logo

 

I. třída

K tématu: "Prázdniny, prázdniny, ty má každý rád"
 • s dětmi v rámci výletu navštívíme Moravský kras - propast Macochu, Kateřinskou jeskyni
 • děti si vyslechnou pověst o Macoše, pověst o holčičce Kateřince, podle které je jeskyně pojmenována
 • rozhovory s dětmi povedeme o místech kam jezdí na prázdniny, na výlety, s rodiči na dovolenou
 • v krátkých příbězích se děti seznámí s možným nebezpečím, se kterým se mohou setkat při koupání v řece, rybníku, koupališti, při výletech, na horách, ale i hrách na hřištích, pískovištích, jizdě na kolech a koloběžkách
 • budeme děti upozorňovat na správné chování, dodržování bezpečnosti
 • při společné práci budeme místa vyhledávat na mapě, glóbusu, budeme listovat v atlasu
PÍSNIČKY:

O moři
Kolik je na světě moří
Prázdniny

 

K tématu: "Cestujeme po světě - jedeme, letíme, plujeme"
 • seznamujeme se s dopravními prostředky, význam pro člověka
 • třídíme podle místa pohybu
 • vliv na životní prostředí
 • výtvarné, pracovní činnosti, hudebně-pohybové činnosti
 • četba "O veselé mašince", "O lokálce Adélce"
BÁSNIČKY:

Lodě, auta, letadla, říkanka mě napadla.
Jsou v ní vlaky, autobusy, ať ji každý tleskat zkusí.
Kdo chce jede, kdo chce letí,
zkusíme to také děti.
Někdo dělá přestávku,
jiný čeká do cíle na konečnou zastávku.

Letadlo
Letadlo letí nad řekou,
před sebou cestu dalekou,
loď pod ním pluje maličká
jako ta papírová lodička.

PÍSNIČKY:

Jede, jede, vláček
Auto jede, tú, tú, tú

K tématu: "Děti naší planety, slaví svátek jako ty"
 • děti se pomocí obrázkového materiálu a encyklopedií budou seznamovat s dětmi z jiných zemí, rozlišovat podle barvy pleti a charakteristických znaků jejich země
 • společně s rodiči oslavíme MDD v atriu školy, program pro děti i rodiče připraví agentura Koráb
 • výtvarné činnosti - tvoření indiánských čelenek, vykreslováním omalovánek "postavičky dětí z celého světa" si děti budou procvičovat správný úchop, uvolnění ruky a přesnost vykreslování
PÍSNIČKY:

Indiánská rodina
10 malých černoušků
Indián

ŘÍKADLO:

Rozcvička
Zacvičím si s kamarády jednoduché cviky,
dřep a hop a na bříško, pak už jen dva kliky.

Na záda a nohy vzhůru, děti svátek slaví,
na kole se projedeme, cvičení nás baví.

K tématu: "Kam chodí táta s mámou do práce"
 • děti se budou seznamovat s prací dospělých, zajímat se o to co rodiče dělají
 • dle možností budeme s dětmi pozorovat práci dospělých (kuchařka, prodavačka, pokladní, řidič dopravních prostředků, policista apod.)
 • budeme rozšiřovat u dětí slovní zásobu pojmenováváním předmětů, které různé profese potřebují ke své práci - nástroje, přístroje, stroje, které lidem práci usnadňují a pomáhají jim
 • více se děti seznámí s prací dopravních policistů - návštěva policistů v MŠ, ukázka motorového vybavení policistů, radaru na měření rychlosti a jiné
PÍSNIČKY S POHYBOVÝM VYJÁDŘENÍM:

Na ševce
Šel zahradník do zahrady
Na sedláka

PÍSNIČKY:

Jede, jede poštovský panáček
Šel zahradník do zahrady
Jsou mlynáři

ŘÍKANKA:

Doktor
Klepu, klepu na srdíčko,
sluchátka mám pro zdravíčko.
Buďte hodní, usměvaví,
pro každý den – hodně zdraví.

K tématu: "Moje maminka"
 • s dětmi si budeme povídat o mamince (jaká je maminka, co pro nás maminka dělá, jak můžeme mamince pomoci)
 • vyzkoušíme si roli maminky, uklízíme, vaříme jako maminka - pantomimické vyjádření
 • budeme malovat maminku
 • výroba dárku pro maminku
 • děti si poslechnou pohádku "Paleček a jeho kamarádi"
 • zahrajeme si hudebně-pohybovou hru "Mám šáteček mám"
 • naučíme se písničku "Tulipán pro maminku"
 • naučíme se říkanku s prstovou pantomimikou "Pomáháme mamince"
 • připravíme odpolední tvořivou dílničku s výtvarnicí "Tvoříme pro maminku"

Pomáháme mamince
Hola hoši do práce,
pomůžeme mamince:
Ty připravíš polínka,
ty roztopíš kamínka,
ty uvaříš kašičku,
ty dej na stůl vázičku.
Ty, malý se dívej
a pěkně nám zpívej!

K tématu: "Máme rádi zvířata"
 • děti se budou seznamovat s domácími i hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty, naučí se pojmenovat a přiřazovat mláďata
 • navštívíme farmu
 • ve výtvarných a pracovních činnostech si děti procvičí a upevní překládání a zarýhnutí papíru - vyrobí si pejska, kočičku, nakreslí si oblíbené zvířátko (vystižení charakteristických znaků zvířete), správnou manipulaci s nůžkami - vystřižení předkresleného tvaru
 • knihu Zapomnětlivý Punťa a Zvědavý Punťa si přečteme na pokračování před spaním
 • zahrajeme si pohádku "Boudo, budko", "O kůzlátkách a vlkovi"
 • zazpíváme si písničky o zvířátkách
 • naučíme se říkanky
BÁSNIČKY DLE VÝBĚRU DĚTÍ:

Pejsek

Náš pejsek je neposeda,
stále jenom něco hledá.
Ráno kost a třeba míč,
než se nadáš, už je pryč.

V poledne zas z dlouhé chvíle,
trhá botu naší Míle.
A večer pak za vraty
rád si hraje na honěnou
s ostatními štěňaty.


Kočičí povídání

Děrou v plotě na mě kouká
černý kocour a jak mňouká!
Či a či a či, čí, čí,
neznám řeči kočičí.


Vepřík

Vepřík kouká z kupky slámy,
na dvůr nechce, má strach z mámy.
Doma ukázat se bojí,
celý ušpinil se v hnoji.

 

K tématu: "Probudil se malý brouček na stráni"
 • všímáme si změn, které přináší jaro
 • seznámíme se s drobným hmyzem (včelky, vosy, čmeláci, slunéčka sedmitečná, mravenci, broučci, ploštice...), naučíme se je rozlišovat, pojmenovat
 • řekneme si jaký mají význam v přírodě
 • na besedě se včelařem se děti blíže seznámí s životem včel, jejich významem pro člověka (pozorování včel v úlu)
 • v knihách a encyklopediích budou děti vyhledávat známý hmyz
 • poslechnou si literární texty "Vosa Vosinka", "Polámal se mraveneček", "Příběhy Ferdy mravence"
 • zahrajeme si pohybové hry a hry se zpěvem "Na motýlky", "Motýl a včelka"
 • ve výtvarných a pracovních činnostech si zhotoví berušku, vosičku, motýlky
 • procvičíme si rytmizaci a rozpočítadla
BÁSNIČKY:

Sedmitečné slunéčko
Berušku zná kluk i holka,
rád ji vidí vřes i louka.
Stále nosí na tričku
sedm černých puntíčků.

Včelka
Letí, letí včelka,
asi takhle velká.
Zdraví květinku,
načechrá jí sukýnku.

Letí, letí včelka malá,
sedá z květu na květ.
Stejně jako loni z jara
usmívá se na svět.

VERŠE K POSLECHU:

Dobré chování
Spadl brouček
Hra s motýli
Tancovali brouci
Medové hrušky

PÍSNIČKY:

Co schází jaru
Kukla
Motýl
Včelka a motýl

K tématu: "Jak sněženky přivolaly jaro"
 • v tematické části se budeme věnovat jarním květinám (poznávání, určování, názvy jarních květin)
 • pozorování jarních květin na bohunických zahrádkách
 • procvičování správného úchopu pastelky, uvolnění zápěstí, správného vykreslování tematických omalovánek (ranní a odpolední činnosti)
 • děti si vyslechnou příběhy o jarních kytičkách "Jak sněženky probudily jaro" a "Jarní pohádka o fialce"
 • pracovní list - "Najdi cestu přes zahradu"
HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY, TANEČNÍ HRY:

Až se louka zazelená

Uvijeme věneček

Na jaře /zavolala žežulička…/

Slunce

BÁSNIČKY:

Věnečky
Větřík hladí naše vlásky,
natrháme sedmikrásky.

Slunko svítí z modré výšky,
natrháme pampelišky.

A když květy natrháme,
věnečky z nich uděláme.

Nejhezčí jsou pro maminky,
vpletem do nich konvalinky.

Louka
Louka se nám probudila,
kvítí všude rozhodila.
Z barevného kvítí
budem věnce víti.

PÍSNIČKY:

Travička zelená
Jarní královničky
Petrklíč

 

K tématu: "Hřej, sluníčko, hřej"
 • pozorování změn v přírodě
 • společná vycházka dětí a rodičů - vanášení Moreny, loučíme se se zimou
 • charakteristické znaky blížícího se jara
 • výtvarné tvoření, malování a kresba tuží, sluníčka - stříhání paprsků (procvičování a upevňování správného držení nůžek)
 • hudebně pohybové činnosti
 • rozšiřování slovní zásoby, procvičování správné výslovnosti, výrazného přednesu
 • jarní vystoupení dětí
BÁSNIČKY:

Sluníčko
Sluníčko už svítí jarně,
sněhulák se brání marně.
Je s ním konec, marná sláva,
pod bříškem ho lechtá tráva.

Co to ráno, co to bylo?
Co to ráno, co to bylo?
Sluníčko mě probudilo,
svým zlatavým paprskem
rozehřálo zmrzlou zem.

PÍSNIČKY + HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY:

Hřej, sluníčko, hřej

Točíme kolečko

Volám tě sluníčko

 

K tématu: "Ptáci v zimě"
 • s dětmi si budeme povídat o životě ptáků v zimě
 • děti se seznámí s různými druhy ptactva, kteří u nás přezimují
 • budeme hovořit o péči a pomoci ptákům v zimním období
 • v nabídce činností budou děti vyhledávat ptáky v encyklopediích, naučí se je poznávat a pojmenovat, pozorovat ptáky při pobytu venku, sledovat ptáky na krmítkách, sypat ptáčkům do krmítek
 • téma skýtá mnoho výtvarných a pracovních činností
 • využijeme z bohaté nabídky písně, verše, hudebně pohybové hry i pohybové hry
BÁSNIČKY:

Sýkorka

Včera u nás na dvorku,
viděl jsem tam sýkorku.
Žluté bříško, šedé peří,
hledá něco na večeři.


Připravím jí zobání,
pravé ptačí mlsání,
dám ho u nás na dvorek,
bude plný sýkorek.

Havran

Havran chodí v zimě na lup,
poletuje kolem chalup.
Zakrákorá: krá-ky, krá,
já jsem přece krásný pták.

PÍSNIČKY:

Přiletěla vrána
Kdo to ťuká na okénko
Ztratil kos píšťalku

POHYBOVÉ HRY:

Na hlídače
Letěli vrabci

K tématu: "Z pohádky do pohádky"
 • s dětmi si budeme vyprávět tradiční české pohádky - "O kůzlátkách", "O červené Karkulce", "Boudo, budko", "O Šípkové Růžence", "Paleček a jeho kamarádi", "O Budulínkovi" a jiné
 • pomocí pohádek se budeme učit rozeznávat dobro a zlo
 • pohádku si zdramatizujeme
 • s dětmi si utvoříme vlastní příběh podle obrázků na téma Kamarádství a povedeme rozhovor o tom, co to je kamarádství
 • naučíme se pohybovou hru "Zachraňte kůzlátka"
 • naučíme se písničku "Když jsi kamarád" a básničku
BÁSNIČKA:

Nasloucháme pohádce
Nasloucháme pohádce
na trávníku v zahrádce.
O čem je ta pohádka?
Byla jednou kůzlátka.
Jaká byla? Černá? Bílá?
Hlavně hodná, nezlobila.
Mámě byla pro radost,
jenom vlk měl na ně zlost.

PÍSNIČKA:

Půjdem spolu do pohádky
půjdem spolu do pohádky,
za skřítky a za zvířátky.
Do lesního království,
kde Sněhurka sladce spí.

K tématu: "Zima, zima, zimička, hází bílá peříčka"
 • s dětmi si budeme povídat o počasí, o tom jak vznikají sněhové vločky, sníh, led, co je to mráz, jinovatka
 • přečteme si příběh O sněhové vločce a budeme provádět pokusy se sněhem, s vodou
 • téma skýtá mnoho výtvarných i pracovních činností - kresba, malba, lepení sněhuláků. Při vykreslování omalovánek se sněhuláky si budeme procvičovat správné držení pastelky, uvolňování zápěstí, lehkost ruky (netlačit na pastelku).
 • naučíme se pohybové i hudebně-pohybové hry
 • využijeme sněhové podmínky k sáňkování, bobování. Při koulování si procvičíme hod horním obloukem. Děti se seznámí se zimními sporty
HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY:

Na naší zahrádce, stojí sněhulák
Jedna koule, druhá koule...
Na mrazíky

NAUČÍME SE PÍSNIČKU:

Zima

BÁSNIČKY:

Zima už je tady
Zima, zima už je tady,
radosti je plno všady.
Postavíme sněhuláky,
baculaté pajduláky.

Mrazík
Mrazík cení zoubky,
chtěl by do chaloupky.
Co dovede, to my víme,
dovnitř si ho nepustíme,
ať maluje pěkně zvenku,
bílé kytky na okénku.

K tématu: "Proč kamarád stůně?"
 • děti se seznámí s významem vitamínů, otužování, hygieny, užívání zdravých potravin
 • děti vyslechnou příběh "Nemoc", "O Markétce a vitamínech"
 • rozhovory s dětmi budou na téma "Návštěva lékaře", "Domácí léčení" - jak se správně chovat při nemoci, "Návštěva lékárny" apod.
 • budou pracovat s obrázkovým materiálem (třídění)
 • seznámení se s některými částmi lidského těla
 • k tématu se naučíme krátké básničky, písničky
BÁSNIČKY:

Byl jeden bacil
Byl jeden bacil,
do hlavy mě bacil.
Hlava hodně bolela,
zavolejte doktora.
Pak mi sedl na plíce,
bolelo to velice.
Nejedl jsem vitamíny,
teď mám nosík plný rýmy.

Kašel
Hrozný kašel si mě našel.
Na nohy je zima
a v nose zas rýma.
Vždycky jemon dýchnu,
potom hrozně kýchnu.

PÍSNIČKY:

Víš, jak na bacila?
Nohy
Moje tělo
Hlava, ramena, kolena...

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • děti se seznámí s další tradicí - svátku Tří králů, vyslechnou si legendu o třech mudrcích
 • seznámí se se zvyky, pranostikami, které se k svátku váží
BÁSNIČKA:

Na Tři krále
Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy - šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky,ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.
Zpívá Pavel, Olda, Míra
- panímáma otevírá.

KOLEDA:

Tři králové

K tématu: "Těšíme se na Vánoce"
 • budeme si povídat s dětmi o vánočních svátcích
 • přiblížíme dětem tradici vánočních svátků
 • společně s dětmi si postavíme Betlém a budeme při tom dětem vyprávět příběh "Putování do Betléma"
KOLEDY:

Štědrej večer nastal
Půjdem spolu do Betléma

ŘÍKANKY:

Zvoní zvony, zvoní zvonky,
pojďte rychle kluci, holky!
Doma voní cukroví!
A v pokoji? Kdo to ví?
Tam už stojí stromeček,
pod ním malý dáreček.

Těšení
Těšíme se na Vánoce
nejkrásnější svátky v roce.
Už, už, aby tady byly,
aby se nám nezpozdily.

Já mám z Vánoc nejraději,
když se doma všichni smějí,
když se kapři mrskají
a prskavky prskají.

K tématu: "Přijde zima Bílá paní"
 • děti se seznámí s charakteristickými znaky zimního období
 • při vycházkách si budou všímat změn v přírodě a okolí
 • budou provádět pokusy s vodou, sněhem
 • seznámí se s tradicemi a svátky v době adventního a předvánočního času
 • ve výtvarných činnostech práce s netradičními materiály, v pracovních činnostech pokračovat v procvičování správné manipulace s nůžkami, s lepidlem
BÁSNIČKY:

Bílá vločka
Obloha je celá šedá,
vločka na zem cestu hledá.
A když spadne maličká,
svítí jako hvězdička.

Zimní spáči
Tiše, tiše, zimní spáči,
nad strání se snížek snáší.
Vítr fouká, mráz tu je,
paní Zima kraluje.

Fouká, fouká, fujavice,
fouká ježkům do světnice.
Rychle zavři okenici,
bude teplo ve světnici.

HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY:

Přijde zima Bílá paní
Na mrazíky

PÍSNIČKY:

Zima je tu děti
Mráz, mráz, mráz

K tématu: "Jak se zvířátka chystají na zimu"
 • děti se seznámí s volně žijícími zvířaty, práce s obrázky, vyhledávání v encyklopedii
 • dozví se, jak se zvířátka chystají na zimu, která zvířátka se ukládají k zimnímu spánku, jaké si dělají zásoby
 • bude posilován zájem o přírodu, budeme si povídat o tom, jak můžeme zvířátkům pomáhat, jak je ochraňovat
BÁSNIČKY:

Podzim
Podzim chodí po lese,
všechno listí setřese.
Veveruška šišky sbírá,
do skrýše je odnese.

Podzimní psaní
Všem zvířátkům podzim psaní píše:
"Zima brzy přijde k vám,
chystejte si skrýše!"

"Udělejte zásoby,
zahřejte se v kožíšku,
a pak celou zimu spát,
každý ve svém pelíšku."

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY:

Halí, belí, zvířátka
Kdo to dupe v lese
Hra "Veverka čiperka"

 

K tématu: "Loučení s podzimem"
 • budeme si povídat o svátku sv. Martina ke kterému se váže mnoho pranostik a legenda o sv. Martinovi
 • společně s rodiči se rozloučíme s podzimem, odpolední lampičkový průvod povede "sv. Martin" na koni a děti obou tříd zahájí program společným krátkým pásmem
BÁSNIČKY:

Sluníčko šlo spát
Sluníčko šlo spát,
už nebude hřát.
Usnulo nám na mráčku,
na sněhovém obláčku.
To je príma,
bude bílá zima.

Na svatého Martina
Na svatého Martina,
prý už zima začíná,
bílý mokrý sníh
leží na polích.
A ten kůň je sníh,
co leží na polích.

PÍSNIČKY:

Babí léto
Martin na bílém koni
Píseň o sv. Martinovi

K tématu: "Padá listí zlaté rudé"
 • v tematické části se budeme věnovat dalším změnám a činnostem v podzimním období
 • uskutečníme dvě již tradiční společné odpolední akce pro děti a rodiče:
 • vydlabeme, nazdobíme dýně a zhotovíme "Dýňová strašidla"
 • rozloučíme se s podzimem uspořádáním průvodu se světýlky a lampičkami, který povede "sv. Martin", odměnou budou martinské rohlíčky
 • děti vystoupí s krátkým programem
BÁSNIČKY:

Dýňoví strašáci
Dýňoví strašáci nemají nic na práci,
když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

Padá listí
Padá listí, zlaté, rudé,
je ho plná zahrada.
A co potom padat bude
až to listí opadá?
Potom bude padat sníh,
co ho bude na větvích,
jen to slunce bude rudé.

Obloha je šedivá
Obloha je šedivá,
jak kožíšek myšky.
Veverky si na zimu,
schovávají šišky.
Listí už je na zemi,
dělá cesty zlaté.
Po nich podzim přichází,
tak mě tady máte.

Na svatého Martina
Na svatého Martina,
prý už zima začíná.
Bílý mokrý sníh
leží na polích.
Prý přijede na koni,
podkovami zazvoní,
a ten kůň je sníh,
co leží na polích.

PÍSNIČKY:

Podzim - /opakujeme/
Je tu podzim už je tady,
listí padá žloutnou sady,
je to tak, už je tu,
podzim ten si nespletu.

Podzim přišel, je čas draků,
draci letí do oblaků,
výš a výš, ještě výš,
už je skoro nevidíš.

Vlaštovičky pryč zas letí,
všude je jich jako smetí,
poletí za moře,
vrátí se až na jaře.

Martin na bílém koni
Už Martin na bílém koni,
už zase přijíždí k nám,
vesele podkůvky zvoní,
jede k nám zas bílý pán.
Posílá ho svatý Petr,
ať zimu ohlásí včas,
ze skříně vytáhnem svetr,
bude se nám hodit zas.

K tématu: "Sklízíme plody podzimu - zelenina"
 • děti se budou seznamovat s různými druhy zeleniny, zeleninu se naučí pojmenovávat, řekneme si, jak některé druhy zeleniny zpracováváme, uskladňujeme na zimu
 • instalujeme výstavku z ovoce a zeleniny
 • budeme poznávat a rozlišovat chutě
 • naučíme se písničku, básničku k tématu
 • na pracovních listech budeme procvičovat správný úchop pastelky, uvolňování zápěstí - vykreslování zeleniny

Zeleninová polívčička
Šeptá brambor fazolce:
"sejdeme se v polévce!"
Volá mrkev na papričku:
"nejlépe je na chlebíčku!"
A kedluben hrášku šušká:
"pohladíme dětem bříška!"

Vitamíny
Když máš málo vitamínů,
jez ovoce a zeleninu.
Bacily snadno přemohou,
nemoci na tebe nemohou.

Citron je kyselý, mrkev je sladká.
Kiwi je chlupaté, jablka sladká.
Pětkrát denně malou porci
a budou z nás zdraví borci...

Zpíváme si:

Cib, cib, cibulenka
Brambory
Cibuláři jedou
Na horách sejou hrách

K tématu: "Barevné ovoce"
 • téma nabízí mnoho výtvarných, pracovních, hudebních činností
 • děti se naučí poznávat, pojmenovat, třídit ovoce nejen podle vzhledu - tvaru, barvy, ale i podle chuti
BÁSNIČKY:

Jablíčko
Jablíčko se kutálelo,
vůbec nic to nebolelo.
Podívej se, jak se koulí
nemá ani jednu bouli.
Kutálí se, kutálí,
tolik jsme se nasmáli.

Barevné ovoce
Jablíčko je červené,
žlutá je hruška,
hrozny jsou zelené,
modrá je švestka.

V jednom jsou jadérka,
ve druhém pecky,
před jídlem musíme
umýt je všecky.

PÍSNIČKY:

Měla babka čtyři jabka
Foukej, foukej, větříčku
Ovoce mám v košíčku  (tuto písničku budeme využívat i k pohybové hře)

K tématu: "Loučení se s vlaštovičkou"
Nabídka činností k podzimním tématům bude obsahovat:
 • pozorování měnící se přírody a změny počasí
 • četba příběhů "Vláďův drak, Drak a strašák", "Poslední vlaštovka" - Eduard Petiška
 • povídání si o odletu ptáků do teplých krajin, práce s globusem, dětským atlasem a encyklopediemi
 • o sklizni ovoce, sběru plodin na zahrádkách i na poli (zelenina, brambory, řepa, dýně).....(houby, šípky, kaštany, barevné listí)
 • využijeme přírodniny k tvoření, uspořádáme odpolední tvoření z přírodnin pro rodiče s dětmi "Dýňová strašidla, Podzimáčci z přírodnin"
 • pohybové hry, didaktické hry - procvičování orientace v prostoru, určování první - poslední, předmatematická gramotnost - číselná řada, více, méně, stejně apod.
 • "Jablíčkové odpoledne" - co umí maminky za pomoci dětí uvařit, upéct z jablíček, společné posezení nad výrobky našich maminek s předáním si receptů
 • povídání si o přípravě zvířátek na zimu
 • pozorování zbarvování se listů na stromech, opadávání apod.
BÁSNIČKY:

Vlaštovička
Vlaštovičko naše milá,
jsi tak hezky černobílá.
Ve svém fráčku švitoříš,
na cestu se připravíš.
Poletíš si z města k městu,
přejeme ti šťastnou cestu!

Vlaštovičky
Vlaštovičky, tam nahoře,
kam letíte?
Za moře,
je tu smutno v celém kraji,
mušky už tu nelétají,
hladem bychom pomřely –
noc je dlouhá, den je krátký.
Z jara vrátíme se zpátky,
shledáme se s přáteli.

Leťte ptáčci
Končí léto, podzim je tu,
chystají se ptáci k letu.
Leťte ptáčci leťte,
na jaře se vraťte!

PÍSNIČKY:

Psaní vlaštovičce
Vyleť draku až do mraků,
pozdravuj tam vlaštovičku,
píšu, píšu, píšu ji psaníčko,
píšu, píšu, píšu ji psaní.

Vlaštovičko, pros sluníčko,
aby ráno nezaspalo,
ráno, ráno, na mě zavolalo,
ráno, ráno, ať mě zavolá.

Vlaštovičko, leť
Vlaštovičko, leť, už je na tě čas,
listí žloutne poletuje, po strništi vítr duje,
bude brzo mráz.

Vlaštovičko, leť, na slunečný jih,
pavouk babí léto spřádá,
muška též si pospí ráda,
až přiletí sníh.

Až ho napadne kolem našich vrat,
a když bude Meluzína
kvíleti nám do komína,
budem vzpomínat.

K tématu: "Na provázku pouštím draka na provázku"
 • během tohoto tématu budeme seznamovat a upozorňovat děti na změny v přírodě
 • děti se seznámí s dalším ročním obdobím - podzimními měsíci
 • při pobytu venku budeme pozorovat charakteristické znaky podzimu
 • uspořádáme společné odpoledne pro děti a rodiče a budeme pouštět draky

K tématu o dracích se naučíme:

BÁSNIČKY:

Draci
Mámo, táto, draci letí.
Letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí,
usmívá se na tebe.

Když tě pustím, ty můj dráčku,
zaletíš až do obláčku.
Koho by to napadlo,
letíš výš než letadlo.

Letí drak
Drak už letí, drak už letí,
za ním chlapci, za ním děti!
A všichni se hrnou ven,
pouštět draka za městem.

PÍSNIČKY:

Podzim
Je tu podzim, už je tady,
listí padá, žloutnou sady,
je to tak, už je tu,
podzim ten si nespletu.

Podzim přišel,
je čas draků,
draci letí do oblaků,
výš a výš, ještě výš,
Už je skoro nevidíš.

Vlaštovičky pryč zas letí,
všude je jich jako smetí,
poletí za moře,
vrátí se až na jaře.

Udělej mi táto, udělej mi draka
Udělej mi táto, udělej mi draka,
aby s větrem letěl,
aby s větrem letěl,
dál až nad oblaka.

Aby letěl k slunci,
vyřídit mu přání,
aby dlouho bylo,
aby dlouho bylo,
léto mezi námi.

K tématu: "Od maminky do školky"
 • děti se budou seznamovat s prostředím mateřské školy a školní zahrady, se svými novými kamarády
 • společně budeme tvořit pravidla třídy, 1. pravidlo "Když se spolu setkáme, tak si ruku podáme" - vítáme se a loučíme se pozdravem a podáním ruky, 2. pravidlo "Každá hračka má své místo"
ŘÍKANKY:

"Když se spolu potkáme,
tak si ruce podáme,
až se dáme dohromady,
tak nám bude dobře tady."
Budeme si hrát, cvičit, zpívat,
kreslit, tancovat a hru si užívat.

Čisté ruce
Celý den si ruce hrají,
všechno možné osahají.
Hračky, písek, botičky...
špinavé jsou ručičky.
Copak ručkám pomůže
a tu špínu přemůže?
Voda, mýdlo, umývadlo,
to je správné zaklínadlo!

PÍSNIČKA:

Haló,haló...
Haló, haló, pojďte všichni sem,
haló, haló, dneska máme krásný den.
Všechny hračky poskládáme,
pak si spolu zazpíváme,
haló, haló pojďte všichni sem.