logo

 

II. třída

K tématu: "Hurá k moři"
 • s dětmi si budeme povídat o létě, letních aktivitách, kdo už byl někdy u moře a jak se nám tam líbilo
 • budeme dělat pokus s vodou a barvami, složíme si lodičku z papíru
 • budeme využívat mušle, navlékat korálky jako perly z moře
 • čekají nás vodní hrátky a různí mořští živočichové...

 

BÁSNIČKA:

Chobotnice
Copak je to? Chobotnice.
Chobotnic je v moři více,
ale jenom tahle malá
na hladinu vyplavala.
Tolik byla zvědavá.
Až pozná, že jsem to já,
chapadlem mi zamává.

K tématu: "Letní sporty"
 • s dětmi si budeme povídat o pohybových aktivitách, které mohou vykonávat v létě
 • budeme si povídat o bezpečnosti při pohybových aktivitách
 • vyzkoušíme si různé druhy sportů

 

BÁSNIČKA:

Fotbal
Venku kluci běhají,
a do míče kopají.
Všichni tiše doufají,
že alespoň gól dají.
Franta kopl velkou ránu,
přestřelil tím celou bránu.
Letí, letí, letí míč,
tak daleko, až je pryč.

K tématu: "Všechny děti svátek mají"
 • s dětmi oslavíme jejich svátek na školní zahradě
 • vydáme se na cestu kolem světa, budeme poznávat cizí země a státní vlajky
 • budeme si povídat o tom, jak vypadáme, jak se chováme k druhým a zkusíme říct něco pěkného o svém kamarádovi
 • naučíme se básničku...

 

Ať jsme bílí nebo černí,
kamarádi buďme věrní.
Navzájem si pomáhejme,
rádi se vždy spolu mějme.

K tématu: "Příroda je náš dar"
 • s dětmi si budeme povídat o přírodě a její ochraně
 • řekneme si, proč je voda pro nás důležitá a proč se třídí odpad
 • jak můžeme společně přispět k lepší a čistší přírodě
 • povíme si o tom, jak se v přírodě máme správně chovat

 

BÁSNIČKA:

Třídíme odpad
I když jsme jen malé děti,
umíme už třídit smetí.
Modrá, žlutá, zelená,
víme co to znamená.

K tématu: "U nás na dvorku"
 • budeme poznávat domácí zvířata a jejich mláďata
 • podle sluchu budeme poznávat zvuky zvířat
 • řekneme si něco o tom, jaký máme z domácích zvířat užitek
 • také si budeme povídat o tom, jaké máme doma zvířátko a jak se o něj staráme
 • zahrajeme si pohybové hry, na děti čakají zvířátkové hádanky a písničky

 

BÁSNIČKY:

PES
Štěká, vrčí, zuby cení,
lepší hlídač nad něj není.
Má rád děti, chce si hrát,
PES je věrný kamarád.

KOČKA
Bystrá očka, čtyři tlapky,
na nich ostré, malé drápky.
Dává pozor na myši,
kde zas kterou uslyší.

K tématu: "Ten dělá to a ten zas tohle"
 • s dětmi si budeme povídat o různých druzích povolání, které by chtěly vykonávat, až budou velké
 • budeme si povídat o tom, kde pracují naši rodiče
 • pomocí námětových her si děti vyzkouší různé druhy povolání
 • povedeme děti k tomu, aby si vážily práce dospělých

 

BÁSNIČKY:

Cukrář
Po dortu jak po papíře,
kreslí sáčkem sladké mříže.
A na piškotovém bříšku,
dělá ze šlehačky mřížku.

Hasič
Trámy hoří, střecha padá,
jedem k ohni, tradá, tradá.
Velitel už nasedá,
zachráníme, co se dá!

 

 

K tématu: "Maminko moje..."
 • s dětmi si budeme povídat o mamince, jaká je, co se mi na ní líbí, s čím mamince pomáhám, co bych jí rád koupil nebo vyrobil, atd.
 • zahrajeme si námětové hry - na maminku, na rodinu, pantomimicky budeme předvádět činnosti, které maminky často dělají
 • vyrobíme pro maminku dáreček, naučíme se taneček na písničku, naučíme se básničku pro maminku

 

BÁSNIČKA:

Maminko moje, řeknu to hned,
že bych tě nedal za celý svět.
Maminko moje, rád tebe mám,
proto ti svoje srdíčko dám.

Ty máš dnes svátek, já ti jdu přát,
nesu ti dárek, dávám ho rád.
Maminko moje, rád tebe mám,
proto ti svoje srdíčko dám.

K tématu: "Čaruj, čaruj, vyčaruj..."
 • s dětmi si budeme povídat o tradicích filipojakubské noci
 • uspořádáme si slet čarodějnic a kouzelníků na čarodějném bále
 • společně si zakouzlíme, zalítáme na košťatech, naučíme se zaklínadla a budeme plnit kouzelnické úkoly

 

BÁSNIČKA:

Letí, letí černý mrak,
ano, ano, je to tak.
Čarodějka v černém hávu,
letí dneska na oslavu.
U ohně si poskočí,
dokola se zatočí.

K tématu: "Brzy budu školákem"
 • tento týden se budeme učit a upevňovat si znalosti a dovednosti, které děti potřebují k nástupu do první třídy
 • zopakujeme dny v týdnu, roční období, barvy, tvary, číslice, správný úchop tužky, atd.
 • budeme trénovat paměť, zrakové a sluchové vnímání, vyprávět si příběhy, hrát námětové hry...
 • také si povíme něco o tom, jak to chodí ve škole, jak to tam vypadá a jaké budeme potřebovat pomůcky

 

BÁSNIČKA:

Když jsme byli takhle malí, uměli jsme jíst a spát.
Vyrostli jsme, podívejte, už je nám šest, je to znát.
V naší školce můžeme si na co chceme spolu hrát,
po prázdninách škola volá, naučí nás číst a psát.

K tématu: "Z pohádky do pohádky"
 • s dětmi si budeme povídat o pohádkách, jaké jsou typické znaky pohádek
 • prostřednictvím pohádek povedeme děti k rozlišování dobra a zla
 • budeme poznávat pohádkové postavy a přiřazovat je k daným pohádkám
 • jaká je moje oblíbená pohádka a proč - to si řekneme v diskuzním kruhu
 • děti si také svoji oblíbenou pohádku nakreslí

 

BÁSNIČKA:

Princeznička na bále
Princeznička na bále poztrácela korále.
Její táta, mocný král, Honzíka si zavolal.
Honzíku, máš namále, přines nám ty korále.
Honzík běžel za horu, nakopal tam bramborů.
Přinesl je před krále. Nesu vám ty korále.
Větší už tam neměli, ty už snědli v neděli.

K tématu: "Hody, hody, doprovody"
 • s dětmi si budeme povídat o období Velikonoc, jak slavíme velikonoční svátky
 • řekneme si něco o velikonočních tradicích, co je pomlázka, kraslice
 • velikonoční kraslici si vyrobíme z papíru, budeme přitom kouzlit s barvami
 • budeme také hledat barevná vajíčka a počítat kraslice

 

BÁSNIČKY:

Kropenatá slepička
Kropenatá slepička,
snesla bílá vajíčka.
Obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky sí nastříhám,
na pomlázku jim je dám.

Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku.
Všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám.
Než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.

K tématu: "Volání jara"
 • s dětmi si budeme povídat o probíhajících změnách v přírodě, o charakteristických znacích jara
 • seznámíme se s prvními jarními květinami, naučíme se je pojmenovat
 • jarní téma se promítne v různých vzdělávacích oblastech

 

BÁSNIČKY:

Sněženka
Když se vám nechce do zimy,
jen pomyslete na sněženku,
jak první ze všech květinek
na jaře vždycky bývá venku.

I jí je teplo pod sněhem,
a přesto jaro budit spěchá,
a za to první uvidí,
jak ze sněhu se svléká střecha.

Sněženka
Kamarádí se sluníčkem,
co ji jarem budí.
Sněženka je její jméno,
ví, že snížek studí.

Uvážeme do kytičky
sněženky i bledule.
Každý kluk i malá holka
z jara, co k nám právě přišlo,
upřímně se raduje.

K tématu: "Haló, pane, karnevale, račte dále..."
 • v průběhu masopustního týdne se budou děti seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi
 • budeme podporovat radostné veselí masopustního karnevalu s maškarami a tancem
 • děti se svojí tvořivou prací zapojí do výzdoby interiéru MŠ

 

BÁSNIČKA:

Karneval
Dobré ráno, dobrý den,
do masek se převléknem.
Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval.

Masopustní veselí
začne ráno v pondělí.
Od pondělka do pátku,
změní třídu v pohádku.

K tématu: "Kdo si hraje, nezlobí"
 • během společných her všech přítomných dětí budeme podporovat jejich přátelství, spolupráci a pomoc při hře i ostatních činnostech
 • děti si zopakují vše co se naučily během zimního období, zahrají si pohybové hry, zazpívají si písničky se zimní tématikou, zopakují si říkanky z probraných témat
K tématu: "Zimní hrátky se zvířátky"
 • děti se seznámí a osvojí si poznatky ze života některých volně žijících zvířat v zimě, při práci využijí obrázkový materiál a encyklopedie
 • povíme si o zvířatech, která přezimují a proč, jak se na zimní spánek připravují
 • jak může pomoci člověk volně žijící zvěři v zimě
 • děti se seznámí s některými stopami zvířat a ptáků, naučí se je poznávat, rozlišovat a prostřednictvím obrázků, didaktických her i přiřazovat
 • při vycházkách se zaměříme na vyhledávání stop (zajíc, havran, vrabec,...)

 

BÁSNIČKA:

Zajíc
Zajíc skáče hop a skok,
přes pole, přes potok.
Dlouhé uši dobře slyší,
když se nebezpečí blíží.
Hop a skok, je zpátky v lese,
nechytí ho, nebojte se!

 

Hra "Na jelena" - děti si procvičí hod horním obloukem a zasáhnout pohyblivý cíl

K tématu: "Jaro, léto, podzim, zima"
 • v tomto tématu přiblížíme dětem čtvero ročních období
 • děti se seznámí s charakteristickými znaky jednotlivých ročních období a měsíců v roce
 • také seznámíme děti s různými pranostikami, které se k jednotlivým měsícům vztahují, na jakém základě tyto pranostiky vznikly a jaký měly význam

 

BÁSNIČKA:

Měsíce
Leden na rampouchy hrál,
Únor posune den dál.
Březen trávu tlačí vzhůru,
Duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
Červen zpěvavý je ptáček.
Červenec je léto u vody,
Srpen prázdninové příhody.
Září - škola volá zas,
Říjen podzimní je čas.
Listopad - spí zahrádka,
Prosinec je pohádka.

PÍSNIČKA:

Jaro, léto, podzim, zima

VÝBĚR PRANOSTIK:

Lednové pranostiky:

 • Na Nový rok déšť, o Velikonocích sníh.
 • Leden jasný, roček krásný.
 • Na Nový rok o slepičí krok.
 • V lednu silný led, v květnu bujný med.
 • Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu.
 • V lednu sníh a bláto, v únoru tuhé mrazy za to.
 • Když v lednu mnoho prší a málo sněží, z polí, luk a zahrad se málo těží.

Únorové pranostiky:

 • Na Hromnice o hodinu více.
 • Na Hromnice jasná noc, bude mrazů ještě moc.
 • Když o Hromnicích sněží, nebývá jaro daleko.

Březnové pranostiky:

 • Březen bez vody, duben bez trávy.
 • Jestli březen kožich stáhl, duben rád by po něm sáhl.
 • Kolik březnových mlh, tolik červnových lijáků.
 • Prší-li o Velikonočním hodu, bude v létě nouze o vodu

Dubnové pranostiky:

 • Duben chladný, deštivý, úroda nás navštíví.
 • Co si duben zazelená, květen mu to spálí.
 • Na svatého Jiří, vylézají hadi a štíři.

Květnové pranostiky:

 • Studený máj, v stodole ráj.
 • Na mokrý květen přichází suchý červen.
 • Sníh v máji, hodně trávy.
 • V máji hřímoty nadělají trampoty.

Červnové pranostiky:

 • Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
 • Na Jana jasně - vozí se seno krásně.
 • Na svatého Jana otevírá se létu brána.
 • Prší-li na den svatého Petra a Pavla, bude mnoho myší.

Červencové pranostiky:

 • Svatá Margita vede žence do žita.
 • Zapláce-li Margita, bude dešťů do syta.
 • Na Margitu-li prší, ořechy ze stromů srší.
 • Když dne ubývá, horka přibývá.
 • Svatá Anna, chladna z rána.

Srpnové pranostiky:

 • Když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak.
 • V srpnu když půlnoční vítr věje, bez deště slunéčko hřeje.
 • Když v srpnu hojně hřímá, bude na sníh bohatá zima.

Podzimní pranostiky:

 • Podzim bohatý na mlhu věstí v zimě mnoho sněhu.
 • Po teplém září říjen se zle tváří.
 • Divoké husy na odletu, konec i babímu létu.
 • Divoké husy svačinu odnášejí a zimu přinášejí.
 • Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
 • Říjen blýská, zima plíská.
 • Čím déle v říjnu u nás vlaštovky prodlévají, tím déle pěkné a jasné dny potrvají.
 • Vítr večer znamená, že druhý den bude hezké počasí.

Prosincové pranostiky:

 • Když je Barborka ucouraná, bývá Štěpán na ledě.
 • O svatém Mikuláši často snížek práší.
 • Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší.
 • Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám dává nejdelší noc.
 • Na Adama a Evu čekejte oblevu.
 • Zelené Vánoce, bílé Velikonoce.
 • Když Vánoce obalí stromy sněhem, tak je posype jaro květem.
K tématu: "Naše tělo"
 • budeme si povídat o lidském těle a jeho fungování, otestujeme si našich 5 lidských smyslů
 • řekneme si o zdraví, co mu prospívá a co naopak ne
 • jak se chránit před nemocemi v zimním období
 • ukážeme si, jak probíhá návštěva u lékaře a zubaře

 

BÁSNIČKA:

Dneska nejdu do školy,
musím zůstat v posteli.
Viry, rýmy zvítězily,
do školy mě nepustily.
Přidala se angína,
nesmím ani do kina.
Zalezu si do postýlky,
dám si čajík od maminky.
Přikryju se peřinou,
tak zvítězím nad rýmou.
Čaj s citrónem paráda,
hned je skvělá nálada.

K tématu: "Zimní radovánky"
 • s dětmi si budeme povídat o zimním období, vyjmenujeme si znaky zimy
 • budeme si povídat o zimních sportech
 • řekneme si, jak se správně v zimě oblékat, které části oblečení jsou důležité a proč
 • naučíme se básničku

 

Pojďme ven si spolu hrát,
běhat, skákat, sáňkovat.
Já mám super kombinézu,
hned si do ní celý vlezu.
Čepici přes obě uši,
podívejte, jak mi sluší.
A na ruce rukavice,
kdyby byla fujavice.
Kolem krku šálu dlouhou,
trvalo to chvilku pouhou.
Žádný mráz mě nezaskočí,
koukají mi jenom oči.

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • v prvním lednovém týdnu se ve vzpomínkách budeme vracet k prožitým vánočním svátkům, budeme si sdělovat své zážitky, povídat si o dárcích, které jsme našli pod stromečkem.
 • rozdáme si dárky, které děti najdou pod stromečkem v mateřské škole
 • seznámíme děti s legendou o Třech králích, se zvyky vztahujícími se ke Třem králům a také se smyslem tříkrálového koledování
 • naučíme se písničku "My Tři králové jdeme k vám"

 

BÁSNIČKA K TÉMATU:

Na Tři krále
Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy-šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.
Zpívá Martin, Jakub, Jíra
-panímáma otevírá.

K tématu: "Vánoční cinkání"
 • s dětmi si budeme povídat o Vánocích, o Ježíškovi, o adventu a adventním kalendáři
 • užijeme si předvánoční čas v klidu a v pohodě, budeme poslouchat a zpívat vánoční koledy
 • sdělíme si naše tajná přání - co si přeji pod stromeček

 

NAUČÍME SE BÁSNIČKY:

Ať klid, pohoda a láska vládne,
ve všech tvářích je štěstí znát.
Snad Ježíšek tohle zvládne,
má nás přece všechny rád.

Ježíškovi
Ježíšku, prosím tě, přečti mé psaní,
je krátké, mám k tobě jen jedno přání.
Ať jsou všichni v celém roce
takoví, jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí,
děkuji ti, to mi stačí.

K tématu: "S čerty nejsou žerty"
 • přiměřenou formou budou děti seznamovány se svátkem Mikuláše, který je doprovázen dalšími nadpřirozenými postavami - čertem a andělem.
 • tyto postavy se budou prolínat celým tématem
 • prostřednictvím činností bude probouzena dětská zvídavost, tvořivost a fantazie - uplatníme především ve výtvarných a pracovních činnostech, taneční improvizaci (vyrobíme si krásné andílky)
 • další aktivity budou směřovat k chápání významu dobra a zla
 • přivítáme Mikuláše s jeho doprovodem a budeme očekávat, jestli nás obdaruje mikulášským balíčkem
 • pro děti uspořádáme zábavnou a veselou dopolední "Čertovo-andělskou" akci v kostýmech

 

BÁSNIČKA:

Otvírejte, čerti, vrata,
jdem se kouknout na čerťata.
Čertí kluci, čertí holky,
mají rádi černé vdolky.
Je tu teplo, teplíčko,
je to peklo, peklíčko.

K tématu: "Svět je plný tvarů"
 • tento týden budeme poznávat základní geometrické tvary
 • naučíme se je pojmenovat
 • různé geometrické tvary využijeme nejen při výtvarných činnostech

 

BÁSNIČKA:

Kruh
Kruh je slunce, talíř, tečka,
had stočený do kolečka.
Kruh je volant, koláč, míč,
kdopak půjde z kola pryč!

Čtverec
Stejné jsou tu všechny strany,
čtyři rohy, čtyři hrany.
Dlaždice a šachovnice
nebo kostka stavebnice.

Obdélník
Dvě strany tu delší jsou
a dvě kratší zůstanou.
Dveře, dopis, lednice
či na boty krabice.

K tématu: "Listopad, listopad"
 • celým tématem nás bude provázet listí, barvy, barevné listí, zvířata, stromy, les
 • listopadové období zahrnuje nejen oslavu svatého Martina a lampionové průvody, ale také přípravu zvířátek na zimní spánek, opadávání listí ze stromů atd.
 • budeme tvořit pomocí přírodních listů - naučíme se výtvarnou techniku "frotáž" a vyrobíme si ježka v listí.

 

BÁSNIČKA:

Padá listí
Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé.

K tématu: "Dýňoví strašáci"
 • budeme se věnovat oslavám svátků Dušičky a Halloween
 • všechny činnosti se budou týkat hlavně dýní, duchů a pavouků
 • budeme malovat temperou, vyrábět dýně
 • budeme si povídat o svátku Halloween, zpracovávat nasbírané listí a také si zazpíváme

 

BÁSNIČKA:

Dýňoví strašáci
nemají nic na práci.
Když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

K tématu: "Koulelo se koulelo, červené jablíčko"
 • v následujícím období si budeme povídat o různých druzích ovoce a zeleniny, které na podzim sklízíme na našich zahradách
 • budeme je třídit podle druhu, barev, velikosti, počtu
 • upevníme si pojmy více, méně, stejně
 • zatančíme si tanec mazurku na píseň "Měla babka čtyři jabka"

 

BÁSNIČKA:

Barevné ovoce

Jablíčko je červené,
žlutá je hruška,
hrozny jsou zelené,
modrá je švestka.

V jednom jsou jadérka,
ve druhém pecky,
před jídlem musíme
umýt je všecky.

K tématu: "Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád"
 • celý týden si budeme povídat o kamarádství, o kamarádech, o přátelství
 • kdo je můj velký kamarád a proč
 • téma přátelství se bude prolínat všemi aktivitami, vysvětlíme si význam slov "přítel" a "přátelství"
 • ve výtvarných aktivitách děti nakreslí svého nejlepšího kamaráda
 • budeme se věnovat i lidským vlastnostem a také se je pokusíme pantomimicky předvádět
BÁSNIČKA:

Kamarád
Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád,
pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.
Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád,
pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.

K tématu: "Vyleť, drahu, až do mraků"
 • celý týden bude úvodem k nadcházejícímu období podzimu
 • pojmenujeme si znaky podzimu, co všechno nás na podzim čeká, jaké podzimní plodiny sbíráme
 • také si řekneme, jaké je typické podzimní počasí a podzimní barvy
 • ve výtvarných aktivitách vyrobíme draky a zaměříme se především na správný úchop nůžek a správnou techniku stříhání

 

NAUČÍME SE BÁSNIČKU:

Vítr fučí, vítr skučí,
pojďte pouštět draky.
Každý spěchá na kopeček
a já běžím taky.
Ať si vítr jak chce skučí,
ať se mraky mračí,
Vypustíme na oblohu
celou letku dračí.

K tématu: "Barevné kouzlení"
 • po celý týden si budeme s dětmi povídat o barvách, o barevném světě a světě bez barev
 • činnosti zaměříme na hry s barvami, převažovat budou činnosti výtvarné
 • využíjeme barvy temperové, prstové vodové i černé tuže
 • děti si namalují duhu
 • děti si zopakují základní i doplňkové barvy

 

NAUČÍME SE BÁSNIČKU:

ČERVENÁ je třešeň, stříška,
RUDÁ polní mák,
ŽLUTÁ citron, pampeliška,
ČERNÁ bručoun mrak.
ORANŽOVÁ pomeranč,
nač si zahrajeme, nač?

Čáry máry po papíře,
zahrajem si na malíře.
ZELENÁ je listí, louka,
MODRÁ nebíčko,
FIALOVÁ křídla brouka,
HNĚDÁ kafíčko.
BÍLÁ mléko, papír, mouka,
o tom si dávno mňouká
kotě s kočičkou.

K tématu: "Kluci a holky z naší školky"
 • přivítáme se s dětmi a seznámíme se s dětmi novými, které byly přijaté do naší třídy
 • s dětmi si budeme povídat o tom, jak jsme se měli o prázdninách, kde všude jsme byli a co se nám nejvíce líbilo.
 • děti si budou vzájemně sdělovat své zážitky
 • seznámíme se s pravidly třídy a jak se chovat v mateřské škole
 • děti se seznámí a naučí první krátké básničky

 

Ahoj tati, ahoj mami

Ahoj tati, ahoj mami
Ahoj tati, ahoj mami,
jděte klidně do práce,
kamarádi už jsou tady,
bude s nimi legrace.

Kamarád
Kamarád, kamarád,
to je ten, co má mě rád.
Pomůže mi, poradí,
po vláskách mě pohladí.

Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po vláskách ho pohladím.

 

Zazpíváme si písničku "Ve školce"