logo

 

II. třída

K tématu: "Zimní sporty"
 • povídáme si o sportech
 • dělení a třídění na letní a zimní sporty, charakteristika
 • bezpečnost
 • rozhovor "jak sportuji já"
 • pracovní listy - grafomotorika, zrakové vnímání
 • učíme se píseň Leden a báseň Sportovec
 • jak se správně oblékat, výbava sportovců
 • Vv krasobruslař - práce s inkoustem
 • soutěže na sněhu
 • cvičení na náčiní
 • procvičujeme prostorovou orientaci
 • pantomima - poznej jaký sport předvádím
BÁSNIČKA:

Sportovec
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás.
Ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty ty jsou prima.

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • s dětmi si povyprávíme zážitky z Vánoc a vánočních prázdnin
 • vysvětlíme si pranostiky "Na nový rok o slepičí krok" a "Na tři krále o krok dále"
 • seznámíme se s tradicí svátků Tří králů
 • zahrajeme si pohybovou hru Na krále
 • vyrobíme si královskou korunu
 • zpěv tříkrálovské koledy, hra na Orffovy nástroje
K tématu: "Vánoční cinkání"
 • povídáme si o tradicích a zvyklostech
 • dramatizace příběhu o Ježíškovi
 • zpěv koled a zimních písní s klavírem, využití Orffových nástrojů
 • učíme se spojit hudbu s pohybem
 • zpracovávání pracovních listů - určujeme počet, zrakové vnímání
 • vykreslování omalovánek s vánočními motivy
 • výroba vánočního kapra
 • práce s netradičním materiálem - přírodniny, výroba svícnů
 • pozorování zimní a vánoční krajiny, výzdoby na domech
 • děti se podílí na výzdobě své třídy
 • četba knihy "Vánoční příběhy" a "Jak pejsek s kočičkou slavili Vánoce"
 • porozumění čteného textu - příběh Vánoční nadílka
 • hádanky
 • opakování pravidel třídy
 • poslech koled z CD
KOLEDY:

" Rolničky"
" Slyšte, slyšte"
" Nesem vám noviny"
" Narodil se Kristuspán"
" Hle, hle v Betlémě"
" Půjdem spolu do Betléma"
" Já bych rád k Betlému"

K tématu: "Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší"
 • děti se seznámí s tradicí o sv. Mikuláši
 • charakterizujeme rysy postavy sv. Mikuláše
 • připravujeme se na příchod Mikuláše
 • hrajeme pohybovou hru "Čertovská honička" a "Meluzína"
 • učíme se báseň "Přešel k nám Mikuláš" a píseň "Mikuláši, Mikuláši"
 • cvičíme na sportovním náčiní, učíme se kotoul vpřed s oporou a přeskok přes švihadlo
 • kolektivní práce - výroba velkého Mikuláše
 • hrajeme sluchovou hru - odkud zvoní zvoneček
 • opakujeme Klimovu hru
 • rytmizujeme písně s klavírem - Orffovy nástroje
 • navštívíme zámek Dolní Kounice - Mikulášská
 • mikulášská nadílka v MŠ
 • výroba adventního kalendáře
 • pracovní listy ve složkách
 • opakujeme analýzu x syntézu, 1. písmeno ve slově, počet do 10ti
 • na procházkách pozorujeme proměny přírody, zimní, vánoční výzdoby na domech
PÍSEŇ:

Mikuláši, Mikuláši

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší,
kdo to řinčí řetězem a proč s tebou přišel sem.
Rohatý, rohatý, s kožichem až na paty.

Kdo jsi už ted všichni víme,
my se čerte nebojíme.
Nemáš-li co na práci,
můžeš dělat legraci.

Chceš-li ale děti lekat,
nebudeme déle čekat.
Pošleme tě nazpátek
do veselých pohádek.

K tématu: "Bude zima, bude mráz"
 • s dětmi si budeme povídat o ptáčcích v zimě, jak o ptáčky můžeme pečovat
 • budeme poznávat některé druhy ptáků, pozorovat je na vycházkách
 • přečteme si pohádku "Jak přichází zima"
 • zahrajeme si pohybovou hru "Na hlídače" a sluchovou hru "Ptáčku, jak zpíváš?"
 • poslechneme si zpěv ptáků - relaxace
 • vyrobíme si ptáčka z papíru
BÁSNIČKA:

Vrabčáci, vrabčáci,
jsou velicí rošťáci.
Jsou to kluci střapatí,
co se nikdy neztratí.
Ve větvích si hnízda staví,
všechny je to velmi baví.

PÍSNIČKA:

Bude zima, bude mráz

K tématu: "Kdo to dupe v lese - JEŽEK"
 • rozvíjíme pohybové dovednosti a schopnosti, zdokonalujeme dovednosti v oblasti hrubé a jemné motoriky
 • pozorujeme přírodní jevy v okolí, následný rozhovor
 • s předškoláky procvičujeme analýzu a syntézu slov, rytmizace slov, slovní fotbal, určování krátkých a dlouhých slabik, pojmy první x poslední, před x za, mezi
 • charakteristika ježka - rozhovor
 • malujeme ježky, podzimní přírodu
 • povídáme si o zvířatech, která se ukládají na zimu
 • pozorujeme živého, chovného ježka + krmení
 • seznámíme se s písní "Kdo to dupe v lese", s básní "Ježek"
 • hrajeme Kimovy hry
 • procvičujeme matematickou pregramotnost - počítáme s veverkami oříšky, přiřazujeme čísla nebo tečky, obtahujeme čísla prstem - získáváme grafickou podobu čísel
 • pracovní listy ve složkách - grafomotorika
PÍSEŇ:

Kdo to, kdo to dupe v lese
Kdo to, kdo to dupe v lese,
je to ježek, nebojte se.
Na zádech má jablíčka,
je to ježčí matička,
hledá v lese svá ježčátka.

POHYBOVÁ HRA:

"Tiše, tiše, ježek spí"

Děti jsou v kruhu, uprostřed spí ježek. Při říkadle (Tiše, tiše, ježek spí, kdo ho vzbudí, toho sní) chodí děti kolem ježka v kruhu ve výponu. Zastaví se a hlasitě říkají další část říkadla a vydupávají rytmus (Já mám doma berana, můžu dupat do rána. Já mám doma ovci, můžu dupat, jak chci!" Pak děti zavolají: "Ježku, vstávej!" Ježek vstane a vybere jiného kamaráda.

K tématu: "Svatý Martin"
 • učíme se zvládat základní pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 • snažíme se vyjadřovat samostatně, vést rozhovor, naučit se zpaměti krátký text, záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, všímat si, řešit problémy, úkoly a situace, vyjadřovat svou představivost a fantasii v tvořivých činnostech
 • spolupracovat s ostatními, dodržovat pravidla, dělit se o hračky a pomůcky
 • pochopit význam lidové pranostiky
 • mít povědomí o životním prostředí
 • seznámení s písní Pavučinka

Pavučinka
Letí, letí pavučinka z dálky do dálky,
po cestách se kutálejí rudé korálky.
Jeřabinky, jeřabiny, koulejí se na pěšiny,
babí léto zaplétá jim bílé copánky.

BÁSNIČKY:

Obloha je šedivá, jak kožíšek myšky.
Veverky si na zimu schovávají šišky.
Listí už je na zemi, dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází, tak tady mě máte.

Sluníčko šlo spát,
už nebude hřát,
Usnulo nám na mráčku,
na sněhovém obláčku,
to je ale prima,
bude velká zima.

 • seznamujeme se s dalšími písněmi o sv. Martinovi
 • výroba koně a jeho hřívy
 • výroba podkovičky

 

 

K tématu: "Dýňoví strašáci"
 • seznámíme se s tradicemi a zvyky Halloweenu
 • povíme si, jak se dýně pěstuje
 • vyrobíme si dýně a netopýry z papíru
 • nasbíráme přírodniny k výzdobě dýní, poznáme a naučíme se pojmenovat některé přírodniny
 • spolu s rodiči budeme dlabat a zdobit dýně
BÁSNIČKA:

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci
nemají nic na práci.
Když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

PÍSNIČKY:

Podzim
Letí, letí pavučinka

K tématu: "Dary podzimu"
 • s dětmi si nasbíráme a poznáme podzimní plody - kaštan, žalud, bukvice, šípek, jeřabina
 • vyrobíme si podzimní vílu
 • poslechneme si pohádku "Šípková pohádka" a zdramatizujeme si ji
 • nakreslíme si šípkový keř - rozfoukávání tuše
 • pracovní list "Najdi k listům správné plody"
 • zahrajeme si PH "Sbírej plody podzimu"
BÁSNIČKA:

Trhám šípky, mám jich hrst,
a v tom pích! -už cucám prt.
Než naplním košík, pane,
budou prsty rozpíchané.

Vítr sviští, nese zimu,
brzy zbělá celý kraj.
Až dostanu v zimě rýmu,
uvařím si dobrý čaj.

PÍSNIČKY:

Pavučinka
Dary podzimu

 

K tématu: "Vyleť draku až do mraků"
 • budeme se učit spolupracovat s druhými dětmi - společné tvoření velkého draka
 • navazujeme kontakt - pohybová hra "Chyť si můj ocásek"
 • využíváme hudební nástroje - píseň "Vyleť draku"
 • učíme se umět vyjádřit své pocity a představy - kresba zážitků z Drakiády
 • připravujeme se na Drakiádu
 • všímáme si změn počasí v přírodě - rozhovor o počasí, nastal podzim - charakteristika
 • pozorujeme podzimní přírodu - sbíráme kaštany, hrabeme listí
 • učíme se zvládat základní pohybové dovednosti - trampolína, švihadla, švédská bedna, kotoul vpřed
 • zdokonalujeme jemnou motoriku - vystřihujeme a zdobíme draky
 • pracovní listy, procvičujeme grafomotoriku, úchop
 • práce s básní "Drak" - rytmizace slov, počet slabik
 • četba pohádky "O hloupém drakovi"
K tématu: "Na září, na září, těšili se sadaři"
 • děti se seznámí s charakteristickými znaky podzimního období
 • při pobytu venku budeme pozorovat změny v přírodě, všímat si počasí
 • budeme se učit poznávat, pojmenovat ovoce a zeleninu, určovat množství
 • děti se naučí pohybovou hru "Kompot"
K tématu se naučíme říkanky, písničky:

Ovoce
Máme dobrou náladu,
poběžíme do sadu,
natrháme jablíčka,
kulatá jak klubíčka,
k tomu ještě hrušky dáme
a už plný košík máme.

Podzimní ovoce
Jablíčko červené
ze stromu volalo:
"Pojďte děti pro mne,
já už jsem dozrálo!"

Hruška se ozvala:
"Já jsem jak med sladká,
zraji jak pro chlapce,
tak i pro děvčátka!"

Také švestky modré
děti rády mají,
a na Štědrý večer
oříšky louskají.

Naučíme se taneček a písničky:

Měla babka čtyři jablka
Koulelo se koulelo, červené jablíčko
Pod naším okýnkem