logo

 

I. třída

K tématu: "Těšíme se na prázdniny"
 • seznámíme se s různými dopravními prostředky a jejich pohybem (vzduch, země, voda)
 • vysvětlíme si význam dodržování dopravního značení nejen pro řidiče, ale i pro chodce (bezpečnost silničního provozu)
 • při vycházkách po okolí budeme pozorovat nejen dopravní prostředky ale i stavební stroje - řekneme si jaký mají pro člověka význam a k čemu nám slouží
 • s dětmi si zahrajeme různé pohybové a didaktické hry
 • za pomocí obrázkového materiálu se vypravíme na výlet do ZOO
 • povíme si jaká zvířata můžeme v ZOO vidět
 • jaké jsou rozdíly mezi domácími, hospodářskými zvířaty a zvířaty ze ZOO
 • děti budou mít k dispozici encyklopedie, knihy, leporela a další obrázkový materiál
 • obě témata se promítnou ve výtvarných, pracovních, v hudebních i literárních činnostech

 

BÁSNIČKY:

Semafor
Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej nikam nespěchej.

A když svítí zelená,
Co to děti znamená?
Malí jako velicí,
všichni přejdou silnici.

ZOO
Pojedeme na výlet,
ráno tam a večer zpět,
svačinou se vybavíme,
ZOO dneska navštívíme.

V ZOO bydlí klokani,
lvi, tygři a lachtani,
medvědi a opice,
líbí se mi nejvíce.

A tak hurá na výlet,
ráno tam a večer zpět.

 

PÍSNIČKY:

Jede, jede vláček
Veselá Mašinka

ZOO
Pět minut v Africe

 

 

 

K tématu: "Kam chodí táta s mámou do práce"
 • v tomto tématu přiblížíme dětem různé profese a řemesla
 • podpoříme vytváření si pěkných vztahů k lidské činnosti, vážit si práce jiných
 • při vycházkách do okolí budeme pozorovat stroje, přístroje a věci, které pomáhají lidem při práci
 • při hře dětí upevňovat kamarádské vztahy, pomáhat si při tvorbě díla, při společném konstruování se stavebnicemi si vzájemně pomáhat a neničit hotové dílo kamarádovi

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ HRY A PÍSNĚ O ŘEMESLECH:

Na ševce
Na sedláčka
Kalamajka mik, mik, mik
Šel zahradník do zahrady

 

BÁSNIČKA:

Doktor
Klepu, klepu na srdíčko,
sluchátko mám pro zdravíčko.
Buďte hodní, usměvaví,
pro každý den- hodně zdraví.

 

 

K tématu: "Děti naší planety slaví svátek jako ty"
 • dětem připravíme a umožníme jim, aby svůj svátek prožily radostně
 • v připraveném projektu "Létající barvy" si nabarví svá trička
 • na stanovištích si splní připravené úkoly
 • naší snahou bude u dětí vytvářet povědomí o existenci jiných národností a kultur a podporovat pozitivní vztahy nejen ke kamarádům, ale i k dětem jiných národností
 • v nabídce činností budeme pracovat s obrázkovým materiálem, cestovat po mapě světa a seznamovat se s místy, kde žijí děti různé pleti

 

BÁSNIČKA:

Svátek dětí
Dobré ráno, zda-li víte,
že svůj svátek oslavíte?
Na světě je plno dětí,
mají různou barvu pleti.

Černí, bílí, holka, kluk,
mají svátek, no tak - kuk.
Jak to spolu oslavíme?
Na zmrzlinu vyrazíme.

 

POSLECHNEM SI PÍSNIČKY:

Kamarádská
Ať jsi zdejší nebo z Korsiky,
z Číny nebo horké Afriky.
Ať jsi z kterékoli země,
stiskni moji ruku pevně.
Pojď si hrát, pojď si hrát,
můžeš být můj dobrý kamarád.

Indián
Indiánská rodina

K tématu: "Domácí zvířátka a jejich mláďátka"
 • seznámíme děti s některými domácími i hospodářskými zvířaty a upozorníme je na typické znaky těchto zvířat
 • povíme si o tom, kde zvířátka mohou bydlet a o způsobu jejich života
 • naučíme se pojmenovat i jejich mláďata
 • téma o zvířátkách se promítne ve výtvarných i pracovních činnostech, v hudebních i literárních
 • poslech pohádek o zvířátkách využijeme k podpoře soustředěnosti a správnému vyjadřování
 • povedeme děti k reprodukci krátkých pohádek - "O kůzlátkách", "O třech prasátkách", "O zlé koze", "Budka v poli" - vyprávění podle obrázků, dramatizace pohádky

 

BÁSNIČKA:

Zvířátka
Od kočičky koťátko,
pejsek, fena, štěňátko.
Od kravičky telátko,
kozel, koza, kůzlátko.
Od prasátka selátko,
beran, ovce, jehňátko.
Od koníka hříbátko,
kohout, slípka, kuřátko.
Hospodaří zdárně,
na té naší farmě.

 

PÍSNIČKY:

Když jsem já sloužil
Bum, bum, na vrata


Budeme si opakovat písničky, které známe...

K tématu: "Maminka má svátek"
 • přiměřenou formou seznámíme děti se svátkem "Den Matek"
 • jaký je důvod tohoto svátku, kdy se slaví a proč
 • budeme si povídat o tom: "Co bych přál mamince k svátku?", "Co moje maminka dělá?", "Proč mám rád maminku?", "Co má moje maminka nejraději?"
 • prostřednictvím tematických her a praktických činností se děti budou seznamovat s různými pracovními činnostmi, pracovními předměty
 • budou provádět jednoduché pracovní úkony, se kterými se setkávají v domácím prostředí
 • součástí tématu bude i rodina, vysvětlíme si vztahy v rodině
 • téma "Maminka" se promítne i ve výtvarných i pracovních činnostech, v hudebních i literárních

 

BÁSNIČKY:

Maminka
V bříšku jsi mě nosila,
v kočárku mě vozila.
Pamatuješ první zoubek?
Natlučené kolínko?
U všeho jsi vždycky byla,
moje sladká maminko.
Za každou tu chviličku,
Nosím si tě v srdíčku.

Mamince
Když se něco nepovede,
i když zlobím malinko,
máš mě ráda a já Tebe,
moje zlatá maminko.

 

PÍSNIČKY:

Mám tě rád, ty zas mě
Mějme se moc rádi

K tématu: "Letí, letí, milé děti, čarodějky na koštěti"
 • týdenní projekt bude inspirovaný tradicí svátku pálení čarodějnic
 • děti budou zábavnou a přiměřenou formou seznamovány s tímto českým lidovým - svátkem filipojakubskou nocí, která se stala naší tradicí
 • prostřednictvím jednotlivých činností budeme probouzet dětskou zvídavost, tvořivost a fantazii
 • v nabídce budou tvořivé a výtvarné činnosti, hudební a hudebně-pohybové, pohybové hry, jazykové i poslechové činnosti
 • aktivity budou směřovat k chápání významu dobra a zla a k jejich rozlišování
 • v závěru týdne uspořádáme veselé dopoledne v kostýmech "Rej ježibab, čarodějnic, ježidědků a čarodějů"

 

BÁSNIČKA:

Čarodějka
Létat na koštěti, to je snadné,
každá čarodějka lehko zvládne.
Krabice, poklice, klobouk, míč,
nastartuje a je pryč.

Létá vzduchem na koštěti,
kterým doma matáš smetí.
Kdo ji hodně nazlobí,
v ropuchu se promění.

 

POSLECHNEME SI PÍSNIČKY A NĚKTEROU SE NAUČÍME:

Ježibaba
Veselé čarodějky
5 ježibab

K tématu: "Poslové jara"
 • budeme si povídat o ptácích, kteří se k nám vracejí (tažní ptáci), kam odlétají a kdy se k nám vracejí
 • budeme pozorovat ptáky volně v přírodě, naučíme se je pojmenovat a poznat podle obrázků
 • děti si budou prohlubovat pozitivní vztah k přírodě
 • téma o ptácích zahrneme i do výtvarných, pracovních, hudebních i pohybových činností a do dalších aktivit (např. třídění podle určitého znaku, upevňování orientace, sluchové hry,...)

 

BÁSNIČKY:

NÁVRAT
Vlaštovičky, vlaštovičky,
povídalky, švitořičky,
už nám z dálky jaro nesou,
na domov se celé třesou.
Prohlédly si, kde co leží,
hnízda, dvorky, špičky věží.
Pak spustily naříkání:
Tři vidličky chybí, páni.
Tři vidličky, tři vidličky,
pokřikují na lidičky.

KOS
Za oknem na větvi sedává kos,
má černý kabátek a žlutý nos.
Celé dny notuje,
od jara do léta,
jak pěkně zahrádka
do krásy rozkvétá.

 

PÍSNIČKY:

Čáp
Ztratil kos píšťalku
Ptačí ráno

 

HÁDANKY:

Znám jednoho ptáčka,
dobrého zpěváčka,
černý nosí fráček,
žlutý má zobáček.
(Kos)

Tmavá čapka, bílé líce,
nejradši má slunečnice,
žluté peří na bříšku,
zazpívá nám písničku.
(Sýkora)

Puntikatý ptáček,
na svatbu má fráček,
zeleno fialový,
kdo to je, nám napoví.
(Špaček)

Tento ptáček maličký,
vejde se ručičky,
po zemi poskakuje,
vesele poletuje.
(Vrabec)

 

VIDEA:

VLAŠTOVKA https://www.youtube.com/watch?v=JZFgg7ypykQ

KOS https://www.youtube.com/watch?v=Drt6B1tFlfA

 

K tématu: "Jaro je tu!"
 • budeme si povídat o prvních jarních květinách, kde květiny rostou a jak se k nim správně chovat
 • na procházkách po okolí budeme poznávat, pozorovat a pojmenovávat první jarní květiny
 • téma o květinách zahrneme i do výtvarných, pracovních, hudebních i hudebně pohybových činností a aktivit
 • součástí tématu budou i protiklady

 

PÍSNIČKY:

Pampelišky v zlatém kloboučku

 

Pampelišky
Kde se vzaly tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku obracejí
svoji zlatou hlavičku.
Kde se vzali, tu se vzali,
motýlové, včeličky,
přiletěli, zulíbali
pampeliškám hlavičky.

 

Jaro dělá pokusy

https://www.youtube.com/watch?v=wNPdC_UkIKA

 

HUDEBNĚ POHYBOVÉ AKTIVITY:

Uvijeme věneček
Až se louka zazelená

 

BÁSNIČKA:

Bledule
I bledule jarní,
nemá nemá stání,
chce ukázat světu,
kolik už má květů,
na bělounkém svršku
má zelenou stužku.

 

 

K tématu: "Koledníci jdou, pomlázku nesou"
 • budeme si povídat o velikonočních zvycích, pranostikách a povíme si jaké jsou symboly Velikonoc
 • porovnáme si velikonoční tradice u nás a v jiných zemích
 • na procházkách po okolí budeme pozorovat a všímat si prvních změn v přírodě
 • téma o Velikonocích zahrneme i do výtvarných, pracovních, hudebních i tělesných činností a aktivit

 

BÁSNIČKY:

Kropenatá slepička
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji.
Pentličky si nasříhám,
na pomlázku jim je dám.

Koledníci jdou
Koledníci jdou,
pomlázku nesou,
zpívají koledy,
"vajíčko dejte mi".
Ať je pěkně malované,
od srdíčka darované.

Já jsem malý zajíček
Hody, hody doprovody,
já jsem malý zejíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka
a já říkal: "Ne, ne, ne".

Na remízku mezi poli,
mám já strýčka králíčka,
tomu nosím každým rokem,
malovaná vajíčka.

Přišlo jaro
Přišlo jaro, slunce svítí,
v zahrádkách je plno kvítí.
Co to ptáci štěbetají?
Že mi tady rádi dají
malovaná vajíčka,
co jim snesla slepička.

 

PÍSNIČKY:

Malovaná vajíčka
Na jaře, na jaře čáp jede v kočáře

 

POHÁDKA:

Pohádka z knihy Chaloupka na vršku - Jak se pomlázky ztratily

https://www.youtube.com/watch?v=nW7iVeLfuYc

 

PRANOSTIKY:

Popeleční středa,
kdo nemá kožíšek,
promrzne až běda.

Prší-li na Bílou sobotu,
bude v létě nouze o vodu.

Na Velikonoce jasno,
bude laciné máslo.

Na Boží hod prší,
sucho úrodu vysuší.

Omrzne-li na Velký pátek stromový květ,
neurodí se ovoce.

Je-li Zelený čtvrtek bílý,
tak je léto teplé.

Velký pátek deštivý,
dělá rok žížnivý.

Když na Velký pátek hřmí,
na poli se urodí.

K tématu: "Sluníčko, kde jsi?"
 • s přicházejícím jarem budeme s dětmi pozorovat a všímat si prvních změn v přírodě
 • přiměřenou formou děti seznámíme s významem sluníčka pro život na zemi
 • přečteme si vybrané kapitoly z knihy Pavla Příhody - Vyprávění o Sluníčku
 • upozorníme na charakteristické znaky jara a porovnáme je se znaky zimního období
 • téma o sluníčku využijeme především ve výtvarných, pracovních a hudebních činnostech, k rozvoji vlastní fantazie i v hudebně pohybových hrách

 

BÁSNIČKY O SLUNÍČKU:

Slunce
Slunce volá na sněženku,
podívej se jak je venku.
Slunce volá do oken,
haló, děti, pojďte ven.

Sluníčko
Pohladilo jednou slunce,
chladnou jarní zem.
Na květinky zavolalo,
hola, pojďte ven!
Která z vás má odvahu,
vykouknout ven ze sněhu?
Hlásí se ta malinká,
malá bílá sněženka.

Sluníčko už svítí
Na obloze ani mráček,
venku pláče sněhuláček.
Sluníčko už svítí,
roste první kvítí.
Co se to tu stalo?
Blíží se k nám jaro!

Jarní písničky:

Vozilo se na jaře
Jarní slunce
Jaro, jaro, jaro už je tu
Travička zelená

K tématu: "Haló, pane, karnevale, račte dále..."
 • v průběhu masopustního týdne se budou děti seznamovat s lidovými zvyky a tradicemi
 • budeme podporovat radostné veselí masopustního karnevalu s maškarami a tancem
 • děti se svojí tvořivou prací zapojí do výzdoby interiéru MŠ

 

BÁSNIČKA:

Brzy bude velký bál
Brzy bude velký bál,
hurá je tu karneval.
Nafoukneme balonky,
ozdobíme záclonky.
Schováme se za masku,
jsme jak z hadích ocásků.

K tématu: "Kdo si hraje, nezlobí"
 • během společných her všech přítomných dětí budeme podporovat jejich přátelství, spolupráci a pomoc při hře i ostatních činnostech
 • děti si zopakují vše co se naučily během zimního období, zahrají si pohybové hry, zazpívají si písničky se zimní tématikou, zopakují si říkanky z probraných témat
K tématu: "Zvířátka v zimě"
 • děti seznámíme se způsobem života volně žijících zvířat v zimě
 • naučí se zvířátka poznávat a pojmenovat
 • osvojí si elementární poznatky ze života zvířat, kde žijí, čím se živí, jak vypadají jejich stopy, kdo a jak se o zvířátka v zimě stará
 • téma o zvířátkách využijeme k rozvoji slovní zásoby, ve výtvarných, pracovních činnostech a aktivitách, v hudebně-pohybových hrách

 

VYBEREME SI BÁSNIČKU:

Zima v lese
Hajný nese do lesa
pytel plný ovsa.
Pro srnce i pro zajíce
trochu sena do krmelce.
Pro prase zas kaštany
než se zima přivalí.
Zajíc volá koroptvičku
„Pojďte, děti, na pšeničku!“
Hajný kráčí ze sněhu
a zvířátka k obědu.

Medvěd
Medvídek má novinu,
už se těší na zimu.
Bude v zimě dlouho spát,
hezké sny si nechá zdát.

Zajíc
Skáče zajíc v lese
a zimou se třese.
Pojďte děti kolem,
zahřejem ho honem.
Když se všichni obejmeme,
tak se dobře zahřejeme.

 

PÍSNIČKY A HUDEBNĚ-POHYBOVÉ HRY:

Běží liška po ledu
Medvěd

K tématu: "Přiskákal k nám vrabeček"
 • v tomto tématu poskytneme dětem přirozené poznávání a pozorování našeho okolí, především se zaměříme na to, jaký má vliv zimní počasí na život ptactva
 • děti se seznámí s některými volně žijícími ptáčky, kteří u nás přezimují
 • při procházkách budeme ptáčky pozorovat a pojmenovávat
 • děti si osvojí poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o ptáčky
 • společně s dětmi budeme na školní zahradě zásobovat krmítka ptačími dobrotami - slunečnicovými semínky, zrním, prosem apod.
 • formou her si procvičíme sluchové a řečové schopnosti např. "Ptáčku, jak zpíváš"
 • budeme si procvičovat a upevňovat správný úchop nůžek a manipulaci s nimi při stříhání
 • básničky, písničky i pohybové hry zaměříme na téma ptáčci

 

BÁSNIČKY:

Ptáčkové v zimě
Mrzne, sněží, to to zebe,
hodně sněhu spadlo z nebe.
Ptáčkové teď starost mají,
jak potravu obstarají.

Kde jsou v domě hodná dítka,
dávají jim do krmítka
hrstku zrní, trochu máčku,
ať si dají do zobáčku.

Sýkorka
Včera u nás na dvorku,
viděl jsem tam sýkorku.
Žluté bříško, šedé peří,
hledá něco na večeři.

Připravím ji zobání,
pravé ptačí mlsání,
dám ho u nás na dvorek,
bude plný sýkorek.

 

PÍSNIČKY:

Kdo to ťuká na okénko
Přiskákal k nám vrabeček

 

K tématu: "Zima, zima, zimička"
 • zaměříme se na pozorování změn v přírodě
 • pobyt venku využijeme k zimním radovánkám - tvoření sněhových koulí, koulování, bobování, klouzání na zamrzlých kalužích
 • poučíme děti o dodržování bezpečnosti a stanovených pravidel při všech zimních radovánkách
 • s dětmi si uděláme pokus se sněhem, abychom zjistili jeho vlastnosti
 • výtvarné činnosti zaměříme na práci s barvou temperovou, prstovou a na manipulaci s nůžkami - téma "Sněhulák"

 

ŘÍKANKY:

Sněží
Sněží, sněží, bílý sníh,
pojedeme na saních.
Bílá barva všude je,
zima nyní panuje.

Zima
Hurá děti, už je zima,
koulování bude príma.
Z nebe padá bílý sníh,
vyrazíme na saních.

 

PÍSNIČKA A HRA SE ZPĚVEM:

Sněží, sněží
Na mrazíky

NAUČÍME SE POHYBOVOU HRU:

Mrazík

K tématu: "Tříkrálové koledování"
 • v prvním lednovém týdnu se ve vzpomínkách budeme vracet k prožitým vánočním svátkům, budeme si sdělovat své zážitky, povídat si o dárcích, které jsme našli pod stromečkem.
 • rozdáme si dárky, které děti najdou pod stromečkem v mateřské škole
 • seznámíme děti s legendou o Třech králích, se zvyky vztahujícími se ke Třem králům a také se smyslem tříkrálového koledování
 • naučíme se písničku "My Tři králové jdeme k vám"

 

BÁSNIČKA K TÉMATU:

Na Tři krále
Na Tři krále za vesnicí
bloudí sněhem koledníci.
Šlapy-šlapy, šlápoty
pletou se jim do noty.
Ťuky, ťuky, už tu jsou,
štěstí, zdraví vinšujou.
Zpívá Martin, Jakub, Jíra
-panímáma otevírá.

   

K tématu: "Než zvoneček zacinká"
 • předvánoční čas využijeme k zapojení dětí do příprav a realizace vánoční slavnosti
 • děti se seznámí se zvyky, tradicemi a přiměřenou formou s poselstvím Vánoc
 • při rozhovorech se zaměříme na posilování vztahů v rodině, domovu i k druhým lidem
 • nabídneme dětem aktivity, které jim přiblíží předvánoční atmosféru
 • společně si ozdobíme stromeček, sestavíme si Betlém, vyrobíme přáníčko pro své blízké
 • podpoříme také výtvarné činnosti, hudebně pohybové i dramatické, které budou podněcovat tvořivost a estetické vnímání dítěte
 • vyzdobíme si svůj vánoční stromeček
 • budeme si předčítat vánoční příběhy, zpívat si koledy

 

BÁSNIČKY:

Vánoce
Zavoláme do nebíčka
na bílého andělíčka,
ať zazpívá písničku
a rozsvítí jedličku.

Vánoční
Když zvoneček zazvoní,
jsou tu Vánoce.
Cukroví tu zavoní,
jako vždycky po roce.
Stromeček se ozdobí,
svítit bude zas.
Nikdo se teď nezlobí,
vždyť je lásky čas.

KOLEDY:

Štědrý večer nastal
Půjdem spolu do Betléma
Veselé Vánoce

K tématu: "S čerty nejsou žerty"
 • přiměřenou formou budou děti seznamovány se svátkem Mikuláše, který je doprovázen dalšími nadpřirozenými postavami - čertem a andělem.
 • tyto postavy se budou prolínat celým tématem
 • prostřednictvím činností bude probouzena dětská zvídavost, tvořivost a fantazie - uplatníme především ve výtvarných a pracovních činnostech, taneční improvizaci
 • další aktivity budou směřovat k chápání významu dobra a zla
 • přivítáme Mikuláše s jeho doprovodem a budeme očekávat, jestli nás obdaruje mikulášským balíčkem
 • pro děti uspořádáme zábavnou a veselou dopolední "Čertovo-andělskou" akci v kostýmech

 

BÁSNIČKA:

Přišli čerti
Budliky, budliky,
čerti už jsou u kliky.
Čerti dupou u dveří,
chřestí svými řetězy.
My se jim však nedáme,
pěkně jim zazpíváme.
Čerti, ti si zatančí,
s písničkou si vystačí.

VYJÁDŘENÍ PÍSNĚ POHYBEM:

Bu bu bu,
jednou tam a jednou tu,
Bu bu bu,
zpívej čertí šarádu…

K tématu: "Listopade, listopade, už zas nosíš deště"
 • v závěru měsíce listopadu si s dětmi zopakujeme a upevníme jednoduché poznatky o přírodě a jejích proměnách
 • při vycházkách budeme sledovat, jak se kolem nás všechno mění
 • osvojíme si a upevníme poznatky o počasí, budeme si všímat změn počasí a učit se tyto změny pojmenovat
 • povíme si o prevenci, ochraně a péči o své zdraví, o správném oblékání při chladném počasí
 • hravou formou se seznámíme s viditelnými částmi našeho těla a naučíme se je pojmenovat
 • procvičíme si správný úchop pastelky, uvolněné zápěstí - podle říkanky budeme kreslit svislé čárky "dešťové kapičky"

 

VYBEREME SI NĚKTEROU BÁSNIČKU:

Čepice a rukavice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.

Déšť
Bubnuje déšť na střechu,
kapky dělaj neplechu.
Z lijáku se radují,
skáčou si a tancují.

Boj s rýmou
Vlezla na mě rýma,
je mi pořád zima.
Když je venku plískanice,
bacilů je mnohem více.
Zalezu si do postýlky,
dám si čajík od maminky.
Přikryju se peřinou,
tak zvítězím nad rýmou.

 

PÍSNIČKY:

"Dešťové kapičky" - doprovodíme hrou na tělo a rytmickými nástroji
"Hlava, ramena, kolena, palce…" – vyjádříme pohybem

 

K tématu: "Padá listí na zahradě"
 • s dětmi si budeme všímat změn, které se dějí v podzimní přírodě, budeme je na tyto změny upozorňovat
 • změny počasí - mlhy, déšť, louže, mokro, bláto, chladné počasí
 • řekneme si, jak se v chladném období podzimu správně oblékat a chránit si své zdraví
 • zbarvené a opadané listí nám poskytne velké množství námětů ve výtvarných a tvořivých činnostech - otiskování listů, nalepování, při pobytu venku si děti udělají řetězy a dráčky
 • listy budeme třídit, porovnávat velikosti, pozorovat zbarvení listů
 • naučíme se nové básničky a písničky

 

BÁSNIČKY:

Podzim
Padá listí na zahradě,
stromy mají po parádě.
Ježek, ten je ale rád,
v zimě bude v listí spát.

Listopad
Padá na zem suché listí,
stromy půjdou spát.
Každý proto snadno zjistí,
že už nastal listopad.

 

PÍSNIČKY:

Listopad
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad…

Lupínek
Já lupínek na dubu, dlouho tady nebudu…

 

K tématu: "Dýňoví strašáci"
 • povídáme si o Haloweenu, Dušičkách
 • hrajeme tématické hry
 • učíme se podzimní písně a básně
 • tvoříme dýni - malba vodovkami, otisky listu
 • nácvik správného stříhání - vystřihujeme ducha
 • cvičení na balanční dráze, procvičování plošek nohou
 • pozorujeme podzimní přírodu a změny v ní
BÁSNIČKA:

DÝŇOVÍ STRAŠÁCI
Dýňoví strašáci
nemají nic na práci.
Když nám stojí před domem,
vzduch už voní podzimem.
Dáme do nich malou svíčku,
rozhoří se za chviličku.

K tématu: "Kdo to dupe v lese - Ježek"

Děti se blíže seznámí s životem ježka - řekneme si kde žije, čím se živí. Budeme si povídat o ježkovi, který se připravuje k zimnímu spánku. Téma o ježkovi se bude prolínat všemi nabídnutými činnostmi...

 • v pohybových činnostech napodobíme ježka lezením, využijeme balanční dráhu
 • naučíme se PH "Tiše, tiše, ježek spí"
 • ve výtvarných a pracovních činnostech upevníme správný úchop - vytvoříme si ježka
 • na pracovních listech procvičíme grafomotoriku
 • děti budou mít k dispozici obrázkový materiál, knihy a encyklopedie
 • dramatizace pohádky "Bouda, budka"

 

BÁSNIČKA:

Ježek

Ve spadaném listí v trávě
běhá ježek s ježčaty.
Záda jako jehelníček,
na bříšku je nahatý.

ŘÍKANKA:

Kam se ježek v zimě schoval?
Neklouzal se, nesáňkoval.
Zahrabal se do listí,
od té doby spí a spí.

PÍSNIČKA:

Kdo to, kdo to, dupe v lese

K tématu: "Zelenina z naší zahrádky"
 • v tomto tématu se děti naučí poznávat, rozlišovat a pojmenovávat různé druhy zeleniny
 • také ji s dětmi ochutnáme
 • zahrajeme si hru "Na zahradníka" - budeme třídit do bedýnky zeleninu, do košíku ovoce
 • rozšíříme si slovní zásobu o podstatná a přídavná jména
 • zazpíváme si a zatančíme tanečky "Cib, cib, Cibulenka", "Jabloň"

 

ŘÍKANKA:

Zeleninová polívčička

Šeptá brambor fazolce:
„Sejdeme se v polévce“

Volá mrkev na papričku:
„Nejlépe je na chlebíčku“.

A kedluben hrášku šušká:
„pohladíme dětem bříška.

K tématu: "Měla babka čtyry jabka"
 • v tomto podzimním období přiblížíme dětem jeden z mnoha charakteristických znaků podzimu - dozrávání a sklizeň ovoce
 • budeme rozlišovat, pojmenovávat, třídit i ochutnávat
 • veškeré činnosti budou motivované ovocem
 • seznámíme děti s tím, jaký má ovoce v našem jídelníčku pro naše zdraví význam
NAUČÍME SE BÁSNIČKU:

Podzim
Přišel podzim, hrušky zrají,
jablka se červenají.
Plný koš jich natrhám,
každému z vás jedno dám.
Natáhnu se pro jablíčko,
natáhnu se pro hruštičku,
všechny srovnám do košíčku.

BUDEME SI ZPÍVAT PÍSNIČKU:

Měla babka čtyry jabka

NAUČÍME SE HRU SE ZPĚVEM:

Košíček ovoce

K tématu: "Milý draku, vyleť až do mraků"
 • připravujeme se na blížící se DRAKIÁDU
 • povídáme si o dracích, o počasí, o podzimu
 • čteme pohádkové příběhy
 • hrajeme pohybové hry
 • vyrábíme papírového draka - práce s temperovými barvami, učíme se čistotě při práci
 • při pobytu venku pozorujeme okolní stromy
BÁSEŇ:

Draku, ty jsi vážně drak?
Hudry, hudry, je to tak!
A máš zuby dračí?
Mám dva, to mi stačí!

A co těmi zuby jíš?
Princezen mám plnou spíž !
Ach ty lháři, každý to ví,
že jsi jenom papírový!

Naučíme se písničku o DRAKOVI.
K tématu: "První dny ve školce"
 • nadále budeme napomáhat dětem zvládat adaptaci na nové prostředí, zvládat velkou změnu jakou je pro ně odloučení se na určitou dobu od rodičů a novým změnám se přizpůsobit.
 • podporujeme navazování kamarádských vztahů s druhými dětmi
 • děti se budou seznamovat a upevňovat si pravidla chování v mateřské škole...
 • přivítáme se a rozloučíme s paní učitelkou
 • používáme kouzelná slovíčka "prosím, děkuji, promiň"
 • umíme se podělit o hračku
 • pomáháme si a neubližujeme si
 • každá hračka má své místo
 • když kamarád mluví, ostatní poslouchají
 • ve třídě neběháme, běháme venku
 • součástí vzdělávací nabídky jsou různé hry, při kterých se děti seznamují a upevňují si jména ostatních dětí
 • poznají svou značku
 • pomocí říkadel se vzájemně přivítáme, protáhneme, zahrajeme si hry se zpěvem a procvičíme si chůzi v kruhu

 

ŘÍKANKY:

Když já se vytáhnu,
vysoko dosáhnu.
Když já se skrčím,
vysoko skočím.
Když já si sednu (lehnu),
ani se nehnu.

Dobrý den, dobrý den,
pojďte všechny děti sem.
Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný celý den!
Kdo je z dětí dneska tady,
zazpívá si s chutí s námi.
Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný celý den.

 

K tématu: "Od maminky do školky aneb vítáme vás ve školce"
 • budeme se vítat a vzájemně seznamovat se všemi novými dětmi
 • seznámíme se s prostředím mateřské školy
 • po celý měsíc se budeme seznamovat a snažit se učit dodržovat pravidla třídy
 • zaměříme se na sebeobsluhu při oblékání, stolování i zvládání hygienických návyků
 • budeme si hrát nejen s hračkami, ale i hry se zpěvem, které děti znají

 

Společně si budeme říkat...

Dobré ráno, milé děti,
je nás tady jako smetí.
Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.

Všechno se nám bude dařit,
budeme se hodně snažit.
Dobré ráno, dobrý den.

 

A před jídlem si řekneme...

Ruce jsme si umyli,
bacily jsme zničili.
Ruce čisté máme,
na nic nesaháme.
Uděláme okénko,
do okénka kuk,
zamkneme si pusinky,
a už ani muk.