logo

 

I. třída

K tématu: "Listopad, listopad, vítr fouká do zahrad"
 • s dětmi budeme opakovat a upevňovat znalosti o počasí, které provází podzimní období
 • ve výtvarných činnostech budeme pokračovat v práci s podzimními listy (ostisky listů, koláže s barevnými listy apod.)
 • děti se zapojí do úklidu zahrady - shrabování a odvoz listí, společná práce, vzájemná pomoc
 • s dětmi budeme hovořit o tom, jak můžeme ochraňovat své zdraví - vhodné oblečení při změně počasí, používání kapesníku při nachlazení apod.
 • při vycházkách - pozorování holých stromů (větve, kmen)
 • budeme procvičovat pohybové dovednosti - hry, písničky a říkadla s tancem
BÁSNIČKY:

Padá listí, zlaté rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude,
až to listí opadá?

Potom bude padat sníh,
co ho bude ve větvích.
Co ho bude všude, všude,
jen to slunko bude rudé.

Listopade, listopade,
už ti mlha světlo krade.
Poslední list plachtí k zemi,
mráz přijíždí se sáněmi.

OPAKOVÁNÍ PÍSNÍ:

Listopad, listopad
Je tu podzim
Podzim je tu

K tématu: "Martin jede, zimu veze aneb loučíme se s podzimem"
 • děti se seznámí se změnami, které přicházejí v přírodě na přelomu podzimu a zimy
 • seznámí se se svátkem sv. Martina, který toto období doprovází a který byl a je jedním z nejoblíbenějších svátků roku
 • děti se seznámí s legendou o sv. Martinovi a s pranostikami, které se k sv. Martinovi váží
 • téma využijeme k poslechovým činnostem, hudebně pohybovým aktivitám, grafomotorickým, výtvarným i pracovním činnostem
DĚTI SE SEZNÁMÍ A NAUČÍ ŘÍKANKY A PÍSNIČKY:

Sluníčko šlo spát,
už nebude hřát.
Usnulo na mráčku,
na sněhovém obláčku.
To je ale príma,
bude bílá zima.

Podzimní
Obloha je šedivá,
jak kožíšek myšky,
veverky si na zimu,
schovávají šišky.

Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté,
po nich podzim přichází:
„Tak mě tady máte!“

PÍSNIČKY:

Listopad, listopad
Listopad, listopad,
lísteček mi na dlaň spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.

Martin na bílém koni
Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr,
ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr,
bude se nám hodit zas.

Sv. Martin
Martin jede, Martin jede,
má bílého koníka,
koník cválá Martin mává
a k nám rychle pospíchá.

Těšíme se na Martina,
jeho svátek slavíme,
brzy už tu bude zima
to přece všichni víme.

Podkovičky pěkně zvoní,
na cestu se vydáme.
Po nebi se vločky honí
a my zimu vítáme.

K tématu: "Strašidelné dýně, už nesedí v hlíně"
 • děti se seznámí s další podzimní plodinou a jejím využitím - dýní
 • toto téma nabízí mnoho výtvarných, pracovních i vzdělávacích činností
 • děti si vystřihnou dýni z papíru, ozdobí přírodninami, naučí se správně zacházet s barvou, štětcem, lepidlem i nůžkami
 • procvičí si správný úchop pastelky, fixy a uvolnění zápěstí při vykreslování tematické omalovánky - dýně
 • na pracovním listu budou vyhledávat a spojovat stejné tvary dýně nebo dýně se stejným výrazem obličeje
 • téma zakončíme odpoledním tvořením s rodiči - budeme vyrábět dýňové strašáky, bramborová strašidýlka, různé figurky a zvířátka z přírodnin
ZOPAKUJEME SI ŘÍKANKU:

Dýňoví strašáci

ZOPAKUJEME SI PÍSNIČKY:

Je tu podzim
Jeřabinky

NAUČÍME SE PÍSNIČKU:

Dýně

 

K tématu: "Sklízíme a sbíráme plody podzimu"
 • budeme pokračovat v upevňování znalostí o zelenině a její sklizní i uchování, skladování zeleniny
 • rozšíříme znalosti dětí o tom co se sklízí na zahrádce (ovoce, zelenina), na poli (brambory, řepa, dýně apod.)
 • uspořádáme ochutnávku ovoce a zeleniny (děti budou ochutnávat a rozlišovat ovoce a zeleninu podle chuti, podle hmatu)
 • s dětmi budeme sbírat další podzimní plody - kaštany, šípky, jeřabiny, žaludy
 • nasbírané plody využijeme ke zhotovení různých výrobků, k různému tvoření, ke hře i učení (předmatematické představy)
 • zahrajeme si pohádku "O veliké řepě"
 • společně s rodiči budeme vyrábět dýňová strašidla, kaštanové a bramborové skřítky, zvířátka apod.
BÁSNIČKY:

Zeleninová polívčička
Šeptá brambor fazolce:
-sejdeme se v polévce!
Volá mrkev na papričku:
-nejlépe je na chlebíčku.
A kedluben hrášku šušká:
-pohladíme dětem bříška.

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci,
nemají nic na práci.
Když je máme před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

NAUČÍME SE POHYBOVOU HRU S RYTMIZACÍ A ZPĚVEM:

Řepa

PÍSNIČKY:

Jak chutnají brambory
Jařabinky

 

K tématu: "Zelenina chutná, pro zdraví je nutná"
 • děti budou poznávat, pojmenovávat a třídit zeleninu
 • budeme si povídat o zelenině, o druzích zeleniny, proč jíme zeleninu, jaký je její význam ve zdravém jídelníčku
 • přečteme si pohádky o zelenině
 • s dětmi si vyrobíme zeleninovou zahrádku a vymalujeme omalovánky se zeleninou
 • ve skupinové práci děti naplní košík různými druhy zeleniny (vyhledají zeleninu v časopisech, vystřihnou, nalepí na papírový košík)
 • budeme počítat různé druhy zeleniny
 • zahrajeme si pohybovou hru "Lečo" - smíchejte se, rozdělte se
ŘÍKANKA S POHYBEM:

Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ni závora.
Kam koukáš ty závoro,
na tebe, ty bramboro,
kdyby tudy projel vlak,
byl by z tebe bramborák.

PÍSNIČKY O ZELENINĚ:

1, 2, 3, 4, 5 cos to Janku, cos to sněd
Cib, cib, cibulenka
Šla Nanynka do zelí

K tématu: "Mámo, táto, draci letí..."
 • budeme pozorovat měnící se přírodu, zbarvování listí, změny v počasí - častý déšť, slunce málo hřeje, je chladno, fouká vítr
 • k čemu můžeme vítr využít - dětské hry - pouštění draků, větrníky
 • vyrobíme si papírové draky
 • s dětmi budeme sbírat přírodniny - kaštany, šípky, jeřabiny
 • řekneme si jaké nastalo roční období
 • uspořádáme společné odpoledne dětí a rodičů s pouštěním draků
K TÉMATU SE NAUČÍME:
POHYBOVOU HRU

Dráček
Já jsem dráček Fráček,
vidím každý mráček.
Vidím rybníky a pole,
všechno co se děje dole.
Chci ocásek barevný.
Která barva chybí mi?

BÁSNIČKA:

Draci
Mámo, táto, draci letí.
Letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí,
usmívá se na tebe.

Když tě pustím,
ty můj dráčku,
zaletíš až do obláčku.
Koho by to napadlo,
letíš jako letadlo.

PÍSNIČKA:

Je tu podzim

K tématu: "Na září, na září, těšili se sadaři"
 • s dětmi si budeme povídat o změnách, které pozorujeme a cítíme na podzim
 • o sklizních v zahradách i na poli
 • budeme poznávat, určovat, pojmenovávat a třídit ovoce a zeleninu
 • téma skýtá mnoho výtvarných a pracovních činností
 • spolu s maminkami a dětmi si uděláme neformální "Jablíčkové odpoledne" - posedíme, ochutnáme výrobky z jablíček a děti přednesou několik básniček
BÁSNIČKY:

Jablíčko
Červené je, kulaté je,
samá sladká šťávička,
někdy se v něm schová červík,
ale vždycky hvězdička.

Bednička
Poštou přišla bednička
a v ní samá jablíčka.
A pod víčkem bylo psaní,
"děti dobré pochutnání"

Ježek
Ježek běží, až se třese,
jablíčka na zádech nese.
Už se těší na snídani,
ó, to bude pochutnání.

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ POHYBOVÁ HRA:

Měla babka čtyři jablka
Pod neším okýnkem

Mám košíček mám