logo

 

I. třída

K tématu: "Kamarád stůně"
 • do vybraného tématu nás uvede divadelní představení "Bába chřipka"
 • pomocí obrázků, encyklopedií i různých manipulačních a pracovních činností děti budou poznávat lidské tělo a jeho části
 • příležitosti a činnosti zaměříme na péči a ochranu svého zdraví, vytváření zdravých životních návyků (zdravotně preventivní návyky - upevňovat péči o osobní hygienu, správně a včas používat kapesník, správně stolovat, přijímat tekutiny a pestrou stravu, správně se oblékat)
 • děti se seznámí pomocí příběhů o důležitosti vitamínů, o pomoci druhému, o důležitosti léčení při nemoci
 • četba: "Krtek léčí zajíce", "O Markétce a vitamínech", "Nemoc"
BÁSNIČKY:

Nemoc
Když nás bolí hlava, ruce,
břicho, nožičky,
vyléčí nás hodný doktor,
postel, čaj a kapičky.

Vitamíny
Spočítáme vitamíny
1, 2, 3, 4,
má je v sobě zelenina,
ovoce i ryby.
Dejte mi pár vitamínů,
prosí naše tělo.
Nač je asi potřebuje?
Aby nebolelo!

PÍSNIČKA:

Hlava, ramena, kolena...

K tématu: "Zima je tu děti - ZIMNÍ SPORTY"
 • budeme si povídat o zimních sportech, jaké známe, co jsme již prožili a co jsme se naučili
 • zaměříme se na bezpečnost při zimních sportech, správné oblečení a pomůcky
 • pomocí obrázků si budeme povídat o různých situacích, rozvíjet slovní zásobu, řešit "co by se stalo, kdyby..."
 • nabízené téma využijeme k různým sportovním a pohybovým hrám, k výtvarným činnostem (výroba brusle, kouzlení s barvami a s inkoustem)
 • PH Na sněhovou vločku, Koulování
 • při pobytu venku pozorování zimní přírody, dle podmínek zimní hry a sporty
BÁSNIČKY:

SPORTOVEC
Ať je zima, ať je mráz,
nebojí se žádný z nás.
Ať si mrzne, ať je zima,
zimní sporty, ty jsou prima.

ZIMA
Zima přišla, to to zebe,
na zem padá snížek z nebe.
Zítra z rána vezmu sáně,
zajezdím si z naší stráně.

PÍSNIČKY:

Usnul vrabec za komínem
Leden

 

 

K tématu: "Vánoce přicházejí"
 • s dětmi si budeme povídat o vánočních svátcích, přečteme si příběhy o Betlémě, o Ježíškovi a třech králích
 • téma nabízí dětem mnoho výtvarných i hudebních příležitostí i aktivit
 • vyrobíme si andílka, zhotovíme přání pro své blízké
 • rozhovorem na vánoční téma budeme rozšiřovat slovní zásobu o podstatná a přídavná jména i slovesa, povedeme děti k tomu, aby uměly vyjádřit své přání se snahou popsat dárek, který si přejí najít pod vánočním stromečkem
 • společně se připravíme na předvánoční odpoledne, které prožijeme s rodiči a prarodiči
 • naučíme se několik vánočních koled, poslechem koled budeme navozovat vánoční atmosféru
 • ozdobíme si vánoční stromeček
KOLEDY:

Štědrý večer nastal
Půjdem spolu do Betléma
Stojí vrba košatá
Veselé Vánoce

BÁSNIČKA:

Čekáme na Ježíška
bez sněhu to vydržíme,
z kapra řízky osmažíme.
Nacpeme si pěkně bříška
a počkáme na Ježíška.
Snad nám něco nadělí,
buďme šťastní veselí.

 

K tématu: "Už je zima, už je zas - Mikuláši mají sraz"
 • přiblížíme dětem svátek sv. Mikuláše, děti se seznámí s nadpřirozenými bytostmi - Mikuláš, anděl, čert
 • pomocí příběhů a pohádek se naučíme rozlišovat dobro a zlo
 • navštívíme zámek v Dolních Kounicích s programem pro děti "Mikulášská - andělská"
 • výtvarné a pracovní činnosti využijeme k vytváření čertů a Mikulášů, procvičíme si při tom jemnou motoriku, práci s nůžkami i lepidlem, podpoříme u dětí tvořivost, vynalézavost, fantazii
 • zahrajeme si sluchové hry např. "Čertíku zahudruj" - sluchem budeme rozlišovat různé zvuky a hlasy
 • naučíme se básničky, písničky s čertovskou i Mikulášskou tematikou
 • za doprovodu říkadel i písní a hudby se děti naučí provádět jednoduché pohyby
BÁSNIČKY:

Na Mikuláše
Už je zima, už je zas-
Mikuláši mají sraz.
Mikuláši, Mikuláši,
kdo to tady děti straší?
Kdo tu řinčí řetězem
a proč s tebou přišel sem?

Čertíček
Říkají mi čertíček,
vyplazuji jazýček.
Na hlavě dva růžky mám,
K čemu, to já nevím sám.
Rameno mi pytel zdobí,
na děti, co hodně zlobí.
Do peklíčka hop a skok,
přijdu zase příští rok!

PÍSNIČKA:

Čertice

K tématu: "Vítr přišel s listopadem"
 • pozornost zaměříme na pozorování změn v přírodě
 • budeme hovořit o počasí, při rozhovorech budeme rozšiřovat slovní zásobu dětí
 • při vycházkách budou děti pozorovat stromy, opadané a zbarvené listí
 • při shrabování listí se naučí zacházet se zahradním nářadím, povedeme děti k péči o naši zahradu - blízké okolí
 • téma nabízí mnoho výtvarných činností i činností s netradičními materiály
 • zaměříme se také na ochranu svého zdraví - správné oblékání při změně počasí, prevenci
ŘÍKANKY:

Padá listí
Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
Milé děti, těšte se,
on nám zimu přinese.

Listopad
Padá na zem suché listí,
stromy půjdou spát.
Každý proto snadno zjistí,
že už nastal listopad.

PÍSNIČKA:

Lupínek

K tématu: "PODZIMNÍ TRADICE - Od dýňování až po sv. Martina"

- budeme si společně povídat o tradicích, které se slaví na podzim
- co si představujeme pod pojmem " Haloween", jak se slaví u nás (Dušičky) a v cizích zemích
- učíme se nové písně a básně

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci,
nemají nic na práci.
Když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

- hrajeme hru " Co se ztratilo"
- popisujeme dýni, jak a kde roste, co se z ní vaří, k čemu se používá
- cvičíme s míčky na tématickou hudbu ( Strašidýlko Emílek)
- učíme se tvořit a vymýšlet zdrobněliny ( strašidlo - strašidýlko,...)
- cvičení odvahy - prolézání strachovým tunelem, prolézání obručemi, tanec s mašlemi, určování barev
- výroba papírové dýně - upevňujeme správný úchop nůžek, dbáme na čistotu při a po práci
- četba pohádky " Jak se strašidlo rozhodlo nestrašit!"
- povídáme si o sv. Martinovi,- kdo byl, proč o něm mluvíme, pověst
- cvičení se cvičebním nářadím - balanční prvky, skákací míče, obruče, lana
- procvičujeme správnou koordinaci těla ( hra na koníky)
- výroba koně pro sv. Martina
- zpíváme písně a básně o sv. Martinovi
- akce pro rodiče a děti, pásmo

Na svatého Martina
krajina už usíná
Bíla vločka padá k zemi
jak drahokam vybroušený.
Pospíchejte, milí, zlatí,
první sníh se brzy ztratí.
Jenom Martin na koni
určitě ho dohoní.

K tématu: "Zelenina z naší zahrádky"

- Poznáváme, pojmenováváme, rozlišujeme a určujeme, třídíme co je zelenina, co ovoce
- Formou didaktických her budeme poznávat zeleninu podle hmatu, vzhledu i chuti
- Rozšiřujeme slovní zásobu o podstatná jména, přídavná jména
- Procvičíme si číselnou řadu 1 – 6 (10),
- Poslechneme si pohádky z knihy „Pohádky z naší zahrádky“
- Povíme si o významu zeleniny pro naše zdraví
- Procvičíme si jemnou motoriku – modelování vykreslování

ZOPAKUJEME SI PÍSNIČKY:

„Cib, cib, cibulenka“
„Jedna, dvě, tři, čtyři, pět“

NAUČÍME SE PÍSEŇ:

„Brambory“
Brambory, brambory, to je strava naše,
Někdy jsou jen na loupačku,
Jindy je z nich kaše.

Brambory, brambory, to je naše strava,
Kdo se hodně napracoval, ten si dvakrát dává.

Brambory, brambory,
Z Ameriky známé,
Ať hranolky nebo chipsy,
To si pochutnáme.

Seznámíme se a naučíme říkanky:

„Zeleninová polívčička“

Šeptá brambor fazolce:
-„sejdeme se v polévce!“
Volá mrkev na papričku:
-„nejlépe je na chlebíčku“.
A kedluben hrášku šušká:
-„pohladíme dětem bříška“.

„Zelenina“

Kedlubna a kapusta
Zelená je dočista.
Paprika a ředkvička
Červená je jak líčka.
Copak je to dohromady,
Ví to někdo mezi vámi?
Zelenina


K tématu: "Už je podzim, je čas draků"
 • s dětmi budeme pozorovat a hovořit o přicházejících změnách v přírodě
 • o počasí, které budeme správně pojmenovávat
 • pozorovat změny na stromech - zbarvování listů a jejich opadávání
 • ve výtvarných a pracovních činnostech budeme kreslit, obkreslovat, vykreslovat, vystřihovat, nalepovat draky
 • děti si procvičí správný úchop pastelky, štětce, nůžek a manipulaci s nimi
 • vyslechnou si příběhy a pohádky "Jak Frantík pouštěl draka", "Strašák a drak", povídku Eduarda Petišky "Vláďův drak"
SEZNÁMÍ SE A NAUČÍ BÁSNIČKY:

Dráček /při říkance si procvičíme chůzi a běh/
Letí dráček letí,
běžte za ním děti.
Drak už letí, drak už letí,
za ním chlapci,
za ním děti.
A všichni se hrnou ven,
pouštět draka za městem.

Draci
Místo slunce, místo mraků
je dnes nebe plné mraků.
První, druhý,
vedle třetí...
Smutným nebem radost letí!

PÍSNIČKU:

Podzim
Je tu podzim, už je tady,
listí padá, žloutnou sady.
Je to tak, už je tu,
podzim ten si neslpetu.

Podzim přišel, je čas draků,
draci letí do oblaků.
Výš a výš, ještě výš,
už je skoro nevidíš.

Vlaštovičky pryč zas letí,
všude je jich jako smetí.
Poletí za moře,
vrátí se až na jaře.

K tématu: "Pod naším okýnkem"
 • pokračujeme v předchozím tématu
 • charakterizujeme podzim, seznamujeme se s ročním obdobím
 • povídáme si o sklízení ovoce
 • opakujeme básně a písně o hrušce
 • seznamujeme se s pravidly pohybové hry KOMPOT
 • skládáme obrázky dle předlohy, půlené, s časovou posloupností
 • vyrábíme jabloň - tiskátka z jablíčka, učíme se používat temperové barvy, čistota při práci
 • cvičíme na koberci - cviky zpočátku jednoduché, na protahování těla
 • zpíváme písně s klavírem, učíme se zpívat všichni zároveň, reagovat na předehru, hádáme písně dle melodie
 • opakujeme pravidla třídy
 • připravujeme se na akci s rodiči - Hruškování
 • seznamujeme se s písní "Pod naším okýnkem" - přidáváme pohyb, rytmizujeme
K tématu: "Podzimní ovoce"
 • děti se seznámí s různými druhy ovoce, které sklízíme na podzim z našich zahrádek, naučí se je rozlišovat, pojmenovat, třídit
 • při trhání papíru na malé kousky si procvičíme jemnou motoriku, naučíme se správně používat lepidlo
 • procvičíme orientaci v prostoru, používání předložek - na, pod, za, vedle sebe,...
 • budeme zdolávat překážky lezením, podlézáním, lezení po žebříku, chůze po schodech
 • společně s maminkami prožijeme hezké odpoledne v MŠ při "Hruškování"
BÁSNIČKY K TÉMATU:

Podzim
Přišel podzim, hrušky zrají,
jablka se červenají.
Plný koš jich natrhám,
každému z vás jedno dám.
Natáhnu se pro jablíčko,
natáhnu se pro hruštičku,
všechny srovnám do košíčku.

Ovoce
Ovoce když dozrává,
vítr si s ním pohrává.
Houpá hrušky, houpá švestky,
houpá také jablka
malá i ta veliká.

Hruška
Shodil větřík shodil hrušku,
do trávy jak na podušku.
„Dobře, že tu tráva byla,
jinak bych se uhodila“

PÍSNIČKA A HRA SE ZPĚVEM:

Foukej, foukej větříčku
Zdravíme tě podzime
Čertovo pokušení - hra s pantomimickým vyjádřením

K tématu: "Haló, haló, školka volá"
 • dětem a rodičům budeme nápomocni s orientací v novém prostředí
 • děti se budou vzájemně poznávat, seznámí se postupně s pravidly soužití ve třídě
 • budeme se vítat loučit podáním si ruky
 • u dětí starších budeme upevňovat hygienické návyky, návyky při stolování a sebeobsluhy
 • mladší děti se budou s těmito návyky seznamovat a budou se učit ukládat své věci na svoji značku
 • písničkou "Haló, haló, pojďte děti sem" se budeme svolávat na kruh a pozdravíme se říkankou "Dobrý den"
ŘÍKANKY:

Dobrý den
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme pěkný den.
Rukama si zatleskáme,
nožkama si zadupáme.
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme pěkný den.
(s obměnou – plakat nebudem, zlobit nebudem)

Pořádníček
Já jsem malý pořádníček,
když je po hře, vždycky sám
auto, koníka i míček,
na místo zas pěkně dám.

 • hra na procvičování jmen dětí a reakce na ně...

Na jména
Hledám, hledám dětičky,
hodné chlapce, holčičky,
může to být chlapeček,
jmenuje se Mareček,
může to být holčička,
jmenuje se Maruška.

 • naučíme se hrát hru se zpěvem "Na zlatý řetěz", "Hledám tě, vidím tě"
 • během adaptačního měsíce se děti seznámí a naučí říkanky a písničky o prstech:

Prsty
To jsou prsty, to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.

Ruce
Ruce, ruce, ručičky,
máte pěkné prstíčky.
Máte pěkné dlaně,
zatleskáme na ně.