logo

 

I. třída

K tématu: "Zima je tu, děti"
 • děti si budou osvojovat základní povědomí o ročním období - zimě
 • prostřednictvím prožitkového učení si budou upevňovat a rozšiřovat vědomosti o této roční době
 • téma skýtá mnoho výtvarných, pracovních činností, pokusy a objevy, pohybové hry, jazykové i hudební činnosti
 • děti si procvičí správnou manipulaci s nůžkami, přesnost při vystřihování předkresleného tvaru - čepice, rukavice
 • při kresbě, malbě si upevní správný úchop pastelky, štětce a zacházení s barvami
 • vyslechnou si příběh "O sněhové vločce", "Sníh a mráz"
 • naučí se zpaměti krátký text a také písničky tematicky zaměřené
BÁSNIČKY:

Vločky, vločky /Vítězslav Nezval/
Vločky, vločky, bílé peří,
blázen každý, kdo vám věří.
Bílé vločky, hvězdné nebe,
sotva spadnou, už nás zebe.

Vločky, vločky, ach to láká,
postavit si sněhuláka!
Vločky, vločky, jak jste hbité,
škoda, že se rozpustíte.

Sněží
Sněží, sněží, bílý sníh,
pojedeme na saních.
Bílá barva všude je,
zima nyní kraluje.

Rozpočítadlo
Rukavice, šála, svetr,
kdo se nechce oblékat,
ať už Lenka nebo Petr,
ten nepůjde sáňkovat.

Když si stavíš sněhuláka,
tak tě ruce zebou.
Proto ber si rukavice,
budou stavět s tebou.

Písničky:

Sněží, sněží, mráz kolem běží
Jedna koule, druhá koule
Na naší zahrádce stojí sněhulák
Na mrazíky – hudebně pohybová hra

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • splečně s dětmi rozbalíme dárky, které jim ve školce nechal pod stromečkem Ježíšek
 • s novými hračkami a hrami si budeme hrát, ale nejdříve se seznámíme s jejich pravidly
 • budeme si povídat o tom, jak jsme prožívali Vánoce, co nám přinesl Ježíšek, z čeho máme největší radost
 • přečteme si pohádku "Předsevzetí" a "Tři králové"
 • naučíme se koledu "My tři králové"
 • děti ve výtvarných aktivitách nakreslí ohňostroj a vyrobí si Tři krále
 • zahrajeme si pohybovou hru "Tři králové" - naučíme se tvořit trojice, budeme přitom rozvíjet komunikaci a spolupráci
KOLEDA:

My tři králové jdeme k vám

BÁSNIČKA:

Na tři krále
Na tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy, šlapy, šlápoty,
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.

K tématu: "Než zvoneček zacinká"
 • s dětmi si budeme povídat o tom, co si přejeme pod stromeček, řekneme si něco o zvycích na Štědrý den (rozkrojíme si jablíčko, rozlouskneme si oříšek, pustíme si lodičky)
 • společně budeme pokračovat s přípravou vánočního vystoupení
 • děti vyrobí vánoční přáníčko, vytvoří si vánočního kapříka a vymalují tématické omalovánky
 • orientace v prostoru - vedle, nad, pod, nahoře, dole, více méně a číselnou řadu si procvičíme při hře s kapříky
 • přečteme si pohádky s vánoční tématikou "Vánoční dopis", "Vánoční příběh", "O malém andělovi", "Krtek a Vánoce"
 • procvičíme si celé tělo a protáhneme se - zacvičíme si s kroužky (Na anděla)
 • zahrajeme si pohybovou hru "Stromeček, domeček, hříbeček"
 • zopakujeme si vánoční básničky, které už umíme a přidáme si ještě jednu navíc
 • spolu s rodiči prožijeme příjemné předvánoční odpoledne, zazpíváme si koledy a společně si vyrobíme svícen na vánoční stůl
BÁSNIČKA:

Štědrý den se strašně vleče,
táta strojí, máma peče.
Děti prosí budíčky,
"popožeňte ručičky!".

KOLEDY:

Stojí vrba košatá
Štědrý večer nastal
Koledníci
Půjdem spolu do Betléma
Veselé Vánoce

K tématu: "Bim bam, bim bam, Vánoce přicházejí"
 • přiblížíme dětem tradici vánočních svátků
 • děti si vyslechnou příběh "O Betlému" a příběh "O nejšťastnějším stromečku"
 • společně se budou podílet na přípravě vánočního vystoupení
 • při modelování, vykreslování si procvičí jemnou motoriku - "vánoční cukroví", "medové perníčky"
 • budeme procvičovat zpěv písní za doprovodu hudebního nástroje, děti si budou upevňovat reakci na předehru a dohru
 • naučíme se vánoční koledy, některé budou děti doprovázet na rytmické nástroje
 • procvičíme si orientaci v počtu, budeme třídit, porovnávat, řadit podle určitého pravidla
 • děti se seznámí a naučí básničky s vánoční tématikou
KOLEDY:

„Stojí vrba košatá“
„Půjdem spolu do Betléma“
„Štědrý večer nastal“
„Vánoční zvoneček“

BÁSNIČKY:

Vánoce přicházejí
Bim bam, bim bam, zvony nám vyzvánějí,
bim bam, bim bam, Vánoce přicházejí.
Maminka peče už medové perníčky,
cukroví, rohlíčky, srdíčka, hvězdičky.
Spolu je nazdobíme, Vánoce oslavíme.

Těšíme se na Vánoce
Těšíme se na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.
Už už, aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.

K tématu: "Čerte, čerte, čertíčku"
 • s příchodem Mikuláše, čerta a andílka přiblížíme dětem sváteční atmosféru a seznámíme děti prostřednictvím příběhů a obrázků s "nebeskými a pekelnými bytostmi"
 • děti se seznámí s lidovými zvyky a tradicemi, na příbězích se děti seznámí s dobrem a zlem
 • téma skýtá mnoho výtvarných a rukodělných činností - na vykreslování omalovánek čerta, Mikuláše - si budou procvičovat a upevňovat správný úchop pastelky, přesnost při vykreslování tvarů, budou malovat a dotvářet lepením vystřižených tvarů - čerta
 • děti se seznámí a naučí říkadla, písničky, hry se zpěvem, pohybové hry, to vše na téma Mikuláš, anděl a čert
 • s dětmi shlédneme divadelní příběh "O Mikuláši a čertících", který nám zahrají žáci z dramatického kroužku "Vedlejšák"
 • navštívíme zámek v Dolních Kounicích, kterým nás provede anděl s nezbedným čertíkem
 • děti navštíví s pohádkovým příběhem Mikuláš, který je v závěru obdaruje mikulášskou nadílkou
ŘÍKADLA A BÁSNIČKY - neprozradíme všechny, připravujeme se na vánoční vystoupení

Čertíka se nebojíme
Čertíka se nebojíme,
protože my nezlobíme.
Když tak jenom trošinku,
tatínka a maminku.

Andělíček
Podívejte, děti,
kdopak to k nám letí?
Bílá křídla, žluté vlasy,
andělíček je to asi.
Na hlavě má hvězdičku,
svítí si na cestičku.
A přilétl k nám
andělíček sám.

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY:

Čert
Čerte, čerte, rohatý,
černý jsi a chlupatý.
Poznám tě, když vcházíš k nám,
děláš rámus, to já znám.

Čerte, čerte, čertíčku,
špinavou máš tvářičku.
Velký pytel na zádech,
pod ním sotva chytáš dech.

Hra - „Strašidlo“

Kdo to chodí kolem nás,
je to člověk nebo ďas?
Je to celý chlupatý,
ocas má až na paty.
Hádej, hádej je to žert
nebo je to z pekla čert?

 

K tématu: "Tiše, děti, ježek spí"
 • s dětmi si budeme povídat o lesních zvířátkách, o tom, jak se připravují na zimu
 • ve výtvarných činnostech si děti vyrobí ježka z listí, vytvoří si věneček ze suchého listí, vykreslí si omalovánky, na kterých si budou procvičovat nejen správný úchop, ale i lehkost vedení pastelky, přesnost vykreslování, uvolnění zápěstí
 • povedeme děti k soustředěnému poslechu pohádek a příběhů o zvířátkách, "O ježkovi, který ztratil bodlinky" a "O ježečkovi".
 • děti si vyplní pracovní list - dokreslování bodlin ježkovi
 • nasbíráme podzimní plody, využijeme je při stavbě domečků pro zvířátka
 • zacvičíme si s padákem, přirozená cvičení budeme motivovat říkankami o zvířátkách
 • budeme si hrát pohybové hry "Na zvířátka", "Stromeček, domeček, hříbeček", "Na řepu"
K TÉMATU SE DĚTI NAUČÍ ŘÍKANKY O JEŽKOVI:

Leze ježek
Leze ježek, leze v lese,
náklad ani neunese.
Do listí se zahrabal,
stočil se a spal a spal.

Padá listí
Padá listí na zahradě,
stromy mají po parádě.
Ježek, ten je ale rád,
V zimě bude v listí spát.

NAUČÍME SE A BUDEME SI ZPÍVAT PÍSNIČKY:

Ukolébavka pro zvířátka
Halí, belí, zvířátka, chystejte si doupátka.
Slunce už je unavené, vítr černé mraky žene.
Bude zima, bude hlad, do pelíšků jděte spát.

Podzimní ježkování
Cupy, dupy u chalupy, dva ježci se honí,
třetí čeká na jablíčko, sedí pod jabloní.
Cupy, dupy u chalupy, hnedle vedle plotu,
když těch jablek bude více, dá je do kompotu.

K tématu: "Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad"
 • s dětmi budeme opakovat a upevňovat znalosti o počasí, které provází podzimní období
 • ve výtvarných činnostech budeme pokračovat v práci s podzimními listy (ostisky listů, koláže s barevnými listy apod.)
 • děti se zapojí do úklidu zahrady - shrabování a odvoz listí, společná práce, vzájemná pomoc
 • s dětmi budeme hovořit o tom, jak můžeme ochraňovat své zdraví - vhodné oblečení při změně počasí, používání kapesníku při nachlazení apod.
 • při vycházkách - pozorování holých stromů (větve, kmen)
 • budeme procvičovat pohybové dovednosti - hry, písničky a říkadla s tancem
BÁSNIČKY:

Padá listí, zlaté rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé.

Listopade, listopade,
už ti mlha světlo krade.
Poslední list plachtí k zemi,
mráz přijíždí se sáněmi.

OPAKOVÁNÍ PÍSNÍ:

Listopad, listopad
Je tu podzim
Podzim je tu

K tématu: "Martin jede, zimu veze aneb loučíme se s podzimem"
 • děti se seznámí se změnami, které přicházejí v přírodě na přelomu podzimu a zimy
 • seznámí se se svátkem sv. Martina, který toto období doprovází a který byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku
 • děti se seznámí s legendou o sv. Martinovi a s pranostikami, které se k sv. Martinovi váží
 • téma využijeme k poslechovým činnostem, hudebně pohybovým aktivitám, grafomotorickým, výtvarným i pracovním činnostem
DĚTI SE SEZNÁMÍ A NAUČÍ ŘÍKANKY A PÍSNIČKY:

Sluníčko šlo spát,
už nebude hřát.
Usnulo na mráčku,
na sněhovém obláčku.
To je ale príma,
bude bílá zima.

Podzimní
Obloha je šedivá,
jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu,
schovávají šišky.

Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází:
„Tak mě tady máte!“

PÍSNIČKY:

Listopad, listopad
Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.

Martin na bílém koni
Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr,
ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr,
bude se nám hodit zas.

Sv. Martin
Martin jede, Martin jede,
má bílého koníka,
koník cválá Martin mává
a k nám rychle pospíchá.

Těšíme se na Martina,
jeho svátek slavíme,
brzy už tu bude zima
to přece všichni víme.

Podkovičky pěkně zvoní,
na cestu se vydáme.
Po nebi se vločky honí
a my zimu vítáme.

K tématu: "Strašidelné dýně, už nesedí v hlíně"
 • děti se seznámí s další podzimní plodinou a jejím využitím - dýní
 • toto téma nabízí mnoho výtvarných, pracovních i vzdělávacích činností
 • děti si vystřihnou dýni z papíru, ozdobí přírodninami, naučí se správně zacházet s barvou, štětcem, lepidlem i nůžkami
 • procvičí si správný úchop pastelky, fixy a uvolnění zápěstí při vykreslování tematické omalovánky - dýně
 • na pracovním listu budou vyhledávat a spojovat stejné tvary dýně nebo dýně se stejným výrazem obličeje
 • téma zakončíme odpoledním tvořením s rodiči - budeme vyrábět dýňové strašáky, bramborová strašidýlka, různé figurky a zvířátka z přírodnin
ZOPAKUJEME SI ŘÍKANKU:

Dýňoví strašáci

ZOPAKUJEME SI PÍSNIČKY:

Je tu podzim
Jeřabinky

NAUČÍME SE PÍSNIČKU:

Dýně

 

K tématu: "Sklízíme a sbíráme plody podzimu"
 • budeme pokračovat v upevňování znalostí o zelenině a její sklizní i uchování, skladování zeleniny
 • rozšíříme znalosti dětí o tom co se sklízí na zahrádce (ovoce, zelenina), na poli (brambory, řepa, dýně apod.)
 • uspořádáme ochutnávku ovoce a zeleniny (děti budou ochutnávat a rozlišovat ovoce a zeleninu podle chuti, podle hmatu)
 • s dětmi budeme sbírat další podzimní plody - kaštany, šípky, jeřabiny, žaludy
 • nasbírané plody využijeme ke zhotovení různých výrobků, k různému tvoření, ke hře i učení (předmatematické představy)
 • zahrajeme si pohádku "O veliké řepě"
 • společně s rodiči budeme vyrábět dýňová strašidla, kaštanové a bramborové skřítky, zvířátka apod.
BÁSNIČKY:

Zeleninová polívčička
Šeptá brambor fazolce:
-sejdeme se v polévce!
Volá mrkev na papričku:
-nejlépe je na chlebíčku.
A kedluben hrášku šušká:
-pohladíme dětem bříška.

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci,
nemají nic na práci.
Když je máme před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

NAUČÍME SE POHYBOVOU HRU S RYTMIZACÍ A ZPĚVEM:

Řepa

PÍSNIČKY:

Jak chutnají brambory
Jařabinky

 

K tématu: "Zelenina chutná, pro zdraví je nutná"
 • děti budou poznávat, pojmenovávat a třídit zeleninu
 • budeme si povídat o zelenině, o druzích zeleniny, proč jíme zeleninu, jaký je její význam ve zdravém jídelníčku
 • přečteme si pohádky o zelenině
 • s dětmi si vyrobíme zeleninovou zahrádku a vymalujeme omalovánky se zeleninou
 • ve skupinové práci děti naplní košík různými druhy zeleniny (vyhledají zeleninu v časopisech, vystřihnou, nalepí na papírový košík)
 • budeme počítat různé druhy zeleniny
 • zahrajeme si pohybovou hru "Lečo" - smíchejte se, rozdělte se
ŘÍKANKA S POHYBEM:

Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ni závora.
Kam koukáš ty závoro,
na tebe, ty bramboro,
kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

PÍSNIČKY O ZELENINĚ:

1, 2, 3, 4, 5 cos to Janku, cos to sněd
Cib, cib, cibulenka
Šla Nanynka do zelí

K tématu: "Mámo, táto, draci letí..."
 • budeme pozorovat měnící se přírodu, zbarvování listí, změny v počasí - častý déšť, slunce málo hřeje, je chladno, fouká vítr
 • k čemu můžeme vítr využít - dětské hry - pouštění draků, větrníky
 • vyrobíme si papírové draky
 • s dětmi budeme sbírat přírodniny - kaštany, šípky, jeřabiny
 • řekneme si jaké nastalo roční období
 • uspořádáme společné odpoledne dětí a rodičů s pouštěním draků
K TÉMATU SE NAUČÍME:
POHYBOVOU HRU

Dráček
Já jsem dráček Fráček,
vidím každý mráček.
Vidím rybníky a pole,
všechno co se děje dole.
Chci ocásek barevný.
Která barva chybí mi?

BÁSNIČKA:

Draci
Mámo, táto, draci letí.
Letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí,
usmívá se na tebe.

Když tě pustím,
ty můj dráčku,
zaletíš až do obláčku.
Koho by to napadlo,
letíš jako letadlo.

PÍSNIČKA:

Je tu podzim

K tématu: "Na září, na září, těšili se sadaři"
 • s dětmi si budeme povídat o změnách, které pozorujeme a cítíme na podzim
 • o sklizních v zahradách i na poli
 • budeme poznávat, určovat, pojmenovávat a třídit ovoce a zeleninu
 • téma skýtá mnoho výtvarných a pracovních činností
 • spolu s maminkami a dětmi si uděláme neformální "Jablíčkové odpoledne" - posedíme, ochutnáme výrobky z jablíček a děti přednesou několik básniček
BÁSNIČKY:

Jablíčko
Červené je, kulaté je,
samá sladká šťávička,
někdy se v něm schová červík,
ale vždycky hvězdička.

Bednička
Poštou přišla bednička
a v ní samá jablíčka.
A pod víčkem bylo psaní,
"děti dobré pochutnání"

Ježek
Ježek běží, až se třese,
jablíčka na zádech nese.
Už se těší na snídani,
ó, to bude pochutnání.

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ POHYBOVÁ HRA:

Měla babka čtyři jablka
Pod neším okýnkem

Mám košíček mám