logo

 

Informace o škole

Od 3. září 2012 se stala mateřská škola součástí právního subjektu Základní škola
a Mateřská škola Brno, Vedlejší 10. Objekt mateřské školy byl projektován integrací
mateřské školy do základní školy.

Nachází se v přízemí, v části budovy „pavilon B“. Do užívání byla mateřská škola předána
29. srpna a její provoz byl zahájen 3. září 2012.

Základní škola a mateřská škola je situována uprostřed sídlištní zástavby, mimo hlavní komunikace. Na severní straně, po celé délce mateřské školy byla vybudována prostorná školní zahrada, vybavena herními prvky, které umožňují dětem rozmanité pohybové
a další aktivity. Pískoviště, dřevěné zahradní stoly a lavice, travnaté plochy i dlážděné chodníky jsou využívány pro rekreační, relaxační i sportovní činnosti dětí. Zahrada je obklopená vzrostlými stromy a podél oplocení vysázena okrasnými keři.

Hlavní vchod do naší MŠ je směrem od ulice Okrouhlé.

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem.

Kapacita mateřské školy:
 • 50 dětí
Mateřská škola má:
 • 2 třídy - homogenní - děti jsou do tříd rozdělené podle věku
Zaměstnanci školy:
 • 3 učitelky + zástupkyně ředitele školy pro předškolní vzdělávání
 • 1 logopedka
 • 1 školní asistentka
 • 2 provozní pracovnice pečují o zdárný chod školy a její čistotu
Školní jídelna:
 • 1 kuchařka

 

Pedagogičtí pracovníci
 • Matoušková Eva - zástupce ředitele pro předškolní vzdělávání
 • Honzová Denisa, Bc. - učitelka
 • Hrbáček Jakub, Bc. - učitel
 • Lahodová Klára, Mgr. - učitelka
 • Dvořáková Hana, Mgr. - speciální pedagog - logoped
 • Janáčková Markéta, Bc. - asistentka pedagoga
 • Kadlecová Jarmila - MD
 • Vráblíková Jana - MD

 

domek1 domek2

 

 

 

 

 

Provozní pracovníci
 • Gabriela Matějíčková - školnice - uklízečka
 • Iveta Konířová - školnice - uklízečka
 • Vladana Horáková - kuchařka
Provoz MŠ
Provozní doba Mateřské školy:
 • Mateřská škola je otevřena v době od 6,30 hod – 16,30 hod.
 • Z bezpečnostních a hygienických důvodů se uzavírá v 8,30 hod (při pozdějším příchodu je třeba zvonit).
 • V době od 12,45 hod – 13 hod je MŠ otevřena, v této době si mohou rodiče vyzvednout děti, které odchází po obědě.
 • Od 15,00 hod je MŠ otevřena, doba pro odcházení dětí z MŠ
 • 16,30 hod – uzavření mateřské školy
Školní rok začíná zpravidla:kral
 • od 1. září a končí 31. srpna
Omezení nebo přerušení provozu:
 • 28.9.2020 - státní svátek
 • 28.10.2020 - státní svátek
 • 29.10. - 30.10.2020 - podzimní prázdniny - provoz přerušen - ZŠ a MŠ bude uzavřena
 • 23.12.2020 - 3.1.2021 - vánoční prázdniny, provoz bude zahájen v pondělí 4.1.2021 - provoz přerušen
 • 29.1.2021 - pololetní prázdniny
 • 22.2. - 28.2.2021 - jarní prázdniny
 • 1.4.2021 - velikonoční prázdniny
 • 2.4.2021 - státní svátek
 • 1.7. - 31.8.2021 - hlavní prázdniny, zahájení školního roku 2021 - 2022 bude ve středu 1.9.2021
Uspořádání dne
Režim dne v mateřské škole
6,30 – 8,30
 • scházení dětí, volné hry, skupinová a individuální práce
8,30 – 9,00
 • ranní komunitní kruh, motivační cvičení, pohybové hry, zdravotní cvičení, hry se zpěvem a tancem, cvičení na rehabilitačních míčích, cvičení s náčiním, soutěže
9,00 – 9,45
 • přesnídávka
 • řízená činnost skupinová, frontální, zájmové činnosti, individ. práce
9,45 – 12,00
 • příprava na pobyt venku s pobytem venku
11,45
 • hygiena + oběd
12,45
 • odpočinek, poslech pohádek, poslech relaxační hudby
13,30
 • klidové hry pro děti s menší potřebou spánku
 • individuální práce s dětmi - grafomotorika, řešení pracovních listů, puzzle apod.
14,45
 • svačina
15,00 – 16,30
 • odpolední volné hry, zájmové činnosti dětí, rozcházení dětí
 • od jara do podzimu (dle klimatických podmínek) na školní zahradě

Denní řád je flexibilní, dostatečně rychle reaguje na změny.

Spontánní hra má v denním režimu dostatek času i prostoru, poměr spontánních i řízených činností je vyvážený, v průběhu dne se zařazují skupinové i individuální činnosti dětí.

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity.

Plánování činností vychází z individuálních potřeb a zájmů dětí, jejich aktivity
a tempa, ze ŠVP a TVP.

Je respektováno soukromí dětí a v průběhu celého dne zajištěna jejich bezpečnost.

Všechny učitelky se plně věnují dětem i jejich vzdělávání.