logo

 

Hruškování 2019

Hruškování v MŠ Vedlejší

Prázdniny uplynuly jako voda a už tu máme nový školní rok. V loňském školním roce jsme si vymysleli novou odpolední akci pro rodiče a děti, kterou jsme pojmenovali Jablíčkování. Akce měla velký úspěch. Proto jsme se rozhodli v letošním školním roce tuto akci zopakovat. Jablíčka jsme vyměnili za hrušky a název se nám vlastně nabídl úplně sám. A tak vzniklo Hruškování. A o co vlastně šlo? Maminky s pomocí dětí měly upéct nebo jinak zpracovat nějakou dobrotu z hrušek a přinést nám ji do školky. To byste nevěřili, kolik krásných dortů, koláčů, buchet, řezů a jiných dobrot se nám ve školce sešlo! A nejzajímavější na tom je to, že každá dobrota byla jiná! Nenašli byste dva stejné výrobky.

hruskovani1hruskovani2

Děti si připravily s učitelkami krátké vystoupení, zazpívaly rodičům písničky a zarecitovaly básničky o hruškách. Po představení se mohli všichni vrhnout na ochutnávání dobrot a maminky si mohly při ochutnávce a výměně receptů dát i dobrou kávičku. Akce byla skvělou příležitostí seznámit se s ostatními rodiči a blíže poznat i paní učitelky.

hruskovani3hruskovani4

Děti také ukazovaly rodičům hračky, se kterými si ve školce rády hrají. Atmosféra celého odpoledne byla velmi příjemná a přátelská a rodiče i děti odcházeli moc spokojeni. Toto seznamovací odpoledne se nám velice vydařilo. Těšíme se na to, že se z této podzimní akce stane každoroční pěkná tradice. A co my víme…třeba příští rok budeme péct ze švestek…

hruskovani5hruskovani6


Mgr. Klára Lahodová
učitelka MŠ Vedlejší

LEGOLAND 2019

Návštěva Legolandu 13.9.2019

Už několik roků, vždy začátkem září, vyjíždí rodiče s dětmi naší ZŠ a MŠ do německého Legolandu. Nachází se nedaleko bavorského Günzburgu.

lego1lego2

Nebylo tomu jinak ani letos. Na tento báječný výlet do parku s bezpočtem atrakcí, modelů postavených ze známé stavebnice Lego se vydalo letos na 200 zájemců. Někteří s námi jezdí opakovaně, vždy objeví nové a vzrušující atrakce a užijí si se svými dětmi společně strávené chvíle plné zážitků, napětí i legrace. Už samotný vstup do parku dává tušit, že nás za branou čeká spousta dobrodružství a zážitků.

lego3lego4

Park je rozdělen do několika tematických oblastí a jeho rozloha se dá přirovnat k území o velikosti až 30 fotbalových hřišť.

lego5lego6

Za vstupem do parku je Miniland, svět zmenšený v měřítku 1:20. Uviděli jsme zde modely známých staveb Berlína, Paříže, Hamburku, letiště ve Frankfurtu, mnichovského fotbalového hřiště. Obdivovali jsme slavný zámek Neuschwanstein, Benátky, miniatury holandských větrných mlýnů... Děti obdivovali hrdiny Hvězdných válek. Navštívili jsme továrnu na známé legové kostičky, nevynechali podvodní svět Atlantida. Zde jsme procházkou podvodním tunelem obdivovali živé žraloky, rejnoky a další exotické ryby.

lego7lego8

Ten, kdo má rád adrenalin se projel na horské dráze, projel se na drakovi hradem, se kterým vyletěl na další horskou dráhu. Dospělí, hlavně tatínci se na chvíli vrátili do bezstarostného mládí na Ninjago, Power Builder. Rodiny či skupinky přátel si vyzkoušeli sílu, rychlost i hašení požáru vodní stříkačkou v soutěži na hasičských autech - Pyramida Rallye.

lego9lego10

Snad nejoblíbenější je každoročně expedice do hluboké exotické džungle na trase Indiana Jonese. Lodí jsme pluli deštným pralesem i jeskyněmi. Na konci této výpravy jsme sjeli po 12metrovém vodopádu. Mnozí z nás si tuto trasu zopakovali i několikrát.

lego11lego12

Po stopách faraonova pokladu jsme se v malých vozíčcích přenesli do starověkého Egypta. Nachází se v pavilonu TempleX-pedition. V safari autíčcích se projeli džunglí mezi exotickými zvířaty.

Nesčetných atrakcí si užívaly děti od 3 let i jejich průvodci rodiče či prarodiče. A každoročně nás čeká vždy něco nového a my se těšíme za rok na další naši zahraniční výpravu.

 

CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Zapojení mateřské školy Vedlejší do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Výzkumy dokazují, že lidé, kteří hodně a rádi čtou, dosahují lepších studijních a pracovních výsledků než „nečtenáři“ a dokáží si lépe poradit s životními výzvami.

Kampaň Celé česko čte dětem je adresována především rodičům. Řada rodičů má totiž problém najít si volný čas nebo nemá motivaci dětem číst. Je důležité přesvědčovat rodiče o tom, že by si s dětmi co nejvíce povídali a doma jim četli.

Pravidelné předčítání dětem je dnes důležitější než kdy dříve, protože čtení chrání děti před závislostí na televizi a počítačích. Dnešní děti vyrůstají v jazykově chudém prostředí. Rodiče s nimi stále méně rozmlouvají a málo jim čtou. Návyky, postoje a žebříček hodnot se utvářejí již v dětství. Láska ke knize by měla být rozvíjena již od ranného dětství.

...tohle je jen hrstka důvodů, proč se naše mateřská škola zapojila do kampaně Celé česko čte dětem. Co to pro nás znamená v praxi: Do vzdělávání zařazujeme každodenní čtení pohádek a příběhů a následné povídání o přečteném. Je to nejlepší způsob, jak učit děti lásce k jazyku, jak podporovat jejich zájmy, povzbuzovat je k učení, zlepšovat jejich soustředěnost. Pravidelně nás navštěvují děti ze základní školy s připravenou pohádkou či příběhem, který potom našim malým dětem předčítají. Předškolní děti tak mohou vidět, jaké to je...umět si přečíst knihu. Oblibě se také stalo předčítání našich rodičů a především prarodičů, kteří si přinesli knihu, kterou mají rádi nebo kterou doma předčítají svým vnoučkům.

A v neposlední řadě je návštěva knihovny Jiřího Mahena v Brně. Již začátkem školního roku jsme se s dětmi vydali do nedaleké knihovny. Zde nás již očekával pan knihovník a dvě velmi milé dámy. Děti se nejprve seznámily s prostorami knihovny. Smutné jen bylo, že téměř polovina našich předškoláků v knihovně ještě nikdy nebyla. Po prohlídce prostor nás čekalo velké překvapení. Ty dvě milé dámy nám začaly předčítat pohádku Sedmero krkavců. Děti byly naprosto pohlceny celým příběhem. Završením krásného dopoledne byla možnost toho, že si děti mohly půjčit knihu dle své vlastní volby.

Nenechme v dětech uhasit to nadšení a neutuchající touhu po učení...povzbuzujme je, čtěme jim, voďme je do knihoven, věnujme jim dárek v podobě pěkné dětské knihy...

 

Podzim v mateřské škole Vedlejší 10

Podzim v naší mateřské škole byl opravdu pestrý.

Po překonání nejistých začátků našich nových dětí v MŠ jsme se plně ponořili do činností a aktivit s podzimem spojených. Co jsme se všechno naučili a poznali? Proletěli jsme se s papírovými draky po obloze, otrhali jsme celý sad plný jabloní, sklidili jsme zeleninovou zahrádku a další podzimní plodiny, včetně řepy, brambor a dýní. Projeli jsme se na bílém koni se svatým Martinem a rozsvítili lampióny. Vyzdobili jsme si školku šiškami, kaštany, žaludy, šípky, listím a dalšími přírodninami, které děti samy nasbíraly na našich společných vycházkách do okolí školy. K výzdobě školky přispěli i někteří rodiče. Donesli nám okrasné dýně z vlastních zahrádek.

drakiadadrakiada 2

Ke každému z podzimních témat jsme se naučili několik básniček a písniček. Přečetli jsme si také tematické pohádky. Děti vyplňovaly pracovní listy, vykreslovaly omalovánky, v rámci výtvarných aktivit si vyzkoušely několik výtvarných technik, např. malbu temperovými barvami, kresbu voskovkami, otiskování různých předmětů nebo vystřihování a lepení. Vznikly tak krásné výtvory dětí, které mohou rodiče pravidelně obdivovat na nástěnkách.

jablickovani1jablickovani2

Podzimní pobyt venku probíhal nejen ve znamení sběru přírodnin a her na školním hřišti, ale vrhli jsme se také do úklidu listí na školní zahradě. Naše děti pomáhaly listí shrabovat a nabírat do vozíku. Moc jsme se u toho všichni nasmáli.

dyn1dyn2

Protože se snažíme o blízkou spolupráci s rodiči našich dětí, zorganizovali jsme několik odpoledních akcí spojených s podzimem pro děti a rodiče. Velký úspěch a ohlas měl první tematicky zaměřený projekt, do kterého jsme zapojili všechny maminky. Jednalo se o zářijovou akci s názvem Jablíčkování. Maminky jsme doslova vtáhli do dění tím, že od nás dostaly úkol: vyrobit, upéct, uvařit nebo jinak zpracovat jablíčka a přinést s sebou na akci. Maminky se úkolu zhostily skvěle. Přinesly nejen buchty, dorty a koláče, ale i ovocné saláty nebo jablečný mošt. S dětmi jsme pro maminky připravili krátké vystoupení plné písniček a básniček na téma "Jablíčko", které se všem zúčastněným moc líbilo. Po představení všichni ochutnávali dobroty z jablíček a předávali si recepty.

lp1lp2

V říjnu u nás ve školce proběhly dvě odpolední akce s rodiči. Nejprve jsme na Drakiádě pouštěli draky. Vítr nám přál, draci létali vysoko. Akce se nám velmi vydařila. Koncem října pro nás nastal čas dýní a s ním spojené Dýňování. Děti s rodiči vyřezávali dýně, vyráběli z přírodnin různé postavičky, podzimníčky a dýňová strašidýlka. Výsledkem jejich společného snažení byly krásné výrobky a dýně, které nám ještě několik dní poté zdobily školku.

Završením podzimu byla nedávná listopadová akce pro rodiče s názvem Loučení s podzimem. Všichni jsme se sešli na školním hřišti. Děti předvedly rodičům vystoupení plné básniček a písniček na téma "sv. Martin", poté následoval martinský průvod s lampióny do okolí školy. Po návratu z průvodu děti dostaly odměny v podobě martinských rohlíčků, které pro všechny napekly paní učitelky.

Podzim utekl rychle jako voda a my jsme si ho všichni moc užili. Ale teď už se těšíme na zimu a zimní radovánky...

 

Mgr. Klára Lahodová, učitelka MŠ Vedlejší

 

 
Jablíčkové odpoledne

"Červené je, kulaté je, samá sladká šťávička!"

Na konci září u nás v mateřské škole poprvé proběhlo jablíčkové odpoledne. Nejprve děti maminkám zazpívaly pár písniček, přednesly říkanky, zatancovaly mazurku a pak jsme se do toho mohli pustit. Maminky a paní učitelky totiž udělaly a donesly spoustu dobrot z jablíček. V nabídce byl jablečný mošt, salát z jablíček a nejrůznější druhy sladkých jablíčkových řezů, buchtiček, pečených i nepečených dortíků. Ochutnávali jsme, pochutnali si na kávě a měli možnost vyměnit si recepty. Ani jsme netušili, kolik dobrot lze z jablíček vyrobit!

jabl.1jabl.2

Protože jablíčkové odpoledne se konalo v září, využili jsme toto setkání k seznámení se s rodiči nových dětí a k upevnění vztahů školy s rodiči.

jabl.3jabl.4

Společně strávené odpoledne se vydařilo, odnesli jsme si z něj mnoho vynikajících receptů i dobrou náladu. Všichni jsme odcházeli s dobrým pocitem, že se nám nová akce vydařila!

LEGOLAND 2017

LEGOLAND - září 2017

Závěr minulé návštěvy Legolandu byl jasný - ještě se tam musíme podívat. Letos jsme se už nemohli dočkat a pro jistotu s sebou přibrali i další osoby. Bylo poznat, že oproti loňsku bylo v Legolandu více návštěvníků, u některých atrakcí se tvořily fronty, ale čekání bylo i tak max. do 10 minut, takže žádný problém. O to víc je třeba ocenit, že je zájezd pořádán ve všední den, raději si nepředstavovat, jak to tam vypadá o prázdninách či víkendech. Jediné, co nás mrzí je fakt, že jsme zase nestihli projít všechny atrakce (dokonce ani ty co loni), neboť byla otevřena další část parku - opět jedinečná. Legoland si užijí nejen děti, ale také mládežníci a rozlítaní rodičové, nemající pořádně čas na nic včetně svých ratolestí, najednou vypnou, starosti odhodí pryč a se svými dětmi se bezstarostně baví a dovádí a oči všech jsou plné štěstí. Po cestě zpět padl i návrh, že by nebyl od věci i dvoudenní zájezd.

Doprava a péče o výletníky ze strany organizátorek zaslouží opět jedničku s hvězdičkou. Kdo chtěl, nemusel si dělat starosti se snídaní a večeří, stačilo si po nástupu do busu objednat a ochotní páni řidiči servírovali párky a průběžně kávu, alko i nealko. Cestou tam i zpět jsme zažili doslova odporné počasí - vítr, zima, déšť, takže zejména při cestě tam stoupala u některých nervozita, jak to nakonec dopadne. Dojeli jsme na místo a ejhle! Po celý den nás provázela modrá obloha, sluníčko, jen sem tam mráček. Doteď nám vrtá hlavou, jak se organizátorkám podařilo mimo všeho ostatního zajistit i tak luxusní počasí... ;)

Všem, kteří se na organizaci letošního výletu podíleli, tímto posíláme velkou poklonu a díky za úžasný den nabitý až po okraj radostí, smíchem, adrenalinem i relaxem. Děkujeme za Váš čas a obětavost díky které jste nám umožnili opět získat spoustu nezapomenutelných zážitků a vzpomínek a prožít jeden báječný den spolu a pro sebe.

A na závěr - příští rok v Legolandu nashledanou!

Edita, Míša, Adam, Alan

 

MIRAKULUM

Náš výlet do Mirakula.

Skupina rodičů a dětí se v pátek 19.5.2017 vypravila prozkoumat zábavně naučný park Mirakulum. Park s desítkami originálních herních prvků pro děti i dospělé, lesní naučnou stezkou, kontaktní ZOO i mini ZOO a dalšími projekty zaměřenými na poznání přírody - naučné zahrady bylinná, užitková, zemědělská, zóny s environmentální tématikou, se rozprostírají na 10 hektarech.

mirakulummirakulum

Na každém kroku plno zážitků i legrace např. v hradní věži s křivícími zrcadly, která nás natahovala i smršťovala. Každý, velcí i malí, si zde ověřili své fyzické schopnosti a překonávali strach v podzemních temnotách. Lanovými prolézačkami jsme v korunách stromů zdolávali různé překážky. Podzemními chodbami, kterých se parkem vine přes 750m, prozkoumávali celé podzemí parku Mirakula. Tato část chtěla opravdu velkou odvahu. Někde bylo nutné lézt po kolenou, jinde se dalo projít, východů z chodeb bylo nespočet a často jsme se ocitli i jinde, než jsme chtěli. Užili jsme si obří trampolíny, náročné mega houpačky i pojízdné pomy, různě dlouhé tobogány i originální prolézačky. Ani v přírodním bludišti jsme se neztratili. Část parku s mega pískovištěm, dřevěným hradem a malým tobogánem i trampolínou, s lanovými můstky, tunýlky i klouzačnou je vyhrazena batolatům. Na modré obloze nebylo ani mráčku a tak se děti místy osvěžovaly v mlhovištích. Velká škoda, že vodní svět nebyl ještě v provozu. Dokončuje se zde čistička vody.

mirakulummirakulum

Mnoho zeleně s příjemným stínem, zelené travnaté plochy pro piknik i poležení, velké množství různého posezení skýtaly příjemný oddych. Nechyběly místa s občerstvením, teplá jídla z domácí kuchyně, pizzerie i cukrárna. Park je vybudován v přírodním stylu, herní prvky jsou z přírodních materiálů. Je dbáno na maximální bezpečnost dětí. Děti také při vstupu dostaly na ruku náramek, na který rodiče napsali své telefonní číslo. Po parku se v pravidelných obchůzkách pohybuje zdravotní i hlídková služba s výrazným oblečením. Po celém parku jsou vyvěšena kontaktní čísla na zdravotní službu.

mirakulummirakulum

Domů jsme se vraceli nadšeni, plni zážitků, příjemně unaveni a spokojeni, že jsme zdolali i ty nejobtížnější prvky či podzemí. Do Mirakula jsme odjížděli jako tzv. vyslanci, zjistit jaké to tam ve skutečnosti je a zda to bude stát za to. Tak doufáme, že se k nám příště připojí další.

 

 

Exkurze v NORSKU 2016

Ve dnech 28.9. – 1.10.2016 jsme se s paní učitelkou Obšilovou zúčastnily vzdělávací akce "Nové trendy ve vedení škol a školských zařízení" se zaměřením na aktuální problematiku aplikace inovativních metod výuky a problematiku inkluze v norských školách a to ve městě Drammen a Royken.

V Åskollen skole pro základní a střední vzdělávání nás přivítal ředitel školy Lars Christian Gjosaether. Delegaci zástupců brněnských mateřských, základních, středních a základně uměleckých škol seznámil se základními systémovými otázkami vzdělávání v Norsku a s problematikou inkluze v podmínkách školy. Škola má několik budov z nichž dvě budovy jsou nové. Jedna slouží pro vedení školy a pedagogický sbor zde má zázemí. Druhá pro výuku žáků. Mezi budovami je prostor vybavený herními a sportovními prvky a je plně využíván sportovními aktivitami žáků před vyučováním a o přestávkách. Ve velké většině přijíždí žáci do školy na kolech a koloběžkách (podmínkou je mít na hlavách přilby).

nor1nor2

Ředitel školy nás seznámil s koncepcí a aktuálními projekty školy v oblasti inovativních vzdělávacích procesů. Škola je v tomto směru vysoce progresivní v propojení výuky s digitalizací a metodami elektronické komunikace (žáci a učitelé, pracovní tým učitelů, škola a rodina). Důraz je kladen i na osobní kontakt, individuální práci a vytváření atmosféry vzájemné důvěry. Inkluze je součástí vzdělávacího systému a je uplatňována diferencovaně s ohledem na konkrétní potřeby žáků vyžadující specifický vzdělávací přístup. Bylo nám umožněno seznámit se s průběhem výuky v jednotlivých třídách. Závěr návštěvy v Åskollen skole byl věnován diskuzi a výměně zkušeností mezi norskými a českými pedagogy.

nor3nor4

Na odpolední program pro nás připravili norští pořadatelé návštěvu historické pevnosti a vojenského muzea Oskarsborg.

Následující den nás přijala paní ředitelka Hilde Strom v mateřské škole Bitehagen barnehage v obci Royken. Paní ředitelka se svým kolektivem navštívila v roce 2014 naši mateřskou školu. V úvodu nás seznámila s koncepcí MŠ, se systémem předškolního vzdělávání a péče o nejmladší děti předškolního věku v Norsku. V její MŠ jsou děti od 10 měsíců až do 6 let věku. Seznámili jsme se s celodenním programem jednotlivých oddělení MŠ. Velký důraz je kladen na zdravý životní styl a co nejdelší pobyt dětí venku a v přírodě a to za každého počasí. Mateřská škola vlastní mikrobus, kterým pedagogové mohou převážet děti na výlety, na vzdálenější místa do přírody, na různé farmy a do ovocných sadů, farem, kde se ve velkém pěstuje např.zelenina apod. Velmi odlišné jsou stravovací zvyklosti. Děti se stravují z vlastních zdrojů např. obložené bagety. 1x v týdnu si vaří společně s učitelkou polévku nebo pečou bagetky a 1x v týdnu mají zajištěn dovoz teplé stravy.

nor5nor6

Také jsme měli možnost seznámit se s předškolním zařízením, které je umístěno v areálu skanzenu ve městě Drammen.

nor7nor8

nor9nor10

Poslední den naší návštěvy v Norsku byl věnován kulturně vzdělávacímu programu. Navštívili jsme významné expozice a kulturně-historické lokality (Kon-Tiki Museet, Frammuseet, Vikingskiphuset a Vigelendparken v Oslo).

Poděkování patří všem, kteří nám vyšli vstříc a v době naší nepřítomnosti se podíleli na zajištění bezproblémového chodu MŠ.

 

Eva Matoušková, zást. řed. pro PV

LEGOLAND 2016

NÁVŠTĚVA LEGOLANDU - ZÁŘÍ 2016

Naše cesta do Legolandu začala oproti ostatním asi poněkud netradičně. Teprve ráno v den odjezdu jsem se dozvěděla, že bychom se se synem mohli zúčastnit jako náhradníci. Jedině dobře, protože pro mě značně znervózňující skutečnost, že jede dokonce 5 autobusů plných dětí (mám z dřívějška s podobnými hromadnými akcemi velmi neblahé zkušenosti), jsem zjistila až na srazu. Nebudu lhát, kdybych měla tuto informaci dřív a měla tím i více času podumat, nikam bychom necestovali a udělali bychom obrovskou chybu.

legolego1

Ono totiž k mému úžasu vše klapalo jako na drátkách! Výlet byl zorganizován naprosto precizně. Základem úspěchu, což jsme ocenili až v cíli, bylo, že jsme Legoland navštívili ve všední den, takže návštěvníků bylo méně. U žádné atrakce se nemuselo čekat, stejně tak na toaletách či v restauracích. Ideálně načasované byly i odjezdy. Z Brna jsme vyráželi po 22h, tedy v době, kdy se dítka a nejen ona ochotně věnovala spánku, čiliže dlouhá cesta mohla probíhat v klidu a utekla relativně rychle. Následný příjezd na místo kolem 7.30h byl také dobře zvolený. Měli jsme dostatek času na ranní hygienu, snídani, převlečení, kafíčko, zkrátka na naladění se na neobyčejný den. Stejně tak tomu bylo večer, kdy jsme se celí ucabrtaní v poklidu navečeřeli, hodili se do "spacího", přeorganizovali bagáž, vyvenčili se, probrali s ostatními první zážitky a následně nastoupili na cestu k domovině. Musím také ocenit přístup řidičů našeho autobusu, kteří nastavili striktní a jasná pravidla ještě před odjezdem a všichni cestující se pak skutečně chovali velmi disciplinovaně a ohleduplně k ostatním, takže ta ne zrovna příjemná část výletu vlastně příjemnou byla. Dokonce jsem poprvé při dlouhých cestách autobusem i usnula (a to jsem toho busem procestovala neskutečně mnoho a zapřela jsem se, že už nikdy).

lego2lego3

Legoland samotný je ojedinělým zážitkem, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Mírná netrpělivost a napětí během pár minutového čekání na otevření (neboť vstupenky nám byly rozdány předem) bylo ihned vystřídáno atmosférou radosti, zábavy a odreagování se, která nás zcela pohltila, jakmile jsme prošli vstupní branou. A to i v případě, nejste-li stejně jako já příznivcem kolotočů, trpíte závratěmi a klaustrofobií. Na první pohled je totiž znát německá důslednost a profesionalita, která zaplaší případný strach a nedůvěru. Veškerý personál je milý, vstřícný, ochotný pomoci a hlavně žádný stres – nechceš jet modrým autíčkem, nevadí, necháme ho odjet a ty si sedni až do toho žlutého, když se ti líbí; vy chcete být jen 2 nebo sedět vepředu, i když je vagonek pro 4, není problém, jeďte (u nás zcela nevídané). Všude je dostatek „vyvoněných“ toalet, kde by se pomalu dalo jíst ze země, možností občerstvení (v těch větších restauracích typu jídelen se dá platit kartou) či odpočinku na lavičkách. Možná jako malou nevýhodu bych viděla to, že vše je pouze v němčině, ale ona vlastně její znalost není až tak potřeba, pokud netoužíte po nějaké hlubší konverzaci s domorodci či detailním překladu např. mapky. Všude jsou grafické symboly, ukazatele a obrázky, personál má zájem se s vámi jakkoliv dohovořit a navíc jsme předem načerpali spoustu praktických informací od organizátorek výletu.

lego4lego5

Atrakcí je tolik, že je nemožné všechny je obejít během jednoho dne, a to jsme na to měli celých 8 hodin. Najdete zde pestrou škálu od těch opravdu adrenalinových (několik typů horské dráhy), přes vodní, nápaditá dětská hřiště až po ty klidové či určené úplně nejmenším návštěvníkům. Museli jsme si vybírat, které atrakce absolvujeme a které vynecháme nejen z důvodu jejich počtu, ale hlavně proto, že jsme se mnohdy na nějaké zasekli, neboť se nám tak líbila, že jsme ji absolvovali několikrát za sebou. To byla další věc, která nás mile překvapila – v ceně vstupného je neomezený volný vstup na všechny atrakce v parku (vyjma těch podobných z našich poutí „zaplať, zkus vystřelit růži a bude tvá“). Dobré je si taktéž naplánovat atrakce, které budete chtít absolvovat po obědě. To se nám trošičku nepovedlo, neb když jsme se vydatně občerstvili v tamní restauraci a hned poté se vydali na jednu z horských drah (byť tu nejmírnější), nemělo to zrovna nejlepší účinky… Velmi cenná byla informace uvedená již v pokynech na cestu, že atrakce končí provoz hodinu před uzavřením parku, takže kdo měl ještě síly, mohl tu poslední hodinku pobytu věnovat buď návštěvě obchodů, nebo procházce mezi maketami měst postavenými právě z Lega (nádherné – člověk by jen tam mohl strávit několik hodin).

lego6lego7lego8

Byli jsme, jsme stále a ještě dlouho budeme nadšení a opojení spoustou pocitů a zážitků. Ačkoliv jsme to nepředpokládali, syn i já jsme si na atrakcích párkrát sáhli na dno svých možností a na některých jsme se dokonce překonali a byli za to na sebe pyšní. Jelikož se rozhodně vše nedalo stihnout, jsme pevně rozhodnuti, že tohle nebyla naše poslední návštěva a zkrátka se tam musíme vrátit. Hned po návratu jsme spřádali plány, co absolvujeme příště, včetně chlubení se a bavení zbytku rodiny jak naší fotodokumentací, tak snímky z fotopastí, které jsou u některých atrakcí instalovány.

Za bezstarostným užíváním si, pocitem nadšení, spokojenosti a touhy si to zopakovat však nestojí jen samotný cíl cesty, ale i ta zbylá část, kvůli které sice nikdo z nás na výlet nejel, avšak je jeho neodmyslitelnou součástí a ovlivňuje ho vždy víc než dost. Málokdo si totiž dokáže uvědomit a představit, kolik času a nervů organizace takovéto akce pro veřejnost sebere a přitom mnohdy stačí jen malý zádrhel a celkový dojem výletníků je značně poničený. To však nebyl tento případ. Chceme proto tímto všem, kdo se na organizaci výletu podíleli, projevit naše uznání. Byli jste opravdu dobří a díky Vám jsme mohli na čas opustit běžnou rutinu a starosti a strávit nádherný den plný radosti, překvapení, smíchu a příjemných zážitků.

Velké díky a za rok v Legolandu nashledanou!

Edita a Míša Uherkovi

Tvoříme z dýní a podzimních plodů

Zas tu máme podzim a vše co k němu patří. Sklizeň zeleniny, ovoce, překrásné zbarvování listů na stromech, ale také ochlazení a plískanice.

My jsme se s dětmi a jejich rodiči již tradičně sešli v naší mateřské škole, abychom jedno podzimní odpoledne využili ke společnému tvoření. Tvořilo se z dýní, brambor, zdobilo se různými přírodninami - kaštany, šípky, jeřabiny, žaludy, šišky, různé větvičky i kapustové listy. Pod rukama rodičů a za pomoci dětí vznikaly nádherně šklebící se i různě usměvavé obličeje na oranžových dýních. Jejich dýňové hlavy různě zdobily přírodniny a dotvářely tak celkový dojem - dýňové strašidlo, zubatá bába, žlutý Číňan, sedící sova na větvi, čertík, dáma s kapustovou čepicí... Každé dílko jiné a všechna krásná. Fantazie opravdu nebrala mezí.

dyn_15adyn_15b

Z brambor vznikaly postavičky skřítků, ježci s bodlinami, na kterých si nesli malá jablíčka. A samozřejmě nechyběli ani bramboroví Mimoni. Děti si ve třídě s paní učitelkou vyráběly dýňové ozdoby na špejli nebo bílá strašidýlka - halloweenské duchy. Milé překvapení, v podobě zákusku zhotoveného z dýně a ozdobeného čokoládovým duchem se zapíchnutou papírovou dýní, připravila pro přítomné maminka Emičky Moudrové.

dyn_15cdyn_15d

Hotové výrobky z dýní i brambor ozdobily prostory naší chodby i vstupní schodiště. Aby podzimní atmosféra dýchla i na kolemjdoucí, vystavili jsme dýňová strašidla i na okna naší mateřské školy.

dyn_15edyn_15f

Za příjemně prožité tvůrčí společné odpoledne patří všem zúčastněným rodičům velký dík.

 

LEGOLAND Deutschland 2015

Opět jsme se po roce vypravili do zábavního parku Legolandu. Přestože nám v loňském roce skoro po celý den pršelo, mnohé z nás to neodradilo a vydali jsme se prožít hezké zážitky, adrenalinové napětí a příjemně strávený den rodičů s dětmi.

lego1lego2

LEGO - už od roku 1932. Fenomén dnešní i dřívější doby. A velké díky za ně. Alespoň občas děti odloží tablety a mobily. Kosmické lodě, draci, statky, rytíři, roboti, cizokrajná zvířata, dinosauři. Policejní stanice, dopravní křižovatky i hvězdné války. A s dětmi rodiče, babičky, tetičky....... Na modré obloze sluníčko! Kdo jednou prožije, nenechá si ujít ani příště. A většinou přizve další - příbuzné, přátele, kamarády, kolegy. A všichni si užili spolu s dětmi velmi krásný, zážitkový den.

lego3lego4

.... "A bude příště?" padlo několik dotazů při zpáteční cestě. "Nezapomeňte na nás! Pojedeme zas!"

"Cesta kolem světa..." aneb Den dětí v MŠ Vedlejší

2. června 2015 jsme v naší školce oslavili spolu s dětmi jejich svátek. Připraveno pro ně bylo 8 soutěžních stanovišť a jak už název napovídá, úkoly byly inspirovány zeměmi celého světa.

MDDMDD2

Děti se v Norsku účastnily výlovu rybek, v Japonsku zase lovu na rýžová zrnka, v Itálii si každý upekl svoji "papírovou" pizzu, v Chorvatsku jsme hledali mušličky v písku a nechyběla ani oblíbená jízda na koloběžce, skok v pytli, hod balonkem na koš a střelba míčku floorbalovou hokejkou do branky. Na konci této okružní cesty na každého čekala sladká odměna. Stejně jako loni, ani letos nepřišli rodiče zkrátka a k velké radosti svých ratolístek byli zapojeni do soutěžního klání skupin i jednotlivců.

MDD3MDD4

V závěru veselého odpoledne v naší školce byl vylosován jeden výherce krásné a hodnotné ceny. Ale tou největší odměnou pro nás všechny byl úsměv na tvářích našich dětí.

Jarní besídka 2015

Jako každý rok i letos si pro nás naše děti připravily krásnou jarní besídku.

jarni besidka1jarni besidka2

Veselý program plný tanečků, písniček, básniček a říkanek s jarní tématikou, kdy se naše děti proměnily v jarní kytičky a právě probouzející se broučky, rozněžnil a dojal nejednu z nás maminek i babiček a určitě i nejednoho z tatínků či dědečků. Závěr besídky byl potom pojat jako připomínka blížících se velikonočních svátků, kdy se naši malí koledníci chopili pomlázek a každý si vykoledoval čokoládové vajíčko. Ani holčičky nepřišly zkrátka a i ony dostaly sladkou odměnu.

jarni besidka3jarni besidka4

Velké poděkování zaslouží paní učitelky za jejich neskonalou trpělivost a pevné nervy. Jen málo z nás si dokáže představit, kolik práce stojí za přípravou takového vystoupení. DĚKUJEME !

Loučení se zimou - Vynášení Moreny

Dne 25.3.2015 jsme se v naší školce definitivně rozloučili s paní Zimou. Po krátkém vystoupení dětí na hřišti před školkou jsme se všichni seřadili do průvodu a společně vynesli Morenu - slovanský symbol smrti, neodmyslitelně spjatý s rituálem vítání jara.

Morena1Morena2

V čele už tradičně neslo jedno z dětí umě vyrobenou loutku Moreny, která potom byla v areálu školy a k velké radosti dětí, symbolicky spálena. Po dalším krátkém vystoupení, které s dětmi nacvičily paní učitelky právě k této příležitosti, dostalo každé z dětí sladký perníček, do kterého se většina hned s chutí pustila. Za chvilku byla od čokolády, k velké radosti rodičů, nejen nejedna pusa.

Morena3Morena4

Jak to tak ale vypadá, zimní bundičky a kabátky ještě nějakou dobu budou mít své místo na háčcích v naší šatně. Doufejme, že se nám počasí brzy umoudří a zima konečně předá vládu jaru. Sbohem Zimo, Jaro vítej !!!

NÁMOŘNICKÝ BÁL

Dne 4. 3. 2015 se v naší školce konal Námořnický bál, který se letos, jak už název napovídá, nesl v duchu vody a všeho s ní spjatého.

namornici namornici

Své zastoupení tu měli námořníčci, piráti i pirátky, vodníčci, rybáři, malé mořské i vodní víly, a i Nemo zabloudil do našich vod až z dalekého Sidney. Celým odpolednem nás prováděli členové divadla Koráb, kteří měli nachystán krásný program nejen pro děti. I nás dospělé pohltila karnevalová atmosféra, k níž nemalým dílem přispěla i nádherná tématická výzdoba celé školky. Po veselých soutěžích, do kterých byli zapojeni všichni bez ohledu na věk, jsme měli možnost shlédnout úžasnou bublifukovou show, která vykouzlila užaslý úsměv nejen na dětských tvářích.

namornici namornici

Příjemně strávené odpoledne bylo již tradičně zakončeno bohatou tombolou pro děti.

Přišel k nám Mikuláš

Ve čtvrtek 4.12. bylo pro děti a rodiče připraveno vystoupení k Mikuláši.Školku navštívil nejen Mikuláš a jeho družina,ale i dvě Tetiny.

tetiny1tetiny2

Při vystoupení Tetin se děti moc bavily, když se přidali čerti a Mikuláš, ukápla i slzička.Protože ve školce jsou jen hodné děti, vše dopadlo dobře, čerti si nikoho neodnesli a Mikuláš nadělil dětem dobroty.Vystoupení bylo nádherně připravené.Bavili jsme se všichni, nejen děti,ale i dospělí.Mikulášskou všichni přítomní nasáli nádherný čas před tím, než přijde Ježíšek.

tetiny3tetiny4

Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok přejí  Boháčkovi

Loučení s podzimem a martinská světýlka

Že se blíží oslava svatého Martina s lampionovým průvodem, bylo doma
cítit už několik dní předem. Naši chlapečci trénovali básničky,
šermovali se držáky a projeli troje baterky ve světýlkách do lampionu
ještě dřív, než jsme někam vyrazili. Takže v den průvodu už jen těžko
skrývali nadšení a ve chvíli, kdy jsme jim dali do rukou rozsvícené
lampiony, se jim po tváři rozlil úsměv o velikosti loupáčku. Díky této
radosti ovšem okamžitě zapomněli na trpělivé učení básniček a písniček o
svatém Martinovi a odmítli se účastnit sebemenšího kousku představení.
Jen těžko jsem zamáčkla slzu, že naše první vystoupení školky chlapci
strávili v roli diváků. Ale nadarmo se básničky přeci jen neučili. Snad
z lítosti, že se neukázali v plné parádě nám chlapci po dobu průvodu
zvládli básničku Na svatého Martina.. říct zhruba 100x.

lampionkylampionky2

Ale to už se začalo stmívat a průvod se rozzářil desítkami světýlek.
Děti mávaly lampiony, dospělí se nostalgicky usmívali a chytali za ruce
a na konci průvodu nás všechny čekalo to nejsladší překvapení –
svatomartinské rohlíčky. S pusinkami od cukru se pak všichni, děti i
dospělí, rozloučili a ještě několik minut bylo ze všech stran vidět
mihotavá světýlka lampionů.

lampionkylampionky

Rodiče Filípka a Michálka Veverkových

Drakiáda

Dne 25.9. odpoledne jsme se s dětmi z MŠ Vedlejší zúčastnili podzimní akce nazvané "Drakiáda". Tahle akce probíhá každým rokem a je u dětí velmi oblíbená.

drakiáda

Děti si přinesly létající draky různých tvarů, velikostí a barev a navzájem mezi sebou soutěžily, který drak vyletí nejvýše nebo který se udrží v oblacích nejdéle. Akce se měla původně konat na travnaté ploše před základní školou, ale bohužel zde v den konání nebyly přijatelné podmínky, proto jsme akci přesunuli na pěknou louku u zastávky Osová. Byli jsme všichni rádi, že jsme drakiádu nemuseli kvůli špatnému dopolednímu počasí zrušit. To se nakonec kolem oběda umoudřilo. Vylezlo sluníčko a i přes bezvětří, které vládlo během akce, se některým drakům, za velké snahy dětí, ale především rodičů, podařilo dostat do oblak.

drakiádadrakiáda

Drakiáda se zdařila a děti společně s rodiči si užili pěkné podzimní odpoledne.

Legoland 2014

Návštěva Legolandu - září 2014

Letošní září jsme se, rodiče s dětmi, již po 14té vypravili do německého Legolandu, do jednoho z nejzajímavějších parků v Evropě. Pokaždé nás tam vítalo krásné slunečné počasí. Letos se však potvrdily naše obavy, že tentokrát tomu tak nebude. Časté deště v létě a také dlouhodobé deště před naším odjezdem nenechaly v klidu žádného dospělého účastníka. A tak jsme všichni sledovali s napětím předpovědi počasí, které neslibovaly nic dobrého. Bohužel termín rezervace už změnit nešlo.

lego2014 lego2014a

Přesto, patřičně vybaveni do deště a s náhradním oblečením pro děti, jsme přijeli navštívit Zemi rytířů, kde jsme nasedli na záda Ohnivého draka a rychlostí až 60km/hod jsme se prohnali Merlinovým hradem. Autíčky pro 4 osoby jsme se projeli po dráze, jejich rychlost jsme si určili sami a měli jsme celý park pěkně po ruce. Vyhlídkovou věží jsme se dostali do výšky 63 metrů, ze které byl výhled na park ještě lepší. Kdo měl v sobě dobrodružného ducha, vydal se na expedici džunglí. Zde mohl zpozorovat lví rodinku, opice, slony, žirafy. V jezírku stojící pelikány i plameňáky. Dřevěná kanoe nás zavezla do neprobádaných míst, kde jsme spatřili dinosaury, masožravé rostliny a skalní masívy. Snad všichni jsme si nejvíce užívali na dvanáctimetrovém sjezdu po vodopádu. Opakovaně se na tento adrenalinový sjezd vraceli nejen děti, ale i rodiče. V podmořském světě jsme se zájmem sledovali opravdového žraloka, rejnoka i dravé piraně, od kterých nás dělil prosklený tunel dlouhý 8m. V hrobce Faraonů jsme se museli pořádně soustředit, rychle se orientovat, mít postřeh a přesný zásah při jízdě autíčkem. V cíli nás očekával součet nastřílených zásahů. A tak jsem se znovu a znovu vraceli, abychom vylepšili skóre.

lego2014b lego2014c

Přes 50 milionů kostiček stavebnice Lega nás zabavilo na celý den. Mnoho atrakcí, úžasná show artistů, workshopy a krásné modely nejznámějších měst, fungující letiště, gondoly v Benátkách, holandské větrné mlýny, to vše z kostiček Lega. Každý si přišel na své. A déšť neustával. Děti ho snad ani nevnímaly, jen my dospělí jsme se z počátku deštivého počasí obávali, ale přesvědčili jsme se, že nejsme z cukru. A tak se mnozí z nás loučili se slovy: "Příště jedeme zas."

Plavání 2013 - 2014

Celý školní rok 2013 - 2014 navštěvovaly děti naší MŠ plavecký bazén v Kohoutovicích.

Pod vedením lektorů Plavecké školy Kometa se zpočátku seznamovaly s vodou, učily se dýchat do vody, splývat, plavat s pomocí destiček, skočit do vody, při potápění vylovit předmět a další.

plav2plav1

Lektorky byly vždy na hodinu plavání dobře připravené, plavání dětem zpříjemňovaly různými hrami, sjezd na skluzavce do vody patřil mezi oblíbené. Poslední plaveckou hodinu očekávaly děti s mírným napětím. Skládaly plavecké zkoušky. Za splnění úkolů obdržely Mokré vysvědčení a byly pasovány na Kapříka.

plav3

Za odměnu si pobyly ve vířivce a absolvovaly jízdu tobogánem. K Mokrému vysvědčení obdržely jako bonus volnou vstupenku pro sebe s jedním rodičovským doprovodem. I když první lekce plavání absolvovaly některé děti s bázní, postupem času si zvykly a na den, kdy jsme odjížděli plavat se velmi těšily.

 

 

Návštěva hasičské zbrojnice

V pátek dne 11. dubna jsme navštívili s dětmi Hasičskou zbrojnici na Lidické ulici.

hasici1hasici2

Nejdříve se hasiči dětem ukázali ve své kompletní výstroji, ve které vyjíždí k zásahu. Děti obdivovaly helmu, svítilnu, sekeru. Obzvlášť je zaujaly kovové boty a nouzové signalizační zařízení. Děti si mohly helmu i část těžkého ochranného oblečení vyzkoušet. Po skupinách si postupně prohlédly vozový park hasičů - hasičská auta, čluny, vysokozdvižný vozík "Bobek". Obdiv sklidil hasič, který umýval auto. Představil dětem auto s vysouvajícím se žebříkem s dosahem do 5. patra. To se dětem velmi líbilo.

hasici3 hasici4

Všechny děti měly možnost vyzkoušet si stříkání proudnicí. Paní učitelky měly úkol složitější. Měly zasáhnout terč v podobě procházejícího hasiče. Úkol opravdu nelehký. Závěrečný sjezd hasičů po tyči z 1. patra sklidil nadšený potlesk nejen od dětí, ale i od nás dospělých. Cestou zpět si děti sdělovaly zážitky a z jejich rozhovoru bylo patrné, že je hasičská zbrojnice natolik inspirovala, že některé plánovaly, že se stanou hasičem. Kdo ví?

Divadlo Radost - "Ušatá pohádka"

Opět jsme s dětmi prožili krásné dopoledne. V pohádkovém prostředí muzea loutek divadla Radost jsme byli svědky strhujícího hereckého výkonu herců paní Evy Lesákové a pana Čapka.

usatec2usatec5

Děti se aktivně zapojily do příběhu ušatého prince z Veselého království a jejich nadšené reakce byly pro herce největší odměnou. Všichni jsme odcházeli spokojeni a s velmi silnými zážitky.

usatec3usatec4

 

Návštěva z Norska

norska_vlajkaDne 10. března navštívila naši základní školu a mateřskou školu skupina učitelek a učitelů mateřské školy z norského Roykenenu.

V rámci svého dalšího vzdělávání se chtěli seznámit se současnými vývojovými trendy v předškolním a školním vzdělávání, vybavením mateřské i základní školy. Zajímali se o estetickou výchovu. Velmi na ně zapůsobila výzdoba interiéru obou zařízení. Obdivovali výbornou úroveň vzdělávání dětí v oblasti hudební, dramatické, výtvarné výchovy, práce dětí ZŠ v dramatickém i keramickém kroužku. Bylo jim umožněno shlédnout část vzdělávání dětí předškolního věku i výuku žáků v ZŠ dle svého výběru. Ředitel školy provedl skupinu učitelů po škole, ukázal jim moderní učebny, cvičnou kuchyň pro žáky i školní jídelnu, kde právě probíhalo polední stravování žáků.

norove3 norove2

V mateřské škole se netajili překvapením z velkého počtu dětí na 1 učitelku, s poskytovanými službami pro děti - zajištěné celodenní stravování, odpolední odpočinek dětí na jednotných postýlkách. S trochou závisti sledovali práci paní kuchařky /norské děti mají 1x týdně teplou stravu, kterou připravuje učitelka/ a paní uklizečky zajišťující čistotu zařízení. My jsme naopak záviděli nízké počty norských dětí ve třídách a při tomto nízkém počtu k jedné učitelce pomoc dvou asistentů. Norští učitelé se zajímali o délku pobytu našich dětí venku. Dvě hodiny dopoledne a dle možností a podmínek krátce odpoledne, se jim zdálo velmi málo. V Norsku se totiž převážná část pobytu dětí v MŠ odehrává právě venku a za každého počasí. Děti i učitelé jsou k tomu patřičně vybaveni vhodným oblečením i obuví.

norove1 norove4

V odpoledních hodinách jsme se s delegací učitelů rozloučili. Potěšilo nás, že projevili zájem navázat s námi spolupráci a v budoucnu uspořádat další setkání.

Další fotografie z návštěvy norské delegace najdete ve fotogalerii.

 

Masopustní karneval

V úterý 25. 2. se v naší Mateřské škole konal tradiční masopustní karneval. Chodby, šatna i třídy měly krásnou výzdobu, při níž i děti přiložily ručku k dílu, a paní učitelky oblékly nádherné lidové kroje, čímž značně přispěly k vytvoření té pravé masopustní atmosféry.

masopust1masopust3

Po celé délce chodby byl postaven stůl s "Koblížkovým rautem", do kterého svým sladkým výtvorem přispělo rekordní množství maminek a dokonce i dva tatínkové. Někdo oprášil svůj starý rodinný a léty prověřený recept, jiný využil příležitosti experimentovat s něčím novým. Výsledkem bylo, že se stoly doslova prohýbaly pod talíři s koblížky a koláčky všech velikostí, vypečenými božími milostmi a dalšími dobrotami. V 15:30 se školka začala hemžit nejrůznějšími strašidýlky, klauny, zvířátky, vodníčky i kominíčky, svá křidélka nasadily malé luční víly, korunku zase princezničky, méďa se probudil ze zimního spánku, zavítal k nám i nejeden pirát a dokonce i Spiderman se rozhodl zúčastnit letošního karnevalu. Pro děti byl připraven veselý program v podobě různých soutěží, maškarního reje a k radosti dětí nechyběl ani pravý masopustní koník.

masopust2 masopust4

O přestávce rodiče využili možnosti dát si kafíčko, které vydávaly dvě sličné květinářky a všichni se svorně pustili do "Koblížkového rautu", který měl opravdu velký úspěch. Za chvíli byly stoly takřka vymetené. Závěrečná tombola byla už jen pomyslnou sladkou tečkou za příjemně stráveným odpolednem v naší školce.

Petra Mikulová /rodič/

 

Vánoce v MŠ na Vedlejší

V posledním předvánočním týdnu se rodiče, prarodiče našich dětí a známí i přátelé naší MŠ přišli potěšit se svými dětmi a vnoučaty při jejich vánočním vystoupení.

Vystoupení nejmladších dětí "Čertíci ťukají na dveře" bylo rozděleno tematicky na dvě části připomínající roční období podzim a zimu. Hravé vystoupení s podzimní netkanou textilií při uspávání zvířátek, rytmizování s dřevěnými vajíčky, které podbarvovalo čertovské vystoupení, písničky, říkanky a hry se zpěvem a tancem, sklízelo ze strany rodičů dlouhý potlesk a obdiv. A to už přijel Martin na bílém koni a děti se se svými verši a písničkami radovaly ze zimy a přicházejících vánočních svátků. Přítomné zaujaly svými sóly, hereckými výkony i pěveckým nadáním. A pohled mezi dospělé, kteří často se zatajeným dechem sledovali tu svoji malou ratolest? Radost i smích střídalo dojetí. Na závěr si děti se svými maminkami vyrobily z červeného jablíčka svícínek a společně si zazpívaly koledy.

vanoce1vanoce2

Děti naší II. třídy MŠ, s několika předškoláky, překvapily přítomné svým vystoupením "Za betlémskou hvězdou". Téměř profesionálně se představily s písněmi a tanci zakomponovanými do pohádkového představení "O zvířátkách a zlé Meluzíně". Při zpěvu vánočních koled a předvedení příběhu "Za betlémskou hvězdou", s živým betlémem - Marií, Josefem, Ježíškem a koledníky, si hlavně prarodiče zavzpomínali na své dětství a mnohým ukápla i slzička dojetí. Přítomní rodiče i hosté oceňovali u dětí znalost veršů, množství písní a koled svým potleskem. V závěru tohoto vystoupení si děti s rodiči připomněli a vyzkoušeli některé vánoční zvyky - rozkrojili si jablíčko, rozlouskli oříšek, na vodě si pouštěli lodičky ze skořápek ořechů a malou svíčkou, místo olova odlévali vosk. Bylo dobře, že se všem ukázala krásná hvězdička v jablíčku, zdravé ořechové jádro. Některé lodičky pluly od břehu, jiné se u břehu pěkně držely. A odlitý vosk? To už všem členům pracovala fantazie a každý ve voskovém obrazci něco uviděl.

vanoce3vanoce4

V každé třídě rodiče svým osobním poděkováním oceňovali práci i trpělivost učitelek i to, jakou s dětmi dokázaly připravit pro ně nádhernou vánoční atmosféru. Děti za své vystoupení byly odměněny malým dárkem, který si našly pod vánočním stromečkem.

Veronika Harmatová
Eva Matoušková

 

 

"Vzbuďte čerty"

V pondělí 2.12. navštívily děti naší školky prostory ZŠ, kam byly pozvány na mikulášskou pohádku "Vzbuďte čerty".

Pohádku pro své malé kamarády připravili žáci ZŠ - dramatického kroužku Vedlejšák pod vedením p. uč. Marie Kalábové a Olgy Šperkové. Vyzdobená třída připomínala skutečné divadlo s kulisami. Herecký výkon prvňáčků doprovázel čertovskou hudbou p. uč. Tomáš Mlýnek.

mikulas1mikulas2

Pohádka se nám všem moc líbila, čertíků jsme se nebáli a už dnes se těšíme na další.

"Vidět a být viděn"

Z Centra služeb pro silniční dopravu jsme obdrželi od Krajského koordinátora BESIP Jihomoravského kraje /Ing. Čížek/ zdarma reflexní vesty pro všechny naše děti. Reflexní vesty s bezpečnostními prvky výrazně zvyšují viditelnost a děti jsou lépe vidět. "Vidět a být viděn" je základní pravidlo bezpečnosti na silnicích.

 

videt1videt2

 

Dýňoví strašáci a Kaštánkovo řádění + Loučení s podzimem a martinská světýlka

Je začátek listopadu a v naší mateřské školce proběhla opět tvořivá dílnička pro rodiče a děti. Tentokrát zaměřená na výrobu dýňových světýlek a kaštánkových zvířátek či jiných výtvorů.

dyne1dyne2

V letošním školním roce se této akce zúčastnilo více rodičů než loni. Neustále se rozšiřoval počet pracovních stolků na chodbě, ani třídy nezůstaly prázdné. Na chodbě se čile vydlabávaly a zdobily dýně, ve třídách se zhotovovaly kaštánkové výrobky či papíroví strašáci. Rodiče se snažili co nejvíce vyprovokovat svoji fantazii, ani děti nezůstávaly pozadu. K ozdobě dýní i kaštánků využívali nepřeberné množství přírodního materiálu - např. šišky, jehličnaté větvičky, listy, plody listnatých stromů či keřů (bobule různých barev, žaludy, šípky apod.). Atmosféra byla příjemná, halasná. Občas sice pracovali především rodiče, ale i tito zasluhují poděkování za svou aktivitu. Všechny výtvory byly velice povedené a hned následující pondělí při svatomartinských světýlkách příjemně zkrášlily prostor před mateřskou školkou.

dyne3 svetylka

Děkujeme za příjemně strávené odpoledne při společné práci s dětmi. Na příští rok se dopředu těšíme.

Rodiče Elen a Tomáše Niederhafnerových

 

Drakiáda - akce pro děti a rodiče

Dětská drakiáda nebo rodičovské sportovní odpoledne? Ať je to tak nebo tak, prožili jsme příjemné, prosluněné i mírně větrné společné úterní odpoledne.

drak2drak1

Velký úspěch měli tentokrát dráčci menší, zatímco velkým drakům chyběl pořádný vítr, aby mohli vzlétnout vzhůru k modrému nebi. Děti přidržovaly provázky draků, dospělí, za velkého snažení dostat draky nahoru, zdolávali při běhu nerovný travnatý terén.

drak4drak3

Slunce na nás koukalo až do samého západu, kdy jsme se začali rozcházet. Děti si domů odnesly malé dráčky se sladkou odměnou.

Fotky z Drakiády si můžete prohlédnout ve fotogalerii.
Školní Olympiáda

Ve středu 2.10.2013 se uskutečnila školní olympiáda dětí II. tř. naší mateřské školy. Děti soutěžily ve třech disciplínách: běh na 20m, skok do dálky z místa, hod míčkem.

Výkon dětí podporovaly nejen paní učitelky, ale i vzájemné povzbuzování kamarádů, ke kterému se přidaly i mladší děti. To vše vedlo soutěžící ke snaze podat co nejlepší výkon.

Slunečné počasí zpříjemnilo celé sportovní dopoledne. Děti si vedly velmi dobře. Čokoládovou medaily a diplom si odnesli tito vítězové:

Děvčata:
ol1běh na 20m:

1. místo: Soldánová Júlie
2. místo: Šindelková Tereza
3. místo: Zemánková Monika

skok do dálky:

1. místo: Šindelková Tereza
2. místo: Soldánová Júlie
3. místo: Zachovalová Júlie

hod míčkem:

ol21. místo: Soldánová Júlie
2. místo: Zemánková Monika
3. místo: Šindelková Tereza

Chlapci:
běh na 20m:

1. místo: Luskač Sebastián
2. místo: Šandera Filip
3. místo: Zeman Marek

skok do dálky:

ol31. místo: Šandera Filip
2. místo: Proček Vojtěch
3. místo: Luskač Sebastián

hod míčkem:

1. místo: Proček Vojtěch
2. místo: Šandera Filip
3. místo: Zeman Marek

 

 

Divadlo Radost - O perníkové chaloupce

V pátek 20. září jsme se s dětmi vydali autobusem do divadla Radost, kde jsme shlédli pohádkové představení "O perníkové chaloupce". Děti měly možnost prohlédnout si krásné prostory a vybavení divadla Radost, což přispělo k jejich kulturnímu zážitku.

radost1radost

Herci zaujali svým hereckým i hudebním uměním nejen všechny děti, ale i dospělé publikum. Děti soustředěně a s napětím sledovaly příběh Jeníčka a Mařenky a nám se zdálo, že chvílemi ani nedýchají. Divadelní představení bylo netradiční v tom, že se odehrávalo na jevišti vše "jenom jako". To aby se ti malí diváci ničeho nebáli. Pohádka byla zpestřena hudebním doprovodem a zpěvem, což vedlo k roztleskání publika. Herci také do zpěvu zapojovali i dětské diváky.radost2

Do naší mateřské školy jsme se vraceli s krásnými a veselými zážitky přesto, že děj o Mařence a Jeníčkovi byl v závěru představení velmi napínavý.

A my se už zase těšíme na další divadelní představení.

Legoland 2013

LEGOLAND

Ve dnech 12. - 14. září se rodiče s dětmi opět vydali do Legolandu. Na dlouho očekávaný zajímavý výlet jsme odjížděli s obavami, zda se na nás bude usmívat sluníčko, jako tomu bylo roky předtím. Nebylo snad jediného dospělého účastníka, který by nesledoval předpověď počasí. Během nočního přejezdu stále pršelo a také Německo nás vítalo deštěm. Ranním příjezdem do našeho cíle - Gunzburgu se vše změnilo. Vítala nás zatažená obloha, ale bez deště. A tak jsme, po otevření bran Legolandu, zavítali na místo, kde oči malých neposedů září a dospělí se vrací do dětských let.

legolandV parku vzniklém z milionů kostiček jsme zažili nezapomenutelné okamžiky a pořídili si jedinečné snímky do rodinného alba. Věřím, že děti na tento výlet, prožitý se svými rodiči, nikdy nezapomenou.

Legoland má rozlohu 25 fotbalových hřišť. Sedm tématických oblastí ohromuje jak děti, tak dospělé. V továrně Lego jsme odhalili tajemství výroby a jako dárek si každý odnesl čerstvě vyrobenou kostičku Lega. V zemi rytířů jsme nasedli na ohnivého draka a rychlostí 60 km/hod jsme se prohnali Merlinnovým hradem. Dřevěnou kánoí jsme se vydali na expedici džunglí, viděli jsme dinosaury, masožravé rostliny a zažili jsme, všemi oblíbený, dvanáctimetrový sjezd z vodopádu. S více než 90 exotickými zvířaty z Lego kostek v životní velikosti jsme se setkali na Safari. Mnozí z nás neodolali plavbě lodí kolem nebezpečných pirátů a hladových žraloků, zapojili se do pirátské bitvy kapitána Nicka s vodními děly. V podmořském světě na nás číhal opravdový žralok, rejnoci, dravé piraně, odděleni od nás dlouhým proskleným tunelem. Navštívili jsme kino kde se promítají speciálně vytvořené 4D filmy a kdo chtěl vědět, jaké je to být Ninjou, zkusil si adrenalinový let do výšky až 22 metrů.

legoland1V Minilandu jsme měli - v měřítku 1:20 - celý svět jako na dlani, vytvořený z více než 25 milionů kostiček Lego. Děti rychle poznaly, co zmáčkout, aby se dalo vše do pohybu - lodě, letadla, tramvaje, auta, v Benátkách gondoly, holandské větrné mlýny..... A mnoho dalšího bylo nejen k vidění. V odpoledních hodinách na nás občas zamrkalo sluníčko, které umocňovalo naše neskutečné zážitky.

Spokojeni, nadšeni a také mírně unaveni jsme se vydali na cestu domů.

Fotky z kouzelného světa Lego kostiček najdete ve fotogalerii.