
 • cvičení - přeskok přes švédskou bednu, cvičení s gumovými kroužky, obruče, hod na cíl pěnovým míčkem
 • vykreslování omalovánek s jarní tématikou
 • nácvik pásma k akci - Vynášení Moreny
 • určování melodie dle poslechu
 • zpěv písní s doprovodem
 • sladění rytmu s hudbou
 • pozorování probouzející se přírody v okolí MŠ
 • sázení fazole - pozorování
 • četba na pokračování - Skřítek Medovníček
BÁSEŇ:

"Smrt, smrt ukrutná,
kyselica nechutná.
Kyselicu sníme
a smrt upálíme."

Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Zatahám tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svléknu zimní kabátek."

PÍSNĚ:

Máme jaro máme
Vozilo se na jaře, slunce v zlatém kočáře

K tématu: "Svět je samá pohádka"
 • poslech vyprávěných, čtených a hraných pohádek (O neposlušných kůzlátkách, O perníkové chaloupce)
 • rozbor dobrých a špatných vlastností hlavních hrdinů
 • dramatizace pohádek, hra maňáskového divadla
 • skládání obrázků podle časového děje
 • budeme hrát tématické hry "Zachraňte kůzlátko", "Na vlky a Karkulky"
 • pracovní list - přiřazování, co k sobě patří
 • prohlížení knih, obrázků
 • seznámení s básní "Malovaná pohádka"

Malovaná pohádka
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Koho do ní namaluju,
aby byla v pořádku?
Princeznu a Babu Jagu?
Draka, co má dračí spády?
Honzu nebo loupežníky?
Sebe a své kamarády?
Od pondělka do pátku
budu kreslit pohádku.
Potom vám ji celou povím,
umím ji i pozpátku.

K tématu: "Cestujeme do vesmíru"
 • děti shlédnou poučnou pohádku nebo příběh v mobilním planetáriu v MŠ
 • budeme si povídat o Vesmíru, sluneční soustavě, planetách, Zemi
 • vysvětlíme si neznámé pojmy
 • budeme hrát tématické hry - Na planety, Na sluneční soustavu
 • vykreslujeme omalovánky s touto tématikou
 • seznámení s ASTRONAUTEM - popis
 • pracovní listy ve složce - dokreslení postavy (astronaut), najdi cestu pro raketu (bludiště)
 • čteme si příběhy a pohádky z knihy Jak planety dostaly své jméno
 • prohlížíme si encyklopedie a odborné knihy
 • procvičujeme počáteční písmeno ve slově, analýzu a syntézu slov
 • cvičení - hod míčem do dálky na cíl, hod horním obloukem a spodním obloukem, přesná přihrávka..., skoky z místa do dálky, protahovací cviky a cviky na posílení klenby na nohou
 • seznámení se s písní Kolik je na světě dětí a básní Sluneční soustava
 • konstruujeme vesmírné rakety ze stavebnic + následná výstava a vyhodnocení prací
 • malujeme hvězdy a planety

Sluneční soustava

Ta sluneční soustava
kolik planet, děti, má?

Slunce tvoří pevný střed,
obíhá ho planet svět.

Nejblíž Slunci Merkur je,
kolem Slunce rotuje.

První večer objeví se,
na obloze Večernice.

Večernice Venuše je,
to ví každý, kdo dnes tu je.

Největší je Jupiter,
mockrát větší nežli Zem.

Země - to je domov náš,
jistě i ty rád ji máš.

Mars je rudá planeta,
rudě září do světa.

Saturn se svým prstencem,
největším je krasavcem.

Ze všech planet nejlehčí,
Uran se tu otáčí.

Na Neptunu zima je,
mráz a led tam panuje.

Tak je všechny spočítáme,
osm planet tady máme.

K tématu: "Svět je plný tvarů"
 • seznámíme se se základními geometrickými tvary - kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník
 • budeme tvary třídit do skupin
 • budeme vyhledávat tvary v prostoru třídy
 • skládání obrázků z geometrických tvarů dle vlastní fantazie
 • skládání tanagramu
 • zahrajeme si různé tématické hry
 • pracovní listy - vyhledávání tvarů v obrázcích, vykreslování tvarů dle předlohy
 • naučíme se básničku tvary

Tvary
Tvary nejsou žádná věda,
zná je Pepík, Terka, Eda.

Čtverec to je žlutý dům,
moc se líbí sousedům.

Trojúhelník, to je střecha,
skáče po ní každá blecha.

Obdélník je komínek,
stavěl ho náš tatínek.

Kruh je žluté sluníčko,
usmívá se maličko.

Ovál to je rybníček,
plný mrštných rybiček.

K tématu: "Haló pane karnevale"
 • povídáme si o zvycích a tradicích Masopustu
 • hrajeme pohádky s maskami
 • vykreslujeme tematické omalovánky
 • vyrábíme klauna - dodržujeme čistotu při práci s lepidlem, správné stříhání podle linie
 • učíme se báseň Karneval
 • cvičení s nářadím - obruče, kladina, švihadla, hod míčkem na cíl dolním i horním obloukem
 • rytmizace písní s klavírem
 • sladit rytmus s pohybem - tanečky na doprovod z CD i s klavírem
 • určujeme 1. písmeno ve slově, rozklad slov
 • pracovní listy - grafomotorika, zrakové vnímání
 • volná kresba
 • Karneval - zážitky a prožitky z akce s rodiči
K tématu: "Červená, zelená... co to děti znamená?"
 • povídáme si o dopravních značkách
 • bezpečnost na silnici
 • simulujeme různé dopravní situace
 • návštěva dopravního hřiště
 • poznáváme dopravní značky
 • pozorujeme dopravu v okolí MŠ
 • vysvětlení neznámých pojmů
 • nákladní a osobní auta - rozdíly, ukázky, pojmy
 • pracovní listy - grafomotorické cvičení, určujeme jiný obrázek v řadě
 • hrajeme pohybové tematické hry - Auta, Vlak
 • hry s padákem
 • kreslíme dopravní prostředky - tuš, vodové barvy
 • čtení příběhů o dopravních značkách, porozumnění čtenému textu
 • cvičení lokomoce - držení těla, správný postoj
BÁSNIČKA:

SEMAFOR
Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej nikam nespěchej.

A když svítí zelená,
co to děti znamená?
Malí jako velicí,
všichni přejdou silnici.

K tématu: "Naše tělo"
 • budeme poznávat lidské tělo a sledovat ho, jak funguje
 • osvojíme si správný postup při čištění zubů - Preventivní program o ústní hygieně
 • vyzkoušíme si relaxační masáž s míčem
 • zahrajeme si pohybovou hru "Lepidlo" a hru "Hlava, ramena, kolena, palce"
 • nakreslíme postavu kamaráda pomocí tuše a vodových barev
 • naučíme se básničku "Moje tělo mozek řídí"
BÁSNIČKA:

Moje tělo mozek řídí,
oči ty to dobře vidí.
Pod hlavou je krček malý,
na rukách jsou velké svaly.
Na nich máme prstů pět,
jedna, dvě, tři, čtyři, pět.
V hrudním koši srdce máme,
do bříška si jídlo dáme.
Nohy obě procvičí se,
venku dobře skotačí se.

 

K tématu: "Nechci být nemocný"
 • povídáme si o nemocech, bacilech, prevenci, bezpečnosti
 • čteme příběhy o zdraví, životosprávě
 • návštěva Dětské nemocnice na program "Prevence úrazu"
 • vyrábíme papírový hrnek s citronem - využití voskové techniky + tuš
 • cvičení - Lokomoce - správné držení těla, posilování, protahovací cviky, relaxace
 • Pohybová hra Bacil a Vitamín
 • řešíme hádanky
 • Pracovní list - grafomotorika, zrakové vnímání
 • seznámení s básní "Bacili"
BÁSNIČKA:

Bacili ach bacili, buďte hodní na chvíli.
Vždyť to není žádná psina, když je kašel velká rýma.
Člověku se nechce vstát, chtěl by jenom spát a spát.
Nedělejte neplechu!
Prosím, já chci z pelechu.

K tématu: "Paní zima kraluje"
 • seznamujeme se se zimním obdobím, s charakteristickými znaky zimy, zimním počasím, oblékáním v zimě
 • k tématu si vyzkoušíme různé tvořivé činnosti
 • zahrajeme si pohybovou hru "Na mrazíka" a hru "Vločky v zrcadle"
 • budeme se učit házet a chytat míč
 • výtvarná činnost - Zamrzlá okna
 • naučíme se píseň "Jedna koule" a báseň "Sáňky"
PÍSNIČKA:

Jedna koule, druhá koule, třetí koule,
klobouk, nos, sněhuláček stojí bos!
Všechny nás ta zima láká,
postavíme sněhuláka.
Jedna koule, druhá koule, třetí koule,
klobouk nos, sněhuláček stojí bos.

BÁSNIČKA:

Sáňky
Tlačím sáňky do svahu,
chce to velkou odvahu.
Sjet, panečku, tenhle kopec
může jenom správný borec.
A ten, kdo se svahu bojí,
ten ať raděj pěšky chodí.

K tématu: "Zimní sporty"
 • povídáme si o sportech
 • dělení a třídění na letní a zimní sporty, charakteristika
 • bezpečnost
 • rozhovor "jak sportuji já"
 • pracovní listy - grafomotorika, zrakové vnímání
 • učíme se píseň Leden a báseň Sportovec
 • jak se správně oblékat, výbava sportovců
 • Vv krasobruslař - práce s inkoustem
 • soutěže na sněhu
 • cvičení na náčiní
 • procvičujeme prostorovou orientaci
 • pantomima - poznej jaký sport předvádím
BÁSNIČKA:

Sportovec
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás.
Ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • s dětmi si povyprávíme zážitky z Vánoc a vánočních prázdnin
 • vysvětlíme si pranostiky "Na nový rok o slepičí krok" a "Na tři krále o krok dále"
 • seznámíme se s tradicí svátků Tří králů
 • zahrajeme si pohybovou hru Na krále
 • vyrobíme si královskou korunu
 • zpěv tříkrálovské koledy, hra na Orffovy nástroje
K tématu: "Vánoční cinkání"
 • povídáme si o tradicích a zvyklostech
 • dramatizace příběhu o Ježíškovi
 • zpěv koled a zimních písní s klavírem, využití Orffových nástrojů
 • učíme se spojit hudbu s pohybem
 • zpracovávání pracovních listů - určujeme počet, zrakové vnímání
 • vykreslování omalovánek s vánočními motivy
 • výroba vánočního kapra
 • práce s netradičním materiálem - přírodniny, výroba svícnů
 • pozorování zimní a vánoční krajiny, výzdoby na domech
 • děti se podílí na výzdobě své třídy
 • četba knihy "Vánoční příběhy" a "Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce"
 • porozumění čteného textu - příběh Vánoční nadílka
 • hádanky
 • opakování pravidel třídy
 • poslech koled z CD
KOLEDY:

" Rolničky"
" Slyšte, slyšte"
" Nesem vám noviny"
" Narodil se Kristuspán"
" Hle, hle v Betlémě"
" Půjdem spolu do Betléma"
" Já bych rád k Betlému"

K tématu: "Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší"
 • děti se seznámí s tradicí o sv. Mikuláši
 • charakterizujeme rysy postavy sv. Mikuláše
 • připravujeme se na příchod Mikuláše
 • hrajeme pohybovou hru "Čertovská honička" a "Meluzína"
 • učíme se báseň "Přešel k nám Mikuláš" a píseň "Mikuláši, Mikuláši"
 • cvičíme na sportovním náčiní, učíme se kotoul vpřed s oporou a přeskok přes švihadlo
 • kolektivní práce - výroba velkého Mikuláše
 • hrajeme sluchovou hru - odkud zvoní zvoneček
 • opakujeme Klimovu hru
 • rytmizujeme písně s klavírem - Orffovy nástroje
 • navštívíme zámek Dolní Kounice - Mikulášská
 • mikulášská nadílka v MŠ
 • výroba adventního kalendáře
 • pracovní listy ve složkách
 • opakujeme analýzu x syntézu, 1. písmeno ve slově, počet do 10ti
 • na procházkách pozorujeme proměny přírody, zimní, vánoční výzdoby na domech
PÍSEŇ:

Mikuláši, Mikuláši

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,
kdo to řinčí řetězem a proč s tebou přišel sem.
Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty.

Kdo jsi už ted všichni víme,
my se čerte nebojíme.
Nemáš-li co na práci,
můžeš dělat legraci.

Chceš-li ale děti lekat,
nebudeme déle čekat.
Pošleme tě nazpátek
do veselých pohádek.

K tématu: "Bude zima, bude mráz"
 • s dětmi si budeme povídat o ptáčcích v zimě, jak o ptáčky můžeme pečovat
 • budeme poznávat některé druhy ptáků, pozorovat je na vycházkách
 • přečteme si pohádku "Jak přichází zima"
 • zahrajeme si pohybovou hru "Na hlídače" a sluchovou hru "Ptáčku, jak zpíváš?"
 • poslechneme si zpěv ptáků - relaxace
 • vyrobíme si ptáčka z papíru
BÁSNIČKA:

Vrabčáci, vrabčáci,
jsou velicí rošťáci.
Jsou to kluci střapatí,
co se nikdy neztratí.
Ve větvích si hnízda staví,
všechny je to velmi baví.

PÍSNIČKA:

Bude zima, bude mráz

K tématu: "Kdo to dupe v lese - JEŽEK"
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti, zdokonalujeme dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • pozorujeme přírodní jevy v okolí, následný rozhovor
 • s předškoláky procvičujeme analýzu a syntézu slov, rytmizace slov, slovní fotbal, určování krátkých a dlouhých slabik, pojmy první x poslední, před x za, mezi
 • charakteristika ježka - rozhovor
 • malujeme ježky, podzimní přírodu
 • povídáme si o zvířatech, která se ukládají na zimu
 • pozorujeme živého, chovného ježka + krmení
 • seznámíme se s písní "Kdo to dupe v lese", s básní "Ježek"
 • hrajeme Kimovy hry
 • procvičujeme matematickou pregramotnost - počítáme s veverkami oříšky, přiřazujeme čísla nebo tečky, obtahujeme čísla prstem - získáváme grafickou podobu čísel
 • pracovní listy ve složkách - grafomotorika
PÍSEŇ:

Kdo to, kdo to dupe v lese
Kdo to, kdo to dupe v lese,
je to ježek, nebojte se.
Na zádech má jablíčka,
je to ježčí matička,
hledá v lese svá ježčátka.

POHYBOVÁ HRA:

"Tiše, tiše, ježek spí"

Děti jsou v kruhu, uprostřed spí ježek. Při říkadle (Tiše, tiše, ježek spí, kdo ho vzbudí, toho sní) chodí děti kolem ježka v kruhu ve výponu. Zastaví se a hlasitě říkají další část říkadla a vydupávají rytmus (Já mám doma berana, můžu dupat do rána. Já mám doma ovci, můžu dupat, jak chci!" Pak děti zavolají: "Ježku, vstávej!" Ježek vstane a vybere jiného kamaráda.

K tématu: "Svatý Martin"
 • učíme se zvládat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • snažíme se vyjadřovat samostatně, vést rozhovor, naučit se zpaměti krátký text, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, všímat si, řešit problémy, úkoly a situace, vyjadřovat svou představivost a fantasii v tvořivých činnostech
 • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla, dělit se o hračky a pomůcky
 • pochopit význam lidové pranostiky
 • mít povědomí o životním prostředí
 • seznámení s písní Pavučinka

Pavučinka
Letí, letí pavučinka z dálky do dálky,
po cestách se kutálejí rudé korálky.
Jeřabinky, jeřabiny, koulejí se na pěšiny,
babí léto zaplétá jim bílé copánky.

BÁSNIČKY:

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky.
Veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází, tak tady mě máte.

Sluníčko šlo spát,
už nebude hřát,
Usnulo nám na mráčku,
na sněhovém obláčku,
to je ale prima,
bude velká zima.

 • seznamujeme se s dalšími písněmi o sv. Martinovi
 • výroba koně a jeho hřívy
 • výroba podkovičky

 

 

K tématu: "Dýňoví strašáci"
 • seznámíme se s tradicemi a zvyky Halloweenu
 • povíme si, jak se dýně pěstuje
 • vyrobíme si dýně a netopýry z papíru
 • nasbíráme přírodniny k výzdobě dýní, poznáme a naučíme se pojmenovat některé přírodniny
 • spolu s rodiči budeme dlabat a zdobit dýně
BÁSNIČKA:

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci
nemají nic na práci.
Když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

PÍSNIČKY:

Podzim
Letí, letí pavučinka

K tématu: "Dary podzimu"
 • s dětmi si nasbíráme a poznáme podzimní plody - kaštan, žalud, bukvice, šípek, jeřabina
 • vyrobíme si podzimní vílu
 • poslechneme si pohádku "Šípková pohádka" a zdramatizujeme si ji
 • nakreslíme si šípkový keř - rozfoukávání tuše
 • pracovní list "Najdi k listům správné plody"
 • zahrajeme si PH "Sbírej plody podzimu"
BÁSNIČKA:

Trhám šípky, mám jich hrst,
a v tom pích! -už cucám prt.
Než naplním košík, pane,
budou prsty rozpíchané.

Vítr sviští, nese zimu,
brzy zbělá celý kraj.
Až dostanu v zimě rýmu,
uvařím si dobrý čaj.

PÍSNIČKY:

Pavučinka
Dary podzimu

 

K tématu: "Vyleť draku až do mraků"
 • budeme se učit spolupracovat s druhými dětmi - společné tvoření velkého draka
 • navazujeme kontakt - pohybová hra "Chyť si můj ocásek"
 • využíváme hudební nástroje - píseň "Vyleť draku"
 • učíme se umět vyjádřit své pocity a představy - kresba zážitků z Drakiády
 • připravujeme se na Drakiádu
 • všímáme si změn počasí v přírodě - rozhovor o počasí, nastal podzim - charakteristika
 • pozorujeme podzimní přírodu - sbíráme kaštany, hrabeme listí
 • učíme se zvládat základní pohybové dovednosti - trampolína, švihadla, švédská bedna, kotoul vpřed
 • zdokonalujeme jemnou motoriku - vystřihujeme a zdobíme draky
 • pracovní listy, procvičujeme grafomotoriku, úchop
 • práce s básní "Drak" - rytmizace slov, počet slabik
 • četba pohádky "O hloupém drakovi"
K tématu: "Na září, na září, těšili se sadaři"
 • děti se seznámí s charakteristickými znaky podzimního období
 • při pobytu venku budeme pozorovat změny v přírodě, všímat si počasí
 • budeme se učit poznávat, pojmenovat ovoce a zeleninu, určovat množství
 • děti se naučí pohybovou hru "Kompot"
K tématu se naučíme říkanky, písničky:

Ovoce
Máme dobrou náladu,
poběžíme do sadu,
natrháme jablíčka,
kulatá jak klubíčka,
k tomu ještě hrušky dáme
a už plný košík máme.

Podzimní ovoce
Jablíčko červené
ze stromu volalo:
"Pojďte děti pro mne,
já už jsem dozrálo!"

Hruška se ozvala:
"Já jsem jak med sladká,
zraji jak pro chlapce,
tak i pro děvčátka!"

Také švestky modré
děti rády mají,
a na Štědrý večer
oříšky louskají.

Naučíme se taneček a písničky:

Měla babka čtyři jablka
Koulelo se koulelo, červené jablíčko
Pod naším okýnkem