logo

 

Jídelní lístek

Jídelníček pro MŠ

27.1. - 30.1. 2020

 

PONDĚLÍ
 
Přes.:

Pomazánka mozaiková, chléb Finský, paprika, čaj /A:01,03,06,07,10,1A,1B/

Oběd:

Polévka francouzská

 

Mořská štika kapská s dušenou zeleninou, brambory, džus /A:03,04/

Svač.:

Tvarohová pomazánka s koprem, Knuspi chléb, mrkev, čaj /A:07/

 

ÚTERÝ

 

Přes.:

Medové máslo, cereální rohlík, jablko, čaj /A:01,07,1A,1B/

Oběd:

Polévka jáhlová se zeleninou /A:01,09/

 

Kuřecí karí s těstovinami Penne a peperonátou, mošt /A:01,07,09/

Svač.:

Pomazánka křenová, chléb, rajčata, čaj /A:01,03,07,09,1A,1B/

 

STŘEDA
 
Přes.:

Chléb s máslem, strouhaný sýr, ředkvičky, mléko, čaj /A:01,07,1A,1B/

Oběd:

Polévka minestrone /A:07,09/

 

Táč s ovocem, bílá káva, čaj /A:01,03,07/

Svač.:

Mrkvové máslo, grahamový rohlík, jablko, čaj /A:01,07,1A,1B/

 

ČTVRTEK
 
Přes.:

Zeleninový hamburger, mléko, čaj /A:01,07,1A/

Oběd:

Polévka česneková s krutony /A:01,03,1A,1B/

 

Vepřový řízek smažený, brambory m.m., okurek, mošt /A:01,03,07/

Svač.:

Cizrnová pomazánka s paprikou, chléb, čaj /A:01,1A,1B/

 

PÁTEK
 
Přes.:

 

Oběd:

Pololetní prázdniny

 

 

Svač.:

 

 
Jídlo obsahuje alergeny. Jejich čísla jsou uvedena v závorce za názvem jídla.

 
Seznam alergenů:
01

Obiloviny obsahující lepek - pšenice, žito, ječmen, oves, špalda, kamut - nebo jejich hybridní odrůdy a výrobky z nich /1A - Pšenice; 1B - Žito/

02

Korýši a výrobky z nich

03

Vejce a výrobky z nich

04

Ryby a výrobky z nich

05

Podzemnice olejná (arašídy) a výrobky z nich

06

Sójové boby (sója) a výrobky z nich

07

Mléko a výrobky z něj

08

Skořápkové plody - mandle, lískové ořechy, vlašské ořechy, kešu ořechy, pekanové ořechy, para ořechy, pistácie, makadamie a výrobky z nich

09

Celer a výrobky z něj

10

Hořčice a výrobky z ní

11

Sezamová semena (sezam) a výrobky z nich

12

Oxid siřičitý a siřičitany v koncentracích vyšších 10 mg/kg nebo 10 mg/l (vyjádřeno SO2)

13

Vlčí bob (lupina) a výrobky z něj

14

Měkkýši a výrobky z nich

6A

Skořápkové plody - mandle

 

Úhrada stravného
jablko
Od 1. 9. 2018 se ceny za stravu mění:
Kategorie dětí 3 - 6 let - celodenní strava 40,- Kč/den

přesnídávka ………………………   9,- Kč
oběd …………………………………. 22,- Kč
svačina ……………………………..   9,- Kč

Kategorie dětí 7 let - celodenní strava 43,- Kč/den

přesnídávka ……………………..    9,- Kč
oběd ………………………………….  23,- Kč
svačina ……………………………..    9,- Kč

Při úhradě platby za školní stravování se řídí zákonní zástupci dítěte následujícími podmínkami:

Zadáním trvalého příkazu

 • úhrada formou převodu z bankovního účtu rodičů
 • termín platby do konce předcházejícího měsíce

Souhlas s inkasem

 • úhrada formou sporožira

Úhrada bezhotovostním převodem

 • je splatná do konce předcházejícího  kalendářního měsíce /přes internet/
 • číslo účtu ŠJ + variabilní symbol si vyžádejte u vedoucí školní jídelny p. Pavlasové

Platbou v hotovosti

 • na pokladně ŠJ
 • hotově lze stravné uhradit na pokladně ve ŠJ v době od 10,00 - 14,00 hod vždy poslední týden předcházejícího měsíce

 

Z bezpečnostních a organizačních důvodů jsou stanovené dny a hodiny
pro příjem v hotovosti a tyto je bezpodmínečně nutné dodržet. Nutno dodržet
i v případě nepřítomnosti dítěte v MŠ. V jiné dny lze hotovostní platby provádět pouze výjimečně nebo po domluvě s vedoucí ŠJ.

Vyúčtování přeplatků za stravování dětí, jejichž rodiče platí formou trvalého příkazu, se provádí 1x ročně (červenec event. srpen – dle prázdninového provozu). Přeplatky se vrací zpět na bankovní účet zákonného zástupce
nebo hotově na pokladně školní jídelny.

Úplata za stravování dítěte v MŠ je platba, která je pro rodiče povinná
a je nedílnou součástí rozpočtu školní jídelny. Opakované neuhrazení platby event. opožďování platby za školní stravování v MŠ a za úplatu
za předškolní vzdělávání je považováno za závažné porušení provozu ZŠ
a MŠ a v konečném důsledku to může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (zákon č. 472/2011 Sb., § 35. odst. 1d – školský zákon).

Přejeme si, aby naše spolupráce s Vámi probíhala bez chyb a k Vaší spokojenosti.
Pokud by přece jenom vznikl problém, jsme ochotni kdykoliv osobně či telefonicky Vaše připomínky řešit:

 • osobně u zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ
 • telefonicky na čísle 547 218 199 u vedoucí školní jídelny p. Ivety Pavlasové

                                                  

 

Režim stravování
hruska

Stravovací režim v průběhu vzdělávání dětí

Ve třídách je dodržován rituál společného stravování (stolování).

9.00 – 9.30

 • podávání přesnídávky obohacené o ovoce či zeleninu

11.50 – 12.30

 • oběd

14.30 – 15.00

 • odpolední svačina

Po celý den je pro děti zajištěný pitný režim.

Při pobytu na školní zahradě mají děti možnost používat instalované pítko.

 

Odhlašování a přihlašování dětí ke stravování
tresne

Přihlašování a odhlašování dětí ze stravování se provádí:

osobně

 • zápisem do sešitu u třídy do které dítě dochází
 • do 7.00 hod ráno na příslušný den

telefonicky

 • na tel. číslo 547 218 199 /i záznamník/
 • do 7.00 hod ráno příslušného dne telefonicky i e-mailem
 • do 7.00 hod ráno příslušného dne telefonicky i do MŠ na číslo 547 354 410

e-mailem: jidelna@zsvedlejsi.cz

osobně ve ŠJ

V případě, že dítě onemocní náhle nebo se mu stane úraz, může zákonný zástupce první den nepřítomnosti dítěte v MŠ vyzvednout tuto neodhlášenou stravu v mateřské škole v době od 11.15 – 11.40 hod (vyhl.č. 107/2005 Sb.,
§ 4, odst. 9, ve znění pozdějších předpisů).

Při odebírání jídel po dobu nemoci dítěte je nutné domluvit tuto skutečnost s vedením školní jídelny.

Jídla se vydávají z hygienických důvodů pouze do čistých jídlonosičů!

Nahlášená strava při neomluvené nepřítomnosti dítěte je stále započítávána
do poplatků za stravné/hradí se v plné výši tj. 57 Kč/den/
- dle vyhl. 107/2005 Sb.

Oběd odnesený v jídlonosiči je určen k okamžité spotřebě.

Stravování dětí předškolního věku
 • Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna, která je součástí Základní školy a mateřské školy Brno, Vedlejší 10.
 • Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2008 Sb. o školním stravování, uvádí se ve znění pozdějších předpisů, a řídí se platnými výživovými normami, finančním limitem na nákup potravin a zásadami zdravé výživy.
 • Děti přijaté do ZŠ a MŠ Vedlejší 10 přihlásí rodiče ke stravování osobně u stravenkářky ŠJ, kde vyplní písemnou přihlášku
 • Školní jídelna připravuje stravu pro celodenní pobyt dětí v mateřské škole. Děti přihlášené k celodennímu vzdělávání v MŠ mají právo odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu.
 • Dle vyhlášky č.14/2005 sb. je při přijetí dítěte do MŠ stanoven rozsah a způsob stravování dítěte. Je-li dítě přítomno v mateřské škole v době podávání jídla, stravuje se vždy.
 • Mateřská škola i školní jídelna respektuje alergie dětí na různé potraviny. Rodič musí na tuto skutečnost upozornit – označením na přihlášce ke stravování, učitelku ve třídě, kam bude dítě docházet a tuto skutečnost uvede do Evidenčního listu dítěte. Rovněž předloží lékařskou zprávu odborného lékaře s doporučením vynechat dítěti problematické potraviny.
 • Školní jídelna nezabezpečuje dietní stravování. V případě, že bude dítěti po onemocnění doporučeno lékařem dietní stravování, sepíše zástup. ředitele ZŠ a MŠ se zákonným zástupcem dítěte dohodu o postupu předávání dietní stravy připravené rodičem, jeho uchování, ohřevu a podání dítěti.
 • Na jídelníčku jsou u příslušných potravin uváděny alergeny
 • Alternativní stravování není v MŠ realizováno.
 • Kromě jídel připravuje ŠJ i tekutiny, které během svého pobytu v MŠ děti dostávají v rámci „pitného režimu“ – druhy nápojů se střídají.