logo

 

I. třída

K tématu: "Na září, na září, těšili se sadaři"
  • s dětmi si budeme povídat o změnách, které pozorujeme a cítíme na podzim
  • o sklizních v zahradách i na poli
  • budeme poznávat, určovat, pojmenovávat a třídit ovoce a zeleninu
  • téma skýtá mnoho výtvarných a pracovních činností
  • spolu s maminkami a dětmi si uděláme neformální "Jablíčkové odpoledne" - posedíme, ochutnáme výrobky z jablíček a děti přednesou několik básniček
BÁSNIČKY:

Jablíčko
Červené je, kulaté je,
samá sladká šťávička,
někdy se v něm schová červík,
ale vždycky hvězdička.

Bednička
Poštou přišla bednička
a v ní samá jablíčka.
A pod víčkem bylo psaní,
"děti dobré pochutnání"

Ježek
Ježek běží, až se třese,
jablíčka na zádech nese.
Už se těší na snídani,
ó, to bude pochutnání.

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ POHYBOVÁ HRA:

Měla babka čtyři jablka
Pod neším okýnkem

Mám košíček mám